Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018

Έλληνο-Ταιβανικό Forum με αντικείμενο τις καινοτόμες εφαρμογές στη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων και καταστροφών


Η Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Π.Σ. σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συνδιοργάνωσαν το διακρατικό Έλληνο-Ταιβανικό Forum με αντικείμενο τις καινοτόμες εφαρμογές στη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων και καταστροφών,  "Greece-Taiwan Forum on Innovations in Disaster Management Applications",  στις 21 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας  του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στην  Αγία Παρασκευή.
Η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των καταστατικών της σκοπών έχει προχωρήσει σε αρκετές διεθνείς συνεργασίες με φορείς από Ε.Ε., ΗΠΑ και Ασία. Ειδικότερα έχει συνάψει μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο National Yunlin University of Science and Technology (YUNTECH), το  Κεντρικό Πανεπιστήμιο Ασφάλειας (Central Police University/Taoyuan), την Εθνική Αρχή Πυροπροστασίας (National Fire Agency)  και την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Επαρχίας Νέα Ταϊπέι  (New Taipei City Government Fire Department) της Ταιβάν.


Στόχος των Μνημονίων είναι να τεθεί το πλαίσιο για τη δρομολόγηση των διαδικασιών συζήτησης που θα συνδράμουν ώστε να αναπτυχθεί και να επεκταθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. και των Ιδρυμάτων αυτών για την ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών προγραμμάτων, έργων και δραστηριοτήτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως:
  • Η προώθηση τεχνικής συνεργασίας για κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα και ερευνητικά έργα ή άλλες δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
  • Η ενίσχυση του διμερούς θεσμικού διαλόγου μέσω της ανταλλαγής προσκλήσεων για διαλέξεις, επισκέψεις και ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφοριών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
  • Ανταλλαγή προσκλήσεων για συμμετοχή σε κοινά συνέδρια, σεμινάρια, συμπόσια και εργαστήρια αμοιβαίου ενδιαφέροντος από εμπειρογνώμονες και ειδικευόμενους .
  • Ανταλλαγή πληροφοριών για τις βέλτιστες πρακτικές σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα δύο μέρη.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω μνημονίων οργανώθηκε το διακρατικό Forum και οι εργασίες σύμφωνα με το Πρόγραμμα του στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία και προέκυψαν πληθώρα σημαντικών συμπερασμάτων στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών. Όλοι οι ομιλητές και οι συμμετέχοντες είναι έμπειροι πανεπιστημιακοί, ερευνητές και πρώτοι αποκριτές. Ειδικά  από την πλευρά της Ταιβάν συμμετείχαν οι  Dr. Zong-Ping WU Associate Professor και Dr. Chih-Long PAN Assistant Professor,  που ανήκουν τόσο  στη Σχολή Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (Graduate  School  of  Disaster  Management) του Κεντρικού Πανεπιστήμιου Ασφάλειας (Central Police University) όσο και στο Ερευνητικό Κέντρο SWAN (Research Center for Soil & Water Resources and Natural Disaster Prevention του National Yunlin University of Science and Technology) το οποίο είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της Ταιβάν για φυσικές καταστροφές, ανήκει στο Εθνικό Πανεπιστήμιο YUNLIN και είναι από τα σημαντικότερα Ερευνητικά Κέντρα της Νότιο Ανατολικής Ασίας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, τους συμμετέχοντες για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν, καθώς παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετείχαν με ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Ο στόχος της διεπιστημονικής προσέγγισης  των θεματικών ενοτήτων του Forum κατά γενική ομολογία επιτεύχθηκε. 
Τέλος το Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. δεσμεύεται να συνεχίσει με αμείωτη ένταση δράσεις και πρωτοβουλίες σε όλο το επιστημονικό και επαγγελματικό φάσμα του τομέα της πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου