Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018

Δικαστική διεκδίκηση δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας


Αναφορικά με την προσφάτως εκδοθείσα υπ’ αριθ. 3037/2018 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο θεωρεί ότι παρανόμως κόπηκαν τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας κύριας και επικουρικής σύνταξης του νόμου 4093/12, υπενθυμίζεται ότι, με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις, αρχικώς, περικόπηκαν και εν συνεχεία με την παρ. Γ΄ του ν. 4093/2012 «Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής» καταργήθηκαν εντελώς τα δώρα εορτών (Πάσχα και Χριστουγέννων) και τα επιδόματα αδείας για όλους τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, οι οποίοι απασχολούνται είτε με σχέση δημοσίου είτε με σχέση ιδιωτικού δικαίου στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Αν και τα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι η παντελής κατάργηση των σχετικών παροχών δεν έχει αιτιολογηθεί πλήρως και επαρκώς στο ν. 4093/2012 και άρα είναι αντίθετη με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, καθώς η δημόσια ωφέλεια που επιδιώκεται να προκύψει από αυτές τις περικοπές δεν είναι υπέρτερης σημασίας από το δικαίωμα στην περιουσία με βάση το οποίο προστατεύονται και οι μισθολογικές παροχές παντός είδους, επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση που να επιλύει το ζήτημα της συνταγματικότητας αυτής της περικοπής για τα ειδικά μισθολόγια, πλην μόνο για άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.

Ωστόσο, εν αναμονή της απόφασης του ΣτΕ επί προδικαστικού ερωτήματος που προέκυψε από την υπ' αριθ. 989/2017 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, σχετικά με την αντισυνταγματικότητα των περικοπών των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας, συστήνεται στους συναδέλφους αυτοσυγκράτηση όσον αφορά στην εκκίνηση σχετικών δικαστικών διεκδικήσεων, υπό την πίεση τάχα ασφυκτικών χρονικών προθεσμιών που παράγεται από κύκλους δικηγόρων.
Έως την έκδοση της παραπάνω απόφασης οι συνάδελφοι, προκειμένου να διακόψουν την παραγραφή των ενδεχόμενων αξιώσεών τους μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση καταβολής στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Υπόδειγμα της σχετικής αίτησης μπορεί να ζητηθεί από την Ένωση μας στέλνοντας το αίτημα σας στο emal: epayps@gmail.com

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου