Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

Η Προστασία Των Κρίσιμων Υποδομών Της Ελλάδας -Μια Έρευνα

Ποιες υποδομές αποκαλούνται "κρίσιμες"; Ποιοι κίνδυνοι τις απειλούν; Η διαΝΕΟσις αναζητά τις απαντήσεις, και προτείνει μια Εθνική Στρατηγική προστασίας των Κρίσιμων Υποδομών της χώρας μας.


Η μελέτη αποτελείται από μια επιτελική σύνοψη που παρουσιάζει τα κυριότερα ευρήματα και συμπεράσματα, και τρία διακριτά μέρη.
Στο Α' Μέρος ("Καταγραφή Κρίσιμων Εθνικών Υποδομών και Διασυνδέσεων") περιέχεται μια επισκόπηση των μεθόδων καταγραφής των κρίσιμων υποδομών, μια καταγραφή των εμπλεκόμενων φορέων (ευρωπαϊκών και εθνικών) και μια αναλυτική λίστα υποψηφίων κρίσιμων υποδομών στην Ελλάδα με έμφαση στους κλάδους της Ενέργειας, τις Μεταφορές και τις Τεχνολογίες Πληροφοριών κι Επικοινωνιών.
Στο Β' Μέρος περιγράφεται μια δομημένη μεθοδολογία εντοπισμού και αξιολόγησης κρίσιμων υποδομών, και μια αξιολόγηση των υποψηφίων εθνικών κρίσιμων υποδομών που είχαν αναφερθεί στο Α' Μέρος.
Στο Γ' Μέρος περιγράφεται μια ολοκληρωμένη πολιτική για την προστασία των κρίσιμων υποδομών της χώρας η οποία περιέχει συγκεκριμένες δράσεις ταξινομημένες σε τομείς προτεραιότητας. Προκύπτει ένα ρεαλιστικό σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της, λαμβάνοντας υπ' όψιν τους υφιστάμενους φορείς πολιτικής προστασίας.
Η μελέτη φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εργαλείο-υπόδειγμα για την ανάπτυξη ενός τέτοιου εθνικού σχεδίου, σε μια ευνοϊκή συγκυρία, μάλιστα, καθώς την εποχή της δημοσίευσής της σχεδιάζεται η ίδρυση μιας Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, η οποία θα μπορούσε να παίξει το ρόλο του αρμόδιου φορέα για την προστασία των εθνικών Κρίσιμων Υποδομών, όπως αυτός προδιαγράφεται στη δράση 2-1 της μελέτης (Μέρος Γ', σελ. 48).
Στην επιτελική σύνοψη της νέας έρευνας "Η Προστασία Των Κρίσιμων Υποδομών Της Ελλάδας", παρουσιάζονται τα κυριότερα ευρήματα και συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή, και μπορείτε να τη βρείτε εδώ (σε PDF): 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου