Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Τομεάρχη Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο, πραγματοποίησε το προεδρείο της Ένωσής μας

Με τον Αναπληρωτή Τομεάρχη Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο, και τον κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη, συναντήθηκε ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. στο πλαίσιο των επαφών της Ένωσης με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προκειμένου να τους κοινοποιηθούν με επιστημονική προσέγγιση οι επωφελέστερες δυνατές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που θα πρέπει να ληφθούν για την επίλυση των σύνθετων εκκρεμών ζητημάτων που απασχολούν το σύνολο του πυροσβεστικού οργανισμού και του προσωπικού του.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα κατατέθηκε σχετικό ενημερωτικό υπόμνημα θέσεων της Ένωσής μας επί του οποίου επακολούθησε μια εποικοδομητική και λεπτομερής ανταλλαγή απόψεων για θέματα τρέχουσας άμεσης προτεραιότητας, όπως, μεταξύ άλλων, η ταχεία και πλήρης αποκατάσταση των αντισυνταγματικών περικοπών στο ειδικό μισθολόγιο του πυροσβεστικού προσωπικού, σε συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του ΣτΕ, η θεσμοθέτηση μέτρων ασφάλειας και προστασίας της υγείας στην Εργασία του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά τις δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες, η λειτουργική ενεργοποίηση του θεσμού των Διοικητικών Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Π.Σ. Ειδικών Καθηκόντων που θα αξιοποιηθούν σε θέσεις και καθήκοντα αντίστοιχα του επιστημονικού αντικειμένου τους, η καθιέρωση ενός αξιόπιστου, διαφανούς και αξιοκρατικού συστήματος κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών και βαθμολογίου εξέλιξης των Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών καθώς και ενός λειτουργικού Κανονισμού Μεταθέσεων,  διοικητικά ζητήματα σχετιζόμενα την εν γένει λειτουργία της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και την ανάγκη ουσιαστικής οργανωτικής και λειτουργικής αναβάθμισης της πυροσβεστικής εκπαίδευσης συνολικά μέσω και της δημιουργίας της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας, επιχειρησιακά ζητήματα αφορώντα στην ανάληψη συνεχώς νέων υποχρεώσεων από το Πυροσβεστικό Σώμα (πυροπροστασία περιφερειακών αεροδρομίων, αυτοκινητοδρόμων κλπ) σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες σύγχρονες προκλήσεις και απειλές της διαμορφούμενης καθημερινότητας καθώς και η ενεργοποίηση του θεσμού του Συνηγόρου του Πυροσβέστη.
Συμφωνήθηκε, τέλος, να υπάρξει συνέχεια στην επαφή της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. με τον εν λόγω πολιτικό φορέα, ώστε να προωθηθούν και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο τρέχοντα και άμεσης προτεραιότητας ζητήματα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου