Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Διοικητικοί Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί Π.Σ.: Προσδοκώ Ανάσταση "νεκρών"…


Επιστολή προς τον κ. Αν. Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα σχετική με τo γεγονός ότι η διάταξη νόμου περί Διοικητικών Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων παραμένει κενό γράμμα εδώ και πέντε χρόνια απέστειλε η Ένωση μας. 
Ακολουθεί το περιεχόμενο της επιστολής:
Αξιότιμε κ.Υπουργέ,
Με την παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63) συστάθηκαν για πρώτη φορά στο Πυροσβεστικό Σώμαθέσεις Διοικητικών Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, υπαγόμενων σε ξεχωριστή επετηρίδα και προερχόμενων από τις ειδικότητες των Νομικών, Οικονομολόγων, Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Αεροναυπηγών, Μηχανολόγων Ναυπηγών, Χημικών Μηχανικών, Χημικών, Φυσικών και Μαθηματικών. Οι εν λόγω συσταθείσες θέσεις που θα καλύπτονταν,σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη, είτε μέσω μετάταξης ήδη υπηρετούντων πυροσβεστικών υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντωνείτε μέσω κατάταξης ιδιωτών, θα εξυπηρετούσαν τις πραγματικές ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, στις Ειδικές Υπηρεσίες του Νομού Αττικής και στις έδρες των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ήδη από το έτος 1991 το Π.Σ. προσλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πτυχιούχους Αξιωματικούς διαφόρων ειδικοτήτων (νομικούς, οικονομολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, χημικούς μηχανικούς, χημικούς, δασολόγους κλπ) ως Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων, ενώ και σε διαγωνισμούς κατάταξης πυροσβεστών έως και το 2016 προβλεπόταν κατηγορία υποψηφίων Πυροσβεστών πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι στη συνέχεια εδύναντο μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων να φοιτήσουν στη Σχολή Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι καίτοι προσλαμβάνονταν με σκοπό το Π.Σ. να εκμεταλλευτεί τις ειδικές γνώσεις-δεξιότητες που διαθέτουν για την επωφελέστερη δυνατή εκπλήρωση της αποστολής του, ωστόσο το γεγονός ότι και αυτοί υπάγονται στο ίδιο κανονιστικό πλαίσιο καθηκόντων και μεταθέσεων με τους λοιπούς πυροσβεστικούς υπαλλήλους καθιστά δυσχερή τη συνεχή αξιοποίησή τους σε Υπηρεσίες του Σώματος σχετικές με το αντικείμενο σπουδών τους (Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Δ.Α.Ε.Ε, Διαχείριση Χρηματικού, έδρες Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων), όπου υπάρχουν αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες ειδικών προσόντων.
Την ίδια στιγμή, η ΕΛ.ΑΣ και το Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ διαθέτει ειδική κατηγορία Αξιωματικών και κατώτερου προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων με ξεχωριστή επετηρίδα από τους λοιπούς υπαλλήλους τους για να αποφύγουν δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν σχετικά με την επωφελέστερη δυνατή αξιοποίηση του εν λόγω δυναμικού, με αποτέλεσμα ο θεσμός του Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού Ειδικών Καθηκόντων να λειτουργεί αποτελεσματικότερα και προς όφελος των υπηρεσιακών αναγκών των συγκεκριμένων Σωμάτων Ασφαλείας.
Το γεγονός ότι η προαναφερθείσα διάταξη νόμου παραμένει κενό γράμμα εδώ και πέντε χρόνια δημιουργεί αναπόφευκτα εύλογα ερωτήματα περί της σκοπιμότητας αδρανοποίησης της πριν ακόμα από την εφαρμογή της, τη στιγμή μάλιστα που η ενεργοποίηση και αξιοποίηση του εν λόγω υπάρχοντος προσωπικού θα ήταν μια στρατηγική επιλογή μηδενικού κόστους και συνάμα πολλαπλής προστιθέμενης αξίας για το Π.Σ., που αναλαμβάνει συνεχώς νέες υποχρεώσεις συνεπεία μνημονιακών ή μη δεσμεύσεων (πυροπροστασία αεροδρομίων και αυτοκινητοδρόμων, υφιστάμενοι και επιγενόμενοι διαγωνισμοί προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών κλπ). Την αλήθεια των γραφομένων αποδεικνύουν και οι ήδη υπηρετούντες Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων (τεχνικοί, πλοηγοί κυβερνήτες, πλοηγοί μηχανικοί, ιπτάμενοι, πληροφορικοί, υγειονομικοί), οι οποίοι δεδομένου ότι απασχολούνται από το Π.Σ. σε αντικείμενο που άπτεται του γνωστικού αντικειμένου σπουδών τους λειτουργούν αποτελεσματικότερα για την Υπηρεσία.
Έχοντας προσφάτως διαπιστώσει ότι διαθέτετε,όταν επιθυμείτε (ή και υποχρεούστε), τα αντανακλαστικά να προβείτε σε ρυθμίσεις, που εν προκειμένω θα είναι και επ’ ωφελεία του συνόλου του πυροσβεστικού οργανισμού,αναμένουμε έστω και τώρα την ανταπόκρισή σας στη χρήζουσα άμεσης διευθέτησης έκδοση του αναγκαίου Προεδρικού Διατάγματος για την ενεργοποίηση και λειτουργική αξιοποίηση υπέρ του Π.Σ. του θεσμού των Διοικητικών Αξιωματικών και Υπαξιωματικών.

1 σχόλιο: