Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Συνάντηση με Εκπροσώπους της K.O. του Κ.Κ.Ε πραγματοποίησε το προεδρείο της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Π.Σ.

Με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κ.Κ.Ε., κ. Αθανάσιο Παφίλη, και τον Βουλευτή Β΄ Αθηνών του Κ.Κ.Ε. κ. Χρήστο Κατσώτη, συναντήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2016 το προεδρείο (ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας) της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Π.Σ. (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.) στο πλαίσιο των επαφών της Ένωσης με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προκειμένου να τους κοινοποιηθούν με επιστημονική προσέγγιση οι επωφελέστερες δυνατές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που θα πρέπει να ληφθούν για την επίλυση των σύνθετων εκκρεμών ζητημάτων που απασχολούν το σύνολο του πυροσβεστικού οργανισμού και του προσωπικού του.

Ειδικότερα, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, υπήρξε με αφετηρία το σχετικό ενημερωτικό υπόμνημα θέσεων που κατατέθηκε από μέρους μας, εποικοδομητική και λεπτομερής ανταλλαγή απόψεων για θέματα άμεσης προτεραιότητας, όπως, μεταξύ άλλων, η άμεση και πλήρης αποκατάσταση των αντισυνταγματικών περικοπών στο ειδικό μισθολόγιο του πυροσβεστικού προσωπικού, σε συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του ΣτΕ, η θεσμοθέτηση μέτρων ασφάλειας και προστασίας της υγείας στην Εργασία του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά τις δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες, η καθιέρωση ενός αξιόπιστου, διαφανούς και αξιοκρατικού συστήματος κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών και βαθμολογίου εξέλιξης των Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών καθώς και ενός λειτουργικού Κανονισμού Μεταθέσεων, η καθιέρωση του θεσμού των Διοικητικών Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Π.Σ. Ειδικών Καθηκόντων που θα αξιοποιηθούν σε θέσεις και καθήκοντα αντίστοιχα του επιστημονικού αντικειμένου τους,  διοικητικά ζητήματα σχετιζόμενα την εν γένει λειτουργία της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και την ανάγκη ουσιαστικής οργανωτικής και λειτουργικής αναβάθμισης της πυροσβεστικής εκπαίδευσης συνολικά καθώς και η ενεργοποίηση του θεσμού του Συνηγόρου του Πυροσβέστη.
Συμφωνήθηκε, τέλος, να υπάρξει συνέχεια στην επαφή της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. με τον εν λόγω πολιτικό φορέα, ώστε να προωθηθούν και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο τρέχοντα και άμεσης προτεραιότητας ζητήματα όπως η μετακίνηση του πυροσβεστικού προσωπικού με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και η άδεια ανατροφής τέκνου πυροσβεστικών υπαλλήλων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου