Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020

Χορήγηση τιμητικής άδειας στους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς της ΠΥΡ.Α. που απασχολήθηκαν κατά τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης COVID-19


Με επιστολή μας προς τον κ. Υπαρχηγό ζητάμε τη χορήγηση τιμητικής άδειας στους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς της ΠΥΡ.Α. που απασχολήθηκαν κατά τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης COVID-19. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: 
     "Αξιότιμε κ. Υπαρχηγέ 
Το Πυροσβεστικό Σώμα, ως κατεξοχήν επιχειρησιακή δομή της Πολιτικής Προστασίας της χώρας, συμμετείχε κατά τους τελευταίους μήνες στη διαχείριση της πάνδημης υγειονομικής κρίσης COVID-19.  
 Από το συνολικά εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό του ΠΣ, ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει, εν προκειμένω, η αξιοποίηση των Δόκιμων Ανθυποπυραγών του 2ου, 3ου και 4ου έτους, οι οποίοι κλήθηκαν και συνεχίζουν αδιαλείπτως από 11 Μαρτίου 2020 να παρέχουν σημαντική συνδρομή στην κάλυψη έκτακτων επιχειρησιακών αναγκών στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων ΠΣ, στο Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθ. Βενιζέλος», ως κατεξοχήν πύλης εισόδου στη χώρα, και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μη λαμβάνοντας την προβλεπόμενη (στο άρθρο 145 του πδ 174/1983) για τους σπουδαστές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας άδεια των εορτών του Πάσχα και παρά το γεγονός ότι η τελευταία, όπως και όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, παρέμεινε κλειστή για το χρονικό διάστημα από 10-3-2020 έως και 31-5-2020. 
   Κατόπιν των ανωτέρω και ως ηθική αναγνώριση της παρασχεθείσας συνεισφοράς τους στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, παρακαλούμε αφενός για τη χορήγηση επταήμερης τιμητικής άδειας σε όλους τους ως άνω εμπλεκόμενους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς και αφετέρου για την εγγραφή των οφειλόμενων, εκ της εν λόγω απασχόλησης, ημερήσιων αναπαύσεων στους προερχόμενους εκ του Σώματος Δόκιμους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 
                                                                                           Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου