Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Ενημέρωση επί της πρώτης εφαρμογής του νέου μισθολογίου στη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2018

Ενόψει της πρώτης εφαρμογής του νέου μισθολογίου στη μισθοδοσία Ιανουαρίου (22-26/12) ενημερώνουμε ότι:

  • Οι ονομαστικές μειώσεις θα είναι κατά μέσο όρο της τάξης των 5 - 60€ (με τις μικρότερες να αφορούν στους χαμηλόβαθμους Αξιωματικούς και τις μεγαλύτερες στους προ του 1993 ασφαλισμένους που δεν έχουν βαθμολογική εξέλιξη λόγω της μη ύπαρξης σχετικού βαθμολογίου κατωτέρων) και θα καλυφθούν με την «επισφαλή» προσωπική διαφορά, ενώ για ορισμένους υπάρχουν και μικρές αυξήσεις που κατά προσέγγιση μπορεί να φτάσει περί τα 30€. Οι μεγαλύτεροι θιγόμενοι από την εφαρμογή του θα είναι νέοι πυροσβέστες (κατάταξης από 2007 και μετά) με την, καλυπτόμενη από την προσωπική διαφορά, μισθολογική απόκλισή τους να αγγίζει ενδεχομένως και τα 200€, λόγω της έλλειψης του βαθμού του Υπαρχιπυροσβέστη, που έχουμε εδώ και καιρό επισημάνει και αναμένουμε τις ενέργειες αποκατάστασης εκ μέρους των αρμοδίων.
  • Αναφορικά με ενδεχόμενες αναδρομικές μειώσεις ή αυξήσεις που προκύπτουν από 1/1/2017, αυτές θα γίνουν σε επόμενη μισθοδοσία, αφού ολοκληρωθεί η σχετική εκκαθάριση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναδρομικών μειώσεων, αυτές θα γίνουν σε 10 δόσεις για ποσό έως 100€, 20 δόσεις για ποσό 101-300€ κ.ο.κ.
  • Περαιτέρω, δεδομένου ότι πλέον ο μήνας εκτέλεσης των νυχτερινών θα έχει δυο μήνες διαφορά από το μήνα μισθολογίου όπως και στα πενθήμερα, η μισθοδοσία του Ιανουαρίου θα έχει 8 νυχτερινά επιπλέον (του μηνός Νοεμβρίου)
  • Επισημαίνεται ότι με την επικείμενη μισθοδοσία θα δοθεί η τελευταία (36/36) δόση αποκατάστασης του 50% των αναδρομικών, συνεπεία των αποφάσεων του ΣτΕ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου