Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Κανονισμός Μεταθέσεων Π.Σ.: Ο πυροσβεστικός κύβος του Ρούμπικ

Το τελευταίο τρίμηνο ο πυροσβεστικός οργανισμός βιώνει πρωτόγνωρες αλλαγές, επικίνδυνες για την υπηρεσιακή και λειτουργική συνοχή αλλά και για το μέλλον του.
Θρυαλλίδα των παραπάνω είναι η «καινοτόμος» και επί τα χείρω τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθέσεων που μέσω του προσφάτως δημοσιευθέντος π.δ. 13/2017 προκαλεί δομικές εργασιακές ανατροπές από την έναρξη ισχύος και εφαρμογής του π.δ. 170/1996, οι οποίες αναμφίβολα ουδόλως εξυπηρετούν τον σκοπό της ύπαρξής του.
Το υπηρεσιακό και κατ’ επέκταση δημόσιο συμφέρον της επαρκούς στελέχωσης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με διαβαθμισμένης εμπειρίας και αριθμού προσωπικό υποσκελίστηκε εν μια νυκτί από αμφίβολης σκοπιμότητας και αποτελεσματικότητας σπουδή για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, οδηγώντας τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους στη δίνη ενός πρωτοφανούς εργασιακού μεσαίωνα.

Ακόμα και αν ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι το Πυροσβεστικό Σώμα έρχεται να καλύψει ανάγκες πυροπροστασίας αρμοδιότητάς του σε χώρους που υφίσταται δεδομένη επικινδυνότητα, δηλαδή σε διάφορα αεροδρόμια της επικράτειας, ανεξαρτήτως του φορέα που αυτά υπάγονται, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το ότι αυτές οι ανάγκες προσδιορίστηκαν άμεσα μετά την αλλαγή του καθεστώτος λειτουργίας σε πολλούς κρατικούς αερολιμένες.

Δηλαδή, αυτές οι ανάγκες, παρά το γεγονός ότι τα αεροδρόμια λειτουργούσαν επί δεκαετίες, δεν υπήρχαν νωρίτερα; Και εάν η Υπηρεσία τις γνώριζε πως τις κάλυπτε μέχρι τώρα; Σήμερα όμως και στον αντίποδα τούτων, γνωρίζοντας βέβαια ότι υπάρχει πολυετής αναμονή στην πολυεξαγγελθείσα αναδιοργάνωση του Σώματος, και διαρκούσης της γενικής οικονομικής δυσπραγίας, ιδρύονται ταχύτατα νέες υπηρεσίες αεροδρομίων, συστήνονται νέες οργανικές θέσεις προσωπικού, τροποποιείται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ο κανονισμός μεταθέσεων και τελικώς μετατίθενται πυροσβέστες με καινοφανείς όρους και προϋποθέσεις. 

Την αλήθεια των ανωτέρω επιβεβαιώνουν οι αρρυθμίες και παλινωδίες της Διοίκησης όσον αφορά στις ακολουθούμενες διαδικασίες μονομερούς και αυθαίρετης μετακίνησης προσωπικού αποκλειστικής απασχόλησης στις νεοσυσταθείσες υπηρεσίες των ιδιωτικών πλέον αεροδρομίων της χώρας. Ενώ έρχονται και αυτές των αυτοκινητοδρόμων, που έπονται στο αμέσως προσεχές διάστημα,στερώντας, μάλιστα,έστω και μέσω των τακτικών μεταθέσεων, συνολικά τη δυνατότητα μετακίνησης προς αυτές εκπαιδευμένων για το σκοπό αυτό υπαλλήλων, αν και είχαν υποβάλει σχετική αίτηση. Αλλά και ο σχετικός καταιγισμός ενστάσεων που ακολούθησαν τις αποφάσεις των Συμβουλίων Μεταθέσεων αποδεικνύει περίτρανα την αναταραχή που έχει προκληθεί στο πυροσβεστικό προσωπικό από τις αμφίβολης νομιμότητας πράξεις της Διοίκησης.

Έστω και την ύστατη αυτή ώρα φαντάζει αδήριτη η ανάγκη:

  • Αποκατάστασης της τρωθείσας ισότητας όσον αφορά στην υποχρεωτική παραμονή στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αεροδρομίων νησιωτικών περιοχών για 1 έτος και όχι για 3, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του π.δ. 170/1996, όπως ισχύει.
  • Υιοθέτησης της έννοιας της απομάκρυνσης από τον Καλλικρατικό Δήμο της πόλης συμφερόντων του μετακινουμένου, ως κριτήριου μετάθεσης και σχετικής μοριοδότησης, ανεξάρτητα από τη κατανομή της χώρας σε Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις ή Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου