Κυριακή, 16 Μαΐου 2021

Σχολή Αρχιπυροσβεστών - Το πυροσβεστικό γεφύρι της Άρτας


Με επιστολή μας προς τον κ. Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον κ. Αρχηγό Π.Σ. ζητάμε την έκδοση της σχετικής προκήρυξης για την εισαγωγή στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ώστε να είναι εφικτή η έναρξη λειτουργίας της με το πέρας της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου, 13 ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία λειτουργία της, διαδικασία που θα δώσει τη δυνατότητα επιμόρφωσης και υπηρεσιακής εξέλιξης, σε 4300 περίπου Υπαρχιπυροσβέστες, επ' ωφελεία της υπηρεσίας αλλά και των ιδίων. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: 

"Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

            Μόλις το περασμένο Σάββατο κατόπιν ευδόκιμης τετράμηνης φοίτησης ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία εξέτασης των συμμετεχόντων Πυρονόμων στο Ειδικό Τμήμα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που οργανώθηκε ικανοποιητικά, με την επάρκεια και αξιοπιστία που ταιριάζει στον οργανισμό μας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει καταρχήν να συγχαρούμε τους υπηρεσιακούς παράγοντες που, υπό το συντονισμό σας, συνέδραμαν ώστε να επέλθει το εν λόγω αποτέλεσμα.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, δεν περιποιεί τιμή για το Σώμα το γεγονός ότι εδώ και 13 (!!) πλέον έτη, και συγκεκριμένα από το 2008, δεν έχει πραγματοποιηθεί αντίστοιχος διαγωνισμός για την προαγωγή στο βαθμό του Αρχιπυροσβέστη Παραγωγικής Σχολής, παρά το ότι κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά και στο ν. 4662/2020, στερώντας σε μια κρίσιμη και άκρως παραγωγική μάζα του πυροσβεστικού προσωπικού τη δυνατότητα επιμόρφωσης και υπηρεσιακής εξέλιξης, με δυσμενείς υπηρεσιακές αλλά και οικονομικές γι’ αυτούς επιπτώσεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τη δεδομένη στιγμή στο Πυροσβεστικό Σώμα υπηρετούν περί τους 4300 (!!) Υπαρχιπυροσβέστες που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αντίστοιχες εισιτήριες εξετάσεις για την εν λόγω Σχολή, ενώ την ίδια στιγμή στη διοικητική πυραμίδα της Υπηρεσίας δεν υφίσταται ούτε ένας (1) Αρχιπυροσβέστης Παραγωγικής Σχολής, γεγονός που έχει προκαλέσει ένα τεράστιο κενό στην ιεραρχική δομή του Σώματος και πλείστες υπηρεσιακές αρρυθμίες, καθότι η υπηρεσία στερείται προσωπικού που ασκεί άκρως νευραλγικά ανακριτικά και λοιπά διοικητικά καθήκοντα, αναγκάζοντας τους Διοικητές ανά την επικράτεια να προχωρούν σε υπηρεσιακές αλχημείες, κινούμενοι στα όρια της νομιμότητας και της κακοδιοίκησης. 

            Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου του οφέλους που θα προκύψει για την υπηρεσία από τα κίνητρα εξέλιξης που θα δοθούν στο εν λόγω  προσωπικό, παρακαλούμε όπως, ακολουθώντας τις καλές πρακτικές του Ειδικού Τμήματος Πυρονόμων και αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και της τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης), προγραμματίσετε την έκδοση της σχετικής προκήρυξης, ώστε να είναι εφικτή η έναρξη λειτουργίας της Σχολής Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το πέρας της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου.

 

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου