Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Αμοιβές διδακτικού προσωπικού της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Παρέμβαση της Ένωσης μας προς το σύνολο των θεσμικά υπευθύνων της πολιτικής (κ. Αν. Υπουργός & κ. ΓΓΠΠ) και πυροσβεστικής  (Αρχηγός, Υπαρχηγός ΠΣ & Διοικητής ΠΥΡ.Α.) ηγεσίας με αντικείμενο τις «Αμοιβές διδακτικού προσωπικού της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». 
Ακολουθεί το περιεχόμενο της επιστολής:\

Κ. Διοικητή,
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του π.δ. 174/1983 «Κανονισμός Πυροσβεστικής Ακαδημίας» (Α΄ 68), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΠΥΡ.Α.) είναι η καταβολή των μισθών του προσωπικού και των Δοκίμων αυτής. 
Ωστόσο, κατόπιν και σχετικών οχλήσεων εν ενεργεία πυροσβεστικών υπαλλήλων που ανήκαν στο διδακτικό προσωπικό των Σχολών της ΠΥΡ.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, διαπιστώνεται η μη καταβολή του συνόλου των αμοιβών για το έτος αυτό, τη στιγμή μάλιστα που είναι ήδη εν εξελίξει το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
Το εν λόγω διαπιστούμενο γεγονός δεν περιποιεί τιμή για το εκπαιδευτικό ίδρυμα του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο τυγχάνει εξαιρετικά ψηλά στις προτιμήσεις των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις και ενδεχομένως αποτελεί λόγο και για το μειωμένο ενδιαφέρον εκ μέρους ιδιωτών καθηγητών αλλά και εν ενεργεία πυροσβεστικών υπαλλήλων στην πρόσφατη προκήρυξη θέσεων για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Ανθυποπυραγών, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών της ΠΥΡ.Α.

Κατόπιν τούτων και δεδομένης, αφενός, της δεδηλωμένης επιθυμίας για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής πυροσβεστικής εκπαίδευσης και προς διαφύλαξη, αφετέρου, του κύρους της ΠΥΡ.Α., αναμένουμε όπως άμεσα προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για την καταβολή των αμοιβών του διδακτικού προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.
           
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου