Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Σύσταση Λογαριασμού Νεότητας προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος

Με επιστολή μας στην πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία ζητάμε την ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα επιτρέψει τη σύσταση Λογαριασμού Νεότητας προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Στη σύγχρονη δυσμενή δημοσιονομική συγκυρία, στην Ελλάδα της διαρκούς «διαρροής εγκεφάλων» στο εξωτερικό και με το ήδη υπαρκτό πρόβλημα της υπογεννητικότητας να εξελίσσεται στο εγγύς μέλλον σε εθνικό ζήτημα, η επωδός σε πολιτικό, ακαδημαϊκό και κοινωνικό επίπεδο ότι «τα παιδιά είναι το μέλλον της χώρας» είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ.
Η Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, επί τη ευκαιρία της πρόσφατης Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού, θεωρεί ότι η σύσταση Λογαριασμού Νεότητας προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος, στο πρότυπο του αντίστοιχου υφιστάμενου –πετυχημένου - Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας, είναι η ελάχιστη πρόνοια που από μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος θα πρέπει να ληφθεί για τις μελλοντικές γενιές. 

Ο εν λόγω Λογαριασμός, του οποίου δικαιούχοι θα μπορούν να είναι τα παιδιά του εν ενεργεία μόνιμου ένστολου και πολιτικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και τα παιδιά των συνταξιοδοτηθέντων αντίστοιχα υπαλλήλων, θα λειτουργεί με σκοπό τη, μετά τη συμπλήρωση συγκεκριμένων ηλικιακών προϋποθέσεων, παροχή οικονομικής βοήθειας σε αυτά ανεξαιρέτως, για αντιμετώπιση των δαπανών που απαιτούνται για σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή του εξωτερικού, των αρχικών αναγκών που δημιουργούνται για την επαγγελματική αποκατάστασή τους, έως και των αναγκών που προκύπτουν λόγω γάμου αυτών. 
Οι πόροι του έντοκου αυτού λογαριασμού όψεως σε Τράπεζα θα προέρχονται αποκλειστικά, μετά από συγκέντρωση κεφαλαίου, από μηνιαίες εισφορές των ιδίων των γονέων τους που θα μπορούν να τις καθορίζουν και να τις αναπροσαρμόζουν ελευθέρως κατ’ έτος, καθώς επίσης και από τόκους καταθέσεων, δωρεές και κληρονομιές.
Η χορήγηση της κατά τα προαναφερόμενα οικονομικής βοήθειας, σε συνδυασμό ενδεχομένως με μια σταθερά προσδιοριζόμενη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος, και η εν γένει λογιστική παρακολούθηση και διαχείριση του Λογαριασμού θα ανατίθεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. σε αρμόδια προς τούτο υπηρεσιακή ταμειακή επιτροπή.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την ανάληψη της σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα επιτρέψει τη σύσταση Λογαριασμού Νεότητας προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου