Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

Χορήγηση οφειλόμενων αδειών και ημερήσιων αναπαύσεων


Με επιστολή μας προς τον κ. Αρχηγό Π.Σ. και κατόπιν έντονων οχλήσεων συναδέλφων ανά την επικράτεια ζητάμε τη χορήγηση των οφειλόμενων αδειών και ημερήσιων αναπαύσεων καθώς και την παράταση της δυνατότητας λήψης οφειλόμενων κανονικών αδειών προηγούμενων ετών.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

ξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα γινόμαστε συνεχώς και εντονότερα δέκτες παραπόνων από συναδέλφους ανά την επικράτεια αναφορικά με τη (μη) χορήγηση οφειλόμενων αδειών και ημερήσιων αναπαύσεων με την αιτιολογία των «αυξημένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων και αναγκών», πριν ακόμα την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Σε αρκετές, μάλιστα, περιπτώσεις το προσωπικό υποχρεούται να λάβει τον αριθμό αδειών που μονομερώς επιθυμεί η εκάστοτε Διοίκηση (!), πρακτική ασυμβίβαστη με τον οικογενειακό προγραμματισμό και τις προσωπικές ανάγκες ενός εκάστου των  υπαλλήλων. Σε ορισμένες δε υπηρεσίες αναφέρεται το «ενδεχόμενο απώλειας αδειών προηγούμενων ετών», τις οποίες συνάδελφοι δεν έχουν λάβει για λόγους μη αναγόμενους σε δική τους υπαιτιότητα.
Η εν λόγω διαμορφωθείσα κατάσταση έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση δυσαρμονίας εντός των υπηρεσιών λόγω της συνεχόμενης απασχόλησης του προσωπικού που σύντομα θα κληθεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες μια προαλειφόμενης απαιτητικής αντιπυρικής περιόδου.
Υπενθυμίζοντας αφενός ότι η άδεια συνιστά αναφαίρετο δικαίωμα του εργαζόμενου και αφετέρου μη παραγνωρίζοντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες ωστόσο δεν μπορούν να επενεργούν σε βάρος του προσωπικού, παρακαλούμε όπως προβείτε στις ενδεδειγμένες κατά την κρίση σας ενέργειες έναντι των εκάστοτε Διοικητών προς διευθέτηση του εν λόγω ζητήματος, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 59989 οικ. 204.1/5-10-2018 Διαταγή σας, και προς παράταση της δυνατότητας λήψης οφειλόμενων κανονικών αδειών προηγούμενων ετών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου