Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Συγκρότηση του νέου Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. και ορισμός Περιφερειακών Εκπροσώπων

Στις 29 Ιουνίου 2016 συγκροτήθηκε σε σώμα στην Πάτρα, κατόπιν εσωτερικών εκλογών που διενεργήθηκαν μεταξύ των νεοεκλεγέντων μελών του, ύστερα από τις αρχαιρεσίες της 29-5-2016, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο(Δ.Σ.) της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Π.Σ. το οποίο θα έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Αντώνης Κούκουζας, Υποπυραγός, Νομικός L.L.M, M.B.A.

Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Χάλαρης, Αντιπύραρχος, Δρ. Χημικός

Γεν. Γραμματέας: Τάσος Σωτήρχος, Αντιπύραρχος Δρ. Μηχανικός -  Νομικός

Ταμίας:           Παναγιώτης Πετρόπουλος, Ανθυποπυραγός, Νομικός L L M

Μέλη:             Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιπύραρχος, Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός

                       Τάσος Καναβός, Επιπυραγός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μ.Β.Α.

                       Κώστας Παχίδης, Πύραρχος,  Χημικός

Περαιτέρω ορίστηκαν ως Περιφερειακοί Εκπρόσωποι και σύνδεσμοι της Ένωσης οι κάτωθι:Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης: Κυριάκος Τσακιρίδης, Επιπυραγός,  Οικονομολόγος, ΜΒΑ.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Κώστας Παχίδης, Πύραρχος,  Χημικός(*).

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Βασιλική-Αικατερίνη Πατσιαντού, Αρχιπυροσβέστρια. ΤΕΙ Υγείας.

Περιφέρεια Ηπείρου: Περικλής Μπότης, Αντιπύραρχος, Οικονομολόγος.

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αντώνης Κούκουζας, Υποπυραγός, Νομικός L.L.M, M.B.A.(*).

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων:  Ζωή Στάμου, Υποπυραγός, Διαχείριση Φυσικών Πόρων, MSc.

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Λεωνίδας Καρατζής, Υποπυραγός, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε..

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Κούκουζας, Υποπυραγός, Νομικός L.L.M, M.B.A.(*).

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Μιχάλης Χάλαρης, Αντιπύραρχος, Δρ. Χημικός(*).

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Μιχάλης Χάλαρης, Αντιπύραρχος, Δρ. Χημικός(*).

Περιφέρεια Κρήτης: Ευάγγελος Καρτσωνάκης, Υποπυραγός, Οικονομολόγος, Μ.Β.Α..

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας: Δημήτριος Μπουζάνης, Πυρονόμος, Δασοπόνος.
(*) Σύνδεσμος εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΠΑΥΠΣ για την ΠΕ.ΠΥ.Δ.

Το νέο Δ.Σ. ευχαριστεί καταρχήν τα μέλη της Ένωσης για την επιλογή και την τιμή δια της ψήφου τους. 
Αντιλαμβανόμενο την ευθύνη των καθηκόντων του δεσμεύεται να προωθήσει με ζήλο και χωρίς αγκυλώσεις και εξαρτήσεις αφενός τα αιτήματα των μελών του και αφετέρου τις επιστημονικές θέσεις και ιδέες του για το Πυροσβεστικό Σώμα του μέλλοντος, πραγματοποιώντας άνοιγμα και κάλεσμα στις νέες γενιές πυροσβεστικών υπαλλήλων για έναν αγώνα διαφορετικό από αυτόν που είχαμε συνηθίσει έως πρόσφατα.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου