Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Συνάντηση με τους Υπαρχηγούς Επιχειρήσεων και Υποστήριξης του Π.Σ., Αντιστράτηγους κ.κ. Αθανάσιο Σερεντέλλο και Σωτήριο Τερζούδη, αντίστοιχα, πραγματοποίησε το προεδρείο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.

Με τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Π.Σ., Αντιστράτηγο κ. Αθανάσιο Σερεντέλλο συναντήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016 το προεδρείο (ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας) της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Π.Σ. (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.) στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επαφής, προκειμένου να του εκθέσουν τις απόψεις της Ένωσης για τα φλέγοντα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τον πυροσβεστικό οργανισμό.
Επίσης, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης συναντήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 με τον Υπαρχηγό Υποστήριξης του Π.Σ., Αντιστράτηγο κ. Σωτήριο Τερζούδη για να του ευχηθούν, επί τη αναλήψει των καθηκόντων του, καλή επιτυχία και να του παρουσιάσουν τις θέσεις της για τα θεσμικά ζητήματα που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα.
Συγκεκριμένα, στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε θετικό κλίμα, έχοντας ως αφετηρία το σχετικό ενημερωτικό υπόμνημα θέσεων που κατατέθηκε από μέρους μας, υπήρξε εποικοδομητική και λεπτομερής έκθεση και ανταλλαγή απόψεων με πνεύμα συνεργασίας για θέματα κάλυψης άμεσων αναγκών αρμοδιότητας του καθενός. 

Ειδικότερα, εκθέσαμε ως ζητήματα άμεσης προτεραιότητας, τη θεσμοθέτηση μέτρων Ασφάλειας και προστασίας της Υγείας στην Εργασία του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά τις δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες (για το οποίο μάλιστα έχει δοθεί σε δημόσια, ανοικτή διαβούλευση η επιστημονική πρόταση της Ένωσης μας), την καθιέρωση ενός αξιόπιστου, διαφανούς και αξιοκρατικού συστήματος κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών και βαθμολογίου εξέλιξης των Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών, την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων υπηρεσιακών δομών που θα αναβαθμίσουν λειτουργικά την Υπηρεσία εν συνόλω, μέσω και της καθιέρωσης καθηκοντολογίου και προσοντολογίου, την ταχεία προώθηση και ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών για την εισαγωγή πτυχιούχων μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων στην Πυροσβεστική Ακαδημία και την καθιέρωση του θεσμού των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Π.Σ. Ειδικών Καθηκόντων που θα αξιοποιηθούν σε θέσεις και καθήκοντα αντίστοιχα του επιστημονικού αντικειμένου τους.
Περαιτέρω, αναλύθηκαν αφενός διοικητικά ζητήματα σχετιζόμενα την εν γένει λειτουργία της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και την ανάγκη ουσιαστικής οργανωτικής και λειτουργικής αναβάθμισης της πυροσβεστικής εκπαίδευσης συνολικά και αφετέρου επιχειρησιακά θέματα που αφορούν σε δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν αναφορικά με την οργάνωση της επόμενης αντιπυρικής περιόδου και τις υποχρεώσεις του Σώματος που απορρέουν από τις μνημονιακές δεσμεύσεις της Χώρας, όπως η σύσταση και στελέχωση υπηρεσιών των περιφερειακών αεροδρομίων.
Με τις εν λόγω συναντήσεις ολοκληρώθηκε ο κύκλος εθιμοτυπικών επαφών της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. με τη φυσική ηγεσία του Σώματος και θα ακολουθήσουν συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία και εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προκειμένου να τους κοινοποιηθούν με επιστημονική προσέγγιση οι επωφελέστερες δυνατές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που θα πρέπει να ληφθούν για την επίλυση των σύνθετων εκκρεμών ζητημάτων που απασχολούν το σύνολο του πυροσβεστικού οργανισμού και του προσωπικού του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου