Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Συνάντηση με τον κ. Αρχηγό Π.Σ., παρουσία του Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας Π.Σ., πραγματοποίησε το Δ.Σ. της Ένωσης μας


Ύστερα από πρόσκληση του κ. Αρχηγού Π.Σ. πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2018 συνάντηση με το Δ.Σ. της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Π.Σ. και αντιπροσωπεία ιατρών της Υγειονομικής Υπηρεσίας μετά του Διευθυντή αυτής.
Στην καλόπιστη και διεξοδική συζήτηση που ακολούθησε με θέμα τη λειτουργία της ΥΓ.Υ.Π.Σ., εκτέθηκαν και αναλύθηκαν ιδιαίτερα στοιχεία αναφορικά με τα πεπραγμένα της Υγειονομικής Υπηρεσίας καθώς και το πολύπλευρο, συχνά αφανές, έργο που επί σειρά ετών επιτελεί για το Π.Σ. το σύνολο των υπηρετούντων ιατρών. Περαιτέρω, παρουσιάστηκε από τον Διευθυντή της σειρά προγραμματιζόμενων δράσεων και ενεργειών σε διάφορους τομείς υγειονομικής αρμοδιότητας με σκοπό την πλήρη εξάλειψη των όποιων υφιστάμενων λειτουργικών αρρυθμιών.


Από την πλευρά μας συναισθανόμενοι τις ανησυχίες που δημιουργήθηκαν, διατυπώσαμε καταρχήν τον σεβασμό στην επιστημοσύνη και στη διάθεση προσφοράς των Υγειονομικών συναδέλφων μας, αναγνωρίζοντας την πολύπλευρη και ιδιαίτερη συνεισφορά τους. Αφετέρου διευκρινίζεται ρητά ότι η διατυπωθείσα δικαιολογημένη μόνη απαίτησή μας για έκδοση της εκ του ν. 4249/2014 προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό θεμάτων εσωτερικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας της ΥΓ.Υ.Π.Σ. δεν εστιάζεται σε καμία περίπτωση στα πρόσωπα των Υγειονομικών συναδέλφων της ΥΓ.Υ.Π.Σ. και του 251 Γ.Ν.Α., των ωφέλιμων υπηρεσιών του οποίου τυγχάνουμε δικαιούχοι. Στοχεύει δε αποκλειστικά στην αποκατάσταση των δυσλειτουργιών που προκύπτουν από την έλλειψη του προαναφερθέντος κανονιστικού πλαισίου, με σκοπό πάντοτε την επωφελέστερη δυνατή λειτουργία της ΥΓ.Υ.Π.Σ. υπέρ του συνόλου των πυροσβεστικών υπαλλήλων και των μελών των οικογενειών τους.
Στη πραγματοποιηθείσα συζήτηση κατέστη σαφής από κάθε πλευρά η πρόθεση για άμεση προώθηση ενός νέου σύγχρονου Κανονισμού Λειτουργίας της ΥΓ.Υ.Π.Σ. που να καλύπτει της απαιτήσεις των συναδέλφων πυροσβεστών, παρά τα δεδομένα πραγματικά μνημονιακά προβλήματα της έλλειψης επαρκούς εξειδικευμένου προσωπικού και πιστώσεων, ενώ παράλληλα επικροτούμε τη σχεδιαζόμενη λειτουργική ενσωμάτωση της ΥΓ.Υ.Π.Σ. στο 251 Γ.Ν.Α. και δεσμευόμαστε για την παροχή στήριξης από πλευράς μας σε κάθε ζήτημα που δυνάμεθα να συνεισφέρουμε με γνώμονα και προτεραιότητα την παροχή αξιοπρεπών υπηρεσιών υγείας για τον Έλληνα πυροσβέστη.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου