Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Ορισμός πυροσβεστικών υπαλλήλων ως συνδέσμων του Πυροσβεστικού Σώματος στις Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας


Με επιστολή μας στην πολιτική ηγεσία ζητάμε την ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας για τον ορισμό πυροσβεστικών υπαλλήλων ως συνδέσμων του Πυροσβεστικού Σώματος στις Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Δεδομένης αφενός της εξελισσόμενης κλιματικής αλλαγής σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον και αφετέρου των σύγχρονων, σύνθετων επαπειλούμενων φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών μικρής ή μεγάλης κλίμακας και έντασης, οφείλουμε καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε για μια ακόμα φορά ότι το Πυροσβεστικό Σώμα δεν είναι απλά ένα Σώμα Δασοπυρόσβεσης. 
Μόλις πριν από λίγους μήνες και στο πλαίσιο της από μέρους μας επιστημονικής αποτίμησης της αντιπυρικής περιόδου διατυπώσαμε παρατηρήσεις και επισημάνσεις περί των αδυναμιών του συνολικού μηχανισμού πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, οι οποίες, σε συνδυασμό με τις κατατεθείσες από το Φεβρουάριο του 2017 προτάσεις μας, ευελπιστούμε ότι έστω φέτος θα υιοθετηθούν συνολικά ή έστω εν μέρει.
Σημαντικό, σε κάθε περίπτωση, χρόνιο εντοπισθέν έλλειμμα αποτελεί επίσης το ζήτημα του συντονισμού των εμπλεκόμενων δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο υπηρεσιών πυρόσβεσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η υιοθέτηση και χρήση ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ αυτών. Στοχεύοντας στην επίλυση της ως άνω υφιστάμενης δυσαρμονίας κρίνεται αναγκαίος ο ορισμός πυροσβεστικών υπαλλήλων ως συνδέσμων του Πυροσβεστικού Σώματος στις Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Οι εν λόγω υπάλληλοι, οι οποίοι θα διαθέτουν τα ανάλογα της θέσεως προσόντα περιλαμβανομένης και της επιτυχούς αποφοίτησης από τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, θα αποτελούν τους απαραίτητους συνδέσμους του Π.Σ. που θα εντοπίζουν και θα συμβάλλουν στην αμφίδρομα επωφελή συνεργασία με τους Ο.Τ.Α. μέσω της άρσης τυχόν διοικητικών και επιχειρησιακών δυσλειτουργιών αναφορικά με την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση εκδηλούμενων συμβάντων αρμοδιότητας της Πολιτικής Προστασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει της τρέχουσας προετοιμασίας σε επίπεδο σύνταξης των απαραίτητων Επιχειρησιακών Σχεδίων Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών και Σχεδίων  Διοικητικής Μέριμνας και οργάνωσης της διοικητικής υποστήριξης των πυροσβεστικών πόρων σε περίπτωση μεγάλης πυρκαγιάς καθώς και συναφών συσκέψεων, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τη λειτουργική αξιοποίηση πυροσβεστικών υπαλλήλων για την αποτελεσματικότερη δυνατή διαχείριση ζητημάτων Πολιτικής Προστασίας.

Το Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου