Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020

Η πλάνη μιας ξεπερασμένης «μοναδικότητας» …


Στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης επί επαγγελματικών ζητημάτων που, ως ανεπίλυτα εδώ και χρόνια, ταλανίζουν την επαγγελματική καθημερινότητα όλων μας, κανένας από τους αξιοσέβαστους φορείς εκπροσώπησης των Στελεχών του Π.Σ δεν πρέπει να αισθάνεται είτε ΜΟΝΟΣ, είτε Ο ΜΟΝΟΣ εκφραστής των αναγκών των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ως Ένωση, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας, επενδύουμε στη διεισδυτική ανάγνωση των ζητημάτων, δίχως να εμπορευόμαστε την ελπίδα και με συστηματική παρακολούθηση της εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας στοχεύουμε στην ανεύρεση και στην ανάδειξη ρυθμίσεων και βέλτιστων πρακτικών, ικανών να προσδώσουν μια νέα δυναμική επίλυσης αυτών.
Αποφεύγουμε τις «επικίνδυνες, ανθυγιεινές και αναποτελεσματικές» επί σειρά ετών προσεγγίσεις, καλλιεργούμε ευέλικτο τρόπο σκέψης και με σύγχρονη επαγγελματική αντίληψη, νοοτροπία και εξωστρέφεια αναζητούμε και επεξεργαζόμαστε καινοτόμες ιδέες και δεδομένα (δίχως να τα υποβάλλουμε σε τεστ πατρότητας), που αν ενταχθούν στις ήδη συντελούμενες προσπάθειες, μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστής ισχύος των ενεργειών των φορέων εκπροσώπησης.
Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι ένα υψηλού επιπέδου προσωπικό, από άποψη τόσο επαγγελματικής κατάρτισης, όσο και παιδείας και ευρύτερης αντίληψης περί προσώπων και πραγμάτων. Το αντικείμενο της καθημερινής του επαγγελματικής δραστηριότητας απαιτεί πάθος, αφοσίωση και αρκετή ενέργεια. Στη ζωή του Πυροσβέστη δεν υπάρχει πλέον χώρος για θολές κουβέντες, εργατοπατέρες, διχαστικό, υβριστικό και εσωστρεφή λόγο. Ζητά αξιοπρέπεια, αναγνώριση της προσφοράς και κατάλληλες συνθήκες για δημιουργία.
Σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε από την πρώτη στιγμή. Σεβασμός, αξιοπρέπεια, προσήλωση στο στόχο και διάλογος αποτελούν πυξίδα και οδηγό, όχι μόνο γιατί αυτό μας εκφράζει ατομικά, αλλά εκφράζει το σύνολο του Πυροσβεστικού προσωπικού. Ευελπιστούμε πως στην κατεύθυνση αυτή θα συμπορευτούμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο, το αύριο που αξίζει στον Έλληνα Πυροσβέστη.
Με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης έναντι όλων των συναδέλφων, διατηρούμε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με τους καλοπροαίρετους και κακοπροαίρετους κριτές μας, πιστεύοντας ισχυρά στο αρχαίο ελληνικό ρητό «Ισχύς εν τη ενώσει», καλό όμως θα είναι να μην ξεχνάμε όλοι και το εξίσου γνωστό Δελφικό «Γνῶθι σαυτόν καὶ Μηδὲν ἄγαν».
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΑΥΠΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου