Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Εορταστικές Ευχές | Season's Greetings


Cur Deus homo? | Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος;

Άρθρο του Πυραγού Λίβερη Χ. Χρήστου, Δημόσιου κατήγορου ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών,  Θεολόγου – Κατηχητή


Θα μου πει κανείς τί παράξενο ερώτημα είναι αυτό;
Ναι αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, αυτό είναι ένα παράξενο ερώτημα, μα είναι και συνάμα ένα απλό ερώτημα που ίσως, ως χριστιανοί, κανείς μας να μην το έχει θέσει ποτέ στον εαυτό του.
Ζούμε σήμερα σε μία άκρως καταναλωτική, υλιστική και συγχύσεως κοινωνία, γι΄αυτό ποτέ άλλοτε το ερώτημα αυτό δεν ήταν τόσο αναγκαίο και επίκαιρο όσο σήμερα.

Χριστούγεννα λοιπόν. Γεννάται ο Χριστός!!!

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Δημόσια διαβούλευση επί των κατατιθέμενων προτάσεών μας σχετικών με τον καθορισμό διαδικασίας μετάταξης πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων στην κατηγορία πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Διοικητικών

Στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου σκοπού της ΕΠΑΥΠΣ που συνίσταται στον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των δομών του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω της μέγιστης και ορθολογιστικής διαχείρισης και αξιοποίησης του πυροσβεστικού προσωπικού ανάλογα με τις επιστημονικές του γνώσεις, τα προσόντα, τις ικανότητες, δεξιότητες και εμπειρία του, προτείνουμε την υιοθέτηση και περαιτέρω προώθηση από την πυροσβεστική και πολιτική ηγεσία του Σώματος του παρακάτω κανονιστικού σχεδίου που αφορά στις διαδικασίες μετάταξης πυροσβεστικών υπαλλήλων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και στη γενικότερη στελέχωση του Κλάδου Διοικητικών του πυροσβεστικού προσωπικού.

Πιστή στις εξαρχής διατυπωθείσες θέσεις της, η ΕΠΑΥΠΣ θέτει την πρότασή της σε διαβούλευση στοχεύοντας στην ενημέρωση του κάθε ενδιαφερόμενου αλλά και στην όποια τεχνική και νομική βελτίωση προκύψει, θεωρώντας το συνολικό εγχείρημα ως ιδιαίτερης σημασίας ζήτημα που θα έπρεπε να είχε ρυθμισθεί και εξελιχθεί αρκετά χρόνια πριν. Άλλωστε, πέραν από την κοινώς αναγνωρίσιμη χρησιμότητα και ωφελιμότητα που προκύπτει για την Υπηρεσία από τη λειτουργία του εν λόγω θεσμού, η μέχρι σήμερα μη υιοθέτηση και ενεργοποίησή του αποτελεί ανεπίτρεπτη υπηρεσιακή και θεσμική ολιγωρία, αφού υφίσταται το αναγκαίο νομικό πλαίσιο ήδη από το 2012 με βελτίωσή του το 2014.

Θεωρείται από πλευράς μας ως σκόπιμη η επισήμανση και υπόδειξη ότι η παρουσίαση της συγκεκριμένης πρότασης αποτελεί την κύρια βάση έναρξης και λειτουργικής δόμησης του Κλάδου Διοικητικών, η οποία θα πρέπει άμεσα να εξελιχθεί και υποστηριχθεί από μία σειρά επικουρικών ρυθμίσεων με σημαντικότερες από αυτές τη θεσμοθέτηση εξειδικευμένου καθηκοντολογίου, την αύξηση του αριθμού θέσεων που θα συνιστούν τη διοικητική πυραμίδα του εν λόγω Κλάδου, τον καθορισμό μεγαλύτερου καταληκτικού βαθμού εξέλιξης του Κλάδου (και συγκεκριμένα του Αντιστρατήγου – Υπαρχηγού Υποστήριξης ή έστω του Υποστρατήγου – Συντονιστή Υποστήριξης) και την ανάλογη αναπροσαρμογή του ισχύοντος Κανονισμού Μεταθέσεων.

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

«Περί κατατακτηρίων εξετάσεων και Σχολής Επιμόρφωσης»

Επιστολή της ΕΠΑΥΠΣ (Α.Π. 50/14-12-2016) προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα «Περί κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και Λειτουργίας της Σχολής Επιμόρφωσης Αξιωματικών». Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Συνάντηση με Εκπροσώπους της K.O. του Κ.Κ.Ε πραγματοποίησε το προεδρείο της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Π.Σ.

Με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κ.Κ.Ε., κ. Αθανάσιο Παφίλη, και τον Βουλευτή Β΄ Αθηνών του Κ.Κ.Ε. κ. Χρήστο Κατσώτη, συναντήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2016 το προεδρείο (ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας) της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Π.Σ. (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.) στο πλαίσιο των επαφών της Ένωσης με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προκειμένου να τους κοινοποιηθούν με επιστημονική προσέγγιση οι επωφελέστερες δυνατές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που θα πρέπει να ληφθούν για την επίλυση των σύνθετων εκκρεμών ζητημάτων που απασχολούν το σύνολο του πυροσβεστικού οργανισμού και του προσωπικού του.

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

9 μηνη άδεια ανατροφής τέκνου πυροσβεστικών υπαλλήλων

Επιστολή (Α.Π. 49/05-12-2016) απηύθυνε η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα σχετική με την Άδεια ανατροφής τέκνου πυροσβεστικών υπαλλήλων

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής


Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου του χρόνου στρατιωτικής θητείας και του χρόνου σπουδών σε ΑΕΙ

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σε 30 μέρες ξεκινάει η πλήρης εφαρμογή του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπου ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας καθώς και τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος. Από την ψήφιση του ανωτέρου νόμου προκύπτουν, μεταξύ άλλων, ως θέματα προς διευκρίνιση το αν είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν ο χρόνος στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος απόκτησης πτυχίου σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και ποιός είναι ο τρόπος υπολογισμού τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εν λόγω νόμο. 
Τα εν λόγω θέματα -που κατά την εκτίμηση μας είναι καθοριστικής σημασίας για το συνταξιοδοτικό των πυροσβεστικών υπαλλήλων- έχουν θιγεί από την Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ με έγγραφο υπόμνημα στον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Πετρόπουλο και είμαστε σε αναμονή έκδοσης των σχετικών διευκρινιστικών εγκυκλίων για την ορθή εφαρμογή του ν. 4387/2016, οι οποίες θα ρυθμίζουν και τα προαναφερθέντα ζητήματα. 

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Μετακίνηση πυροσβεστικών υπαλλήλων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Επιστολή (Α.Π. 46/29-11-2016) απηύθυνε η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα σχετική με την συνέχιση απρόσκοπτα της μετακίνησης των πυροσβεστικών υπαλλήλων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Πρόσβαση Υπηρεσιών στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική πύλη psnet.gr

Επιστολή (Α.Π.39/22-11-2016) απηύθυνε η ΕΠΑΥΠΣ προς τον κ. Αρχηγό σχετική με την Πρόσβαση Υπηρεσιών στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική πύλη psnet.gr

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

Κατόπιν σχετικών οχλήσεων που έχει δεχθεί η Ένωσή μας αναφορικά με τη δυνατότητα πρόσβασης Υπηρεσιών του Σώματος στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική πύλη psnet.gr και δεδομένης της ανάγκης προσπέλασης στα αναρτώμενα προς ενημέρωση ή ενέργεια υπηρεσιακά έγγραφα του συνόλου του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, παρακαλούμε για την, κατά το ταχύτερο δυνατό, διευθέτηση του ζητήματος της πρόσβασης των Πυροσβεστικών Κλιμακίων, Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών καθώς και των Δοκίμων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στο εσωτερικό υπηρεσιακό δίκτυο (psnet.gr).

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Το ψέμα στην ζωής μας

Άρθρο του Πυραγού Λίβερη Χ. Χρήστου, Δημόσιου κατήγορου ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών,  Θεολόγου – Κατηχητή


Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Πολλά είναι τα διλήμματα, που συναντά ο σημερινός άνθρωπος στην σύγχρονη εποχή που ζει και καλείται να αντιμετωπίσει.
   Ένα από αυτά είναι το αν θα πούμε την αλήθεια ή θα προτιμήσουμε να σερβίρουμε το ψέμα. Αλλά, ας αφήσουμε όμως την ίδια την Αγία Γραφή και τους αγίους πατέρες μας να μας μιλήσουν για το κακό που προκαλούμε στον εαυτό μας, όταν ελαφρά την καρδία φέρνουμε το ψέμα στα χείλη μας.

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προς: Μέλη Ε.Π.Α.ΥΠ.Σ.


Αγαπητή/έ συνάδέλφισσα/ε,
Επ’ ευκαιρία της συνάντησης στις 3 Νοεμβρίου 2016 του προεδρείου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Ταμίας) της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Π.Σ. (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.) με τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Εθελοντών Πυροσβεστών (N.V.F.C.) των Η.Π.Α., κ. Kevin Quinn, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Χώρα μας, του προτάθηκε η απονομή του τιμητικού τίτλου του Επιτίμου μέλους της Ένωσής μας, την οποία και προφορικά απεδέχθη. Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 3 του καταστατικού της Ένωσης, το Δ.Σ. αυτής καλεί τα μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 29 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στην έδρα μας, επί της οδού Πειραιώς 31, στην Αθήνα για συζήτηση, ψηφοφορία και λήψη απόφασης επί του μοναδικού παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:
  • Απονομή του τιμητικού τίτλου του Επίτιμου μέλους της Ένωσής μας στον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Εθελοντών Πυροσβεστών (N.V.F.C.) των Η.Π.Α., κ. Kevin Quinn.

Συνάντηση με τους Υπαρχηγούς Επιχειρήσεων και Υποστήριξης του Π.Σ., Αντιστράτηγους κ.κ. Αθανάσιο Σερεντέλλο και Σωτήριο Τερζούδη, αντίστοιχα, πραγματοποίησε το προεδρείο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.

Με τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Π.Σ., Αντιστράτηγο κ. Αθανάσιο Σερεντέλλο συναντήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016 το προεδρείο (ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας) της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Π.Σ. (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.) στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επαφής, προκειμένου να του εκθέσουν τις απόψεις της Ένωσης για τα φλέγοντα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τον πυροσβεστικό οργανισμό.
Επίσης, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης συναντήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 με τον Υπαρχηγό Υποστήριξης του Π.Σ., Αντιστράτηγο κ. Σωτήριο Τερζούδη για να του ευχηθούν, επί τη αναλήψει των καθηκόντων του, καλή επιτυχία και να του παρουσιάσουν τις θέσεις της για τα θεσμικά ζητήματα που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα.
Συγκεκριμένα, στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε θετικό κλίμα, έχοντας ως αφετηρία το σχετικό ενημερωτικό υπόμνημα θέσεων που κατατέθηκε από μέρους μας, υπήρξε εποικοδομητική και λεπτομερής έκθεση και ανταλλαγή απόψεων με πνεύμα συνεργασίας για θέματα κάλυψης άμεσων αναγκών αρμοδιότητας του καθενός. 

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Χαιρετισμός του προέδρου της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. στην Ημερίδα με θέμα: Εθελοντισμός στο Πυροσβεστικό Σώμα – 25 Χρόνια προσφοράς και δράσης – Παρόν και Μέλλον

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,  ΑΓΡΙΝΙΟ 

Αξιότιμε προσκεκλημένε στη χώρα μας κ. Kevin Quinn, κ. Αντιδήμαρχε, κ. καθηγητές, κ. Πρόεδρε της Π.Ε.Ε.Π.Σ. και κ. Πρόεδρε του Σωματείου Φίλων Εθελοντικού Σταθμού Παραβόλας, κ. διοργανωτές της σημερινής ημερίδας, αξιότιμοι συνάδελφοι και εθελοντές πυροσβέστες, φίλες και φίλοι. Στη χειμαζόμενη από την πρωτίστως ηθική και την μετέπειτα οικονομικό - ανθρωπιστική κρίση Ελλάδα του 2016, όπου το προσωπικό όφελος κυριαρχεί και υποσκελίζει το κοινωνικό, η ανάπτυξη του εθελοντικού κινήματος σήμερα συνιστά μια σύγχρονη και ταυτόχρονα βασική ανάγκη για τη συνεκτικότητα του κοινωνικού ιστού της Χώρας.
Ο Εθελοντισμός, ως πράξη ανιδιοτελής αυτού που την κάνει, χωρίς να προσδοκά ανταλλάγματα, τίτλους, επαίνους, βραβεία και αξιώματα, παρά μόνο την χαρά της προσφοράς, είναι δυνατό λειτουργικά να συνδυάζει «τον έρωτα του ερασιτέχνη, τη συνέπεια του επαγγελματία, την πειθαρχία του στρατιώτη και την ανιδιοτέλεια του ανώτερου ανθρώπου».

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Συνάντηση με το Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Εθελοντών Πυροσβεστών των Η.Π.Α. (N.V.F.C.), κ. Kevin Quinn, πραγματοποίησε το προεδρείο της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Π.Σ. (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.)

Με τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Εθελοντών Πυροσβεστών (N.V.F.C.) των Η.Π.Α., κ. Kevin Quinn, συναντήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2016 το προεδρείο (ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας) της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Π.Σ. (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.) στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Χώρα μας, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ε.Ε.Π.Σ.).
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, παρουσία του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Π.Ε.Ε.Π.Σ., κ.κ. Μάκη Τσιουγκρή και Δημήτρη Ζέρβα, συζητήθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με την οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση και λειτουργία των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών των ΗΠΑ καθώς και την ένταξη αυτών στο Εθνικό Σύστημα Πυρόσβεσης και Διάσωσης της χώρας.

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Δημόσια διαβούλευση επί των κατατιθέμενων προτάσεών μας σχετικών με την εφαρμογή της Ασφάλειας και Υγείας στις δραστηριότητες του ΠΣ που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες

Η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ., πιστή στις εξ αρχής διατυπωθείσες θέσεις της, αποφεύγοντας τις στείρες αντιπολιτευτικές κορώνες, ενεχείρισε στις 13-10-2016 στον κ. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος την επιστημονική πρότασή της αναφορικά με το αναγκαίο προς προώθηση θεσμικό πλαίσιο για τα «Μέτρα ασφάλειας και προστασίας της υγείας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά τις δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες».
Το εν λόγω ζήτημα συνιστά μέγιστη προτεραιότητα για την Ένωσή μας, χρήζει άμεσης διευθέτησης και δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση αντικείμενο εθιμοτυπικών πλην όμως ευκαιριακών ανακοινώσεων και ευχολογίων στη μνήμη πυροσβεστών που χάνονται με αυτοθυσία στο βωμό του καθήκοντος.
Δεδομένου αφενός ότι η ασφάλεια των Ελλήνων πυροσβεστών είναι αδιαπραγμάτευτη και εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και επειδή «το προνοείν και προλαμβάνειν κρείττον εστί του θεραπεύειν», η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. εγκαινιάζει σήμερα τη διαδικασία της ελεύθερης και ανοικτής - για όλους τους συναδέλφους και μη - διαβούλευσης επί των κατατιθέμενων προτάσεών της για ζητήματα που απασχολούν τον πυροσβεστικό οργανισμό, η οποία θα έχει διάρκεια 15 ημερών και θα αποσκοπεί στην πλουραλιστική κριτική θεώρηση και βελτίωση αυτών. Μπορείτε μέχρι της 13 Νοεμβρίου να καταθέσετε τις προτάσεις και τα σχόλια σας, στη διαθέσιμη εφαρμογή του blog Δημοσίευση σχολίου, επί των 19 άρθων του προτεινόμενου σχεδίου π.δ.. 


Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

Καύση ή ταφή των κεκοιμημένων;

Άρθρο του Πυραγού Λίβερη Χ. Χρήστου, Δημόσιου κατήγορου ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών,  Θεολόγου – Κατηχητή


  Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι γνωστό τοις πάσι ότι η στάση που θα κρατήσει μία κοινωνία απέναντι στους νεκρούς της είναι δείκτης πολιτισμού της κοινωνίας που έζησαν.
   Η ποιότητα αντιμετώπισης απέναντι στο άψυχο σώμα του συνανθρώπου μας μπορεί κάλλιστα να αντιστοιχηθεί με την ποιότητα της στάσης απέναντι στους ζωντανούς συνανθρώπους μας.
   Στις μέρες μας, και ας αναρωτηθεί κανείς μόνος του το γιατί, πολλά ακούγονται για το δίλημμα: Καύση ή ταφή.

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Συνάντηση της Ένωσης μας με το νέο Αρχηγό του Π.Σ., Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Καπέλιο

Αντιπρόεδρος-Γενικός Γραμματέας-Αρχηγός Π.Σ.- Πρόεδρος 
Με το νέο Αρχηγό του Π.Σ., Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Καπέλιο συναντήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2016 το προεδρείο της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Π.Σ. (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.) για να  ευχηθούν, επί τη αναλήψει των καθηκόντων του, καλή επιτυχία και να του εκθέσουν τις απόψεις της Ένωσης για τα θεσμικά ζητήματα που απασχολούν το Πυροσβεστικό Σώμα.
Ειδικότερα, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, υπήρξε με αφετηρία το σχετικό ενημερωτικό υπόμνημα θέσεων που κατατέθηκε από μέρους μας, εποικοδομητική και λεπτομερής ανταλλαγή απόψεων για θέματα άμεσης προτεραιότητας όπως η θεσμοθέτηση μέτρων ασφάλειας και προστασίας της υγείας στην Εργασία του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά τις δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες, η καθιέρωση ενός αξιόπιστου, διαφανούς και αξιοκρατικού συστήματος κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών και βαθμολογίου εξέλιξης των Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών, ο προσδιορισμός των αναγκαίων διορθωτικών νομοτεχνικών παρεμβάσεων για την αναπροσαρμογή των υπηρεσιακών δομών και της λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος εν συνόλω μέσω και της καθιέρωσης καθηκοντολογίου και προσοντολογίου, η άμεση προώθηση και ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών για την εισαγωγή πτυχιούχων μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων στην Πυροσβεστική Ακαδημία και η καθιέρωση του θεσμού των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Π.Σ. Ειδικών Καθηκόντων που θα αξιοποιηθούν σε θέσεις και καθήκοντα αντίστοιχα του επιστημονικού αντικειμένου τους.

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών – εκπροσώπων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων 2017-2018

Ενόψει των επικείμενων εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών–εκπροσώπων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων του άρθρου 19 του π.δ. 170/1996 (Α΄ 131), η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. δηλώνει συνειδητά την άρνησή της να συμμετάσχει στην εν λόγω διαδικασία μέσω της υποβολής υποψηφιοτήτων από μέλη της, καθότι είναι γνωστό πλέον τοις πάσι ότι ο θεσμός αυτός έχει διαμέσου των ετών εμφανίσει ιδιαίτερα σημάδια κόπωσης, χαμηλή και αμφίβολη αποδοτικότητα, ενώ και η λειτουργία των ανωτέρω Συμβουλίων ως εν πολλοίς και κατ’ ουσία ανέλεγκτη και εν τοις πράγμασιν επιλεκτική και στοχευμένη, δεν είναι δυνατό εντός του πλαισίου της νομιμότητας να εξυπηρετήσει ουσιαστικά και στον επιδιωκόμενο βαθμό τα οικογενειακά, κοινωνικοοικονομικά και υπηρεσιακά συμφέροντα των πυροσβεστικών υπαλλήλων με ισότητα και διαφάνεια.
Επισημαίνεται ότι για την Ένωσή μας, δεν συνιστά προτεραιότητα η κατάληψη θέσεων όπως οι προαναφερθείσες, πολλώ δε μάλλον όταν έχουμε ενστάσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας αυτών. Αντ’ αυτού πάγια επιδίωξη της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. – μέσω και επεξεργασμένων προτάσεων που διαθέτουμε – αποτελεί η αντικατάσταση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει τις μεταθέσεις και αποσπάσεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων, η προσαρμογή του στα σύγχρονα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα και η καθιέρωση ενός καθολικού τρόπου διεξαγωγής αυτών με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια δια του οποίου θα εμπεδώνεται το αίσθημα της διαφάνειας και εμπιστοσύνης του ένστολου προσωπικού του πυροσβεστικού οργανισμού.  

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ Π.Σ.

Το Προεδρείο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. συγχαίρει τον Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Καπέλιο για την επιλογή του ως νέου Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και του εύχεται δύναμη, τύχη και υγεία προκειμένου να ανταποκριθεί με τη συνέπεια και την υπευθυνότητα που τον διακρίνει στα νέα αυξημένα καθήκοντά του.
Δεδομένων των σύνθετων εκκρεμών ζητημάτων που απασχολούν τον οργανισμό του Πυροσβεστικού Σώματος σε συνδυασμό με τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. δηλώνει ότι θα σταθεί καταρχήν αρωγός και συνοδοιπόρος σε κάθε μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία και δράση του νέου Αρχηγού ΠΣ με γνώμονα και προτεραιότητα το συμφέρον του πυροσβεστικού προσωπικού και της ελληνικής κοινωνίας συνολικά.

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Ορθόδοξη ερμηνεία για τη Ζωή και το Θάνατο

Άρθρο του Πυραγού Λίβερη Χ. Χρήστου, Δημόσιου κατήγορου ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών,  Θεολόγου – Κατηχητή

Πριν λίγες μέρες όλοι γίναμε μάρτυρες δύο απροσδόκητων θανάτων που πραγματικά πάγωσε την πυροσβεστική οικογένεια. Δύο εκλεκτοί συνάδελφοι, ο Πυροσβέστης Ευάγγελος Πάνου και ο Πυρονόμος Παπαφιλόπουλος Φώτιος έφυγαν από κοντά μας και ταξιδεύουν πια για την αιωνιότητα.
Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το άρθρο, από την φιλόξενη ιστοσελίδα μας, να πούμε λίγα λόγια περί του μυστηρίου της ζωής και του θανάτου.
Βασικές αρχές της Ορθόδοξης πίστης μας είναι ότι, η αρχή της βιολογικής ζωής βρίσκεται στο Θεό και ότι ο άνθρωπος έχει αρχή αλλά δεν έχει τέλος. Ναι αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, έτσι είναι!!! Ο Θεός είναι η όντως ζωή. Είναι αυτός πού μεταδίδει τη ζωή που διακρίνεται μεταξύ επίγειας και πνευματικής ζωής. Η ζωή είναι δημιουργία και δωρεά του Τριαδικού μας Θεού. Είναι ένα δάνειο του Θεού στον άνθρωπο. Ο Θεός είναι αυτοζωή, και αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς οφείλουμε τη ζωή μας και την ύπαρξή μας στο Θεό.

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Συνάντηση του προεδρείου της ΕΠΑΥΠΣ σχετική με την τροποποίηση του πλαισίου κρίσεων-προαγωγών του Π.Σ..

Την 20-9-2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ένωσής μας και συγκεκριμένα του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία αυτής και με τον Σύμβουλο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Π. Αδακτυλίδη.
Αντικείμενο της ανωτέρω συνάντησης ήταν η διατύπωση μίας αντικειμενικής και λειτουργικά εφαρμόσιμης πρότασης για την εναρμόνιση της διαδικασίας κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών του Π.Σ. με την ισχύουσα ασφαλιστική και συνταξιοδοτική νομοθεσία, στο πλαίσιο της ενιαιοποίησης των ισχυουσών διατάξεων με τα λοιπά Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας υπογράφτηκε μεταξύ της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. και του Πανεπιστημίου National Yunlin University of Science and Technology (YUNTECH)

Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας υπέγραψαν στην πόλη Douliu, την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. και το Πανεπιστήμιο της Ταιβάν National Yunlin University of Science and Technology (YUNTECH), στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Αντιπροέδρου της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. Μιχάλη Χάλαρη, στην Ταιβάν από 5 έως 9 Σεπτεμβρίου.
Στόχος του Μνημονίου είναι να τεθεί το πλαίσιο για τη δρομολόγηση των διαδικασιών συζήτησης που θα συνδράμουν ώστε να αναπτυχθεί και να επεκταθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. και του YUNTECH για την ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών προγραμμάτων, έργων και δραστηριοτήτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως:

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Αναμένοντας με ανησυχία την τροποποίηση του πλαισίου κρίσεων-προαγωγών για το Π.Σ..


Αναφορικά με τις εν εξελίξει κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα διεργασίες για την τροποποίηση του π.δ. 305/1992, η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. αναμένει ευλόγως ότι η ρύθμιση η οποία τελικώς θα προωθηθεί και θα θεσπιστεί, θα καθορίζει την υπηρεσιακή εξέλιξη τόσο των υπηρετούντων όσο και των νεοεισερχόμενων στον πυροσβεστικό οργανισμό Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, συμβάλλοντας αντικειμενικά στην ορθολογική εναρμόνιση των κρίσεων-προαγωγών  αυτών  με την ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία, με γνώμονα πάντοτε την αξιοκρατία και έχοντας ως προτεραιότητα το υπηρεσιακό συμφέρον.
Πρόσφατα η Ελληνική Αστυνομία με το π.δ. 81/2016 (Α' 150) «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού» τροποποίησε το πλαίσιο κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών που υπηρετούν σε αυτήν και ρύθμισε κατά τρόπο αντικειμενικό, ορθολογικό και δίκαιο, τους χρόνους παραμονής και κρίσης ανά βαθμό, σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας αυτών ως Αξιωματικοί, με την απαραίτητη μεταβατικότητα σε βάθος τριετίας. Η συνολική μας εκτίμηση επί της προαναφερόμενης ρύθμισης είναι ότι αυτή κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση με ιδιαίτερη δομή, δικαιοκρατική αντίληψη και φιλοσοφία, επιτυγχάνοντας έτσι το μέγιστο βαθμό λειτουργικότητας.
Υπό το παραπάνω πρίσμα, θεωρούμε ως δεδομένο και κατά συνέπεια αποδεκτό ότι οι όποιες νέες συναφείς ρυθμίσεις επέλθουν στο Π.Σ., θα κινηθούν στη βάση του παραπάνω διαμορφωθέντος πλαισίου της ΕΛ.ΑΣ. και μόνο, και θα διασφαλίζουν έτσι την εξελικτική ομαλότητα σε βάθος χρόνου των νέων Αξιωματικών που ήδη υπηρετούν στο Σώμα αλλά και εκείνων που θα προέλθουν από το νέο τρόπο κατάταξης που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά φέτος, και οι απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις θα αποτελούν τον αναγκαίο σύνδεσμο εναλλαγής από τη μία κατάσταση στην επόμενη και δεν θα λειτουργούν διαφορετικά, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη υπηρεσιακή πραγματικότητα.

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Καταδίκη στην επίθεση εναντίον συναδέλφου της ΕΛ.ΑΣ.

Το Δ.Σ. της Ένωσής μας εκφράζει την απαρέσκεια του και καταδικάζει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο την απρόκλητη, επίθεση συνέπεια της οποίας τραυματίστηκε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Κατ’ αρχήν δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας στον συνάδελφο και την οικογένεια του, ευχόμενοι την ταχεία και πλήρη ανάρρωση του.
Το συγκεκριμένο θλιβερό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων γεγονότων που δεν έχουν τύχει ευρείας δημοσιότητας και κατά πυροσβεστικών δυνάμεων που καλούνται συνήθως να επέμβουν με τη συνδρομή και υπό την προστασία δυνάμεων των ΜΑΤ στην περιοχή των Εξαρχείων.

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Μήνυμα του ΔΣ της ΕΠΑΥΠΣ για τους επιτυχόντες στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων

Η Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος συγχαίρει τους επιτυχόντες στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων και τους καλωσορίζει στην πυροσβεστική οικογένεια.
Η πρόσφατη ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέταξε τις νεοεισαχθείσες στο μηχανογραφικό δελτίο Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος μεταξύ των πρώτων, γεγονός που καταρχήν καταδεικνύει ότι η υλοποίηση του επί χρόνια αιτήματος για εισαγωγή στον πυροσβεστικό οργανισμό μέσω ενός διαφανούς και αδιάβλητου συστήματος, όπως αυτό των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αποδεικνύεται επιτυχημένο, δεδομένου του εξαιρετικού ενδιαφέροντος που προσέλκυσε μεταξύ των υποψηφίων.

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δ.Σ. τη Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. για την απώλεια των δύο πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος

Η ΕΠΑΥΠΣ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της για τον αδόκητο αλλά ίσως όχι τόσο τυχαίο χαμό των δυο συναδέλφων, του Πυροσβέστη Ευάγγελου Πάνου και του Πυρονόμου Φώτη Παπαφιλόπουλου, που προστέθηκαν στη μακρά λίστα των τεθνεόντων εν τη υπηρεσία πυροσβεστών.
Μια λίστα που πιθανότατα θα ήταν μικρότερη αν η Πολιτεία είχε λάβει τα απαραίτητα και σε παγκόσμια κλίμακα προβλεπόμενα μέτρα υγείας και ασφάλειας για τους "δημοσίους υπαλλήλους" που καθημερινά με ανεπαρκή μέσα ατομικής προστασίας και με εκπαίδευση μη ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις του πυροσβεστικού επαγγέλματος δίνουν μέχρι την τελευταία ικμάδα τους για την προστασία τόσο της ζωής και της ιδιοκτησίας των συνανθρώπων μας όσο και του φυσικού πλούτου της Χώρας.
Όχι άλλα πια κροκοδείλια δάκρυα και εθιμοτυπικά πλην όμως ευκαιριακά ευχολόγια στη μνήμη πυροσβεστών που χάνονται με αυτοθυσία στο βωμό του καθήκοντος. Η ασφάλεια των Ελλήνων πυροσβεστών είναι αδιαπραγμάτευτη και εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.

Και επειδή το προλαμβάνειν είναι προτιμότερο του θεραπεύειν, η ΕΠΑΥΠΣ αναμένει την ειλικρινή πρόθεση της Ηγεσίας για την κατάθεση των επιστημονικών απόψεών της επί του εν λόγω πρώτης προτεραιότητας ζητήματος, προκειμένου να μη βρίσκεται στη δυσμενή θέση έκδοσης ανακοινώσεων σαν την παρούσα.

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Συναντήσεις του Προεδρείου της ΕΠΑΥΠΣ με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Μέλη του νεοσυγκροτηθέντος Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. στο πλαίσιο της έναρξης των επαφών τους με την πολιτική, πυροσβεστική ηγεσία και τα πολιτικά κόμματα για την ανάδειξη των ιδιαίτερα σοβαρών θεμάτων που απασχολούν τόσο το Π.Σ. όσο και το προσωπικό του, πραγματοποίησαν την 26/7/2016 συνάντηση με το Διευθυντή του Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαο Μάρκου και την 27/7/2016 συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Ιωάννη Καπάκη.
Στις παραπάνω συναντήσεις που έγιναν σε εξαιρετικά φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα οι κ.κ. Καπάκης και Μάρκου έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στις τεκμηριωμένες πάγιες απόψεις της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. αναφορικά με τα φλέγοντα ζητήματα που επηρεάζουν τις ζωές χιλιάδων συναδέλφων μας. Ειδικότερα αναπτύχθηκαν τα παρακάτω θέματα:

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Συγκρότηση του νέου Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. και ορισμός Περιφερειακών Εκπροσώπων

Στις 29 Ιουνίου 2016 συγκροτήθηκε σε σώμα στην Πάτρα, κατόπιν εσωτερικών εκλογών που διενεργήθηκαν μεταξύ των νεοεκλεγέντων μελών του, ύστερα από τις αρχαιρεσίες της 29-5-2016, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο(Δ.Σ.) της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Π.Σ. το οποίο θα έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Αντώνης Κούκουζας, Υποπυραγός, Νομικός L.L.M, M.B.A.

Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Χάλαρης, Αντιπύραρχος, Δρ. Χημικός

Γεν. Γραμματέας: Τάσος Σωτήρχος, Αντιπύραρχος Δρ. Μηχανικός -  Νομικός

Ταμίας:           Παναγιώτης Πετρόπουλος, Ανθυποπυραγός, Νομικός L L M

Μέλη:             Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιπύραρχος, Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός

                       Τάσος Καναβός, Επιπυραγός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μ.Β.Α.

                       Κώστας Παχίδης, Πύραρχος,  Χημικός

Περαιτέρω ορίστηκαν ως Περιφερειακοί Εκπρόσωποι και σύνδεσμοι της Ένωσης οι κάτωθι:

Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

Ορθόδοξη Θεώρηση περί πενίας (φτώχειας) & πλεονεκτικής συμπεριφοράς του ανθρώπου

Άρθρο του Πυραγού Λίβερη Χ. Χρήστου, Θεολόγου – Κατηχητή

Θα αναρωτηθεί κανείς. Από πότε υπάρχει η πενία πάνω στο πλανήτη γη. Η απάντηση είναι ότι η πενία έχει την ίδια ηλικία του πεπτωκότος ανθρώπου και δεν υπάρχει περίπτωση να εκλείψει, όσο οι κοινωνικές δομές διέπονται από μηχανισμούς σχεδιασμένους από τον εκπεσόντα άνθρωπο.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ο πλούτος και η πενία θα εναλλάσσονται μέχρι ο παρόν κόσμος να αφήσει πίσω του το χρονικά και τοπικά πεπερασμένο και να εισέλθει σε τροχιά αιωνιότητας.
Ο πλούτος και η πενία αποτελούν δε αφύσικες καταστάσεις αφού στο φυσικό περιβάλλον πχ ο αέρας, η γη, το νερό κλπ ανήκουν σε όλα τα φυσικά όντα χωρίς να παρεμβάλλονται ανθρώπινες προϋποθέσεις.
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφέρει ότι,’’ ο άνθρωπος δημιουργεί την ανισότητα γιατί δεν αρκείται στα αναγκαία αλλά θέλει, σφετερίζοντας τους φυσικούς θησαυρούς ,να ελέγχει να εξουσιάζει και να υπερέχει των άλλων ανθρώπων.  Και δεν φτάνει μόνο αυτό αλλά ούτε τα περισσεύματα του δεν τα εναποθέτει στα πόδια των φτωχών’’.

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Ασφάλεια και υγεία των πυροσβεστών σε πυρκαγιά ελαστικών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με την ανάλυση των συνθηκών που διαμορφώθηκαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της 21ης Ιουνίου 2016 σε εργοστάσιο ανακύκλωσης ελαστικών, στο 8ο χλμ. της Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, στον Πλατύκαμπο και τα τηρούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας από τους συναδέλφους μας που επιχείρησαν γνωστοποιούμε τα παρακάτω:
Το αέριο νέφος (καπνός) που εκλύθηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς των ελαστικών σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία δύναται να περιέχει πληθώρα χημικών ενώσεων, τοξικών ή μη, στις οποίες εκτίθενται τόσο το πυροσβεστικό προσωπικό όσο και το γενικό κοινό. Οι περιοχές έκθεσης δεν περιορίζονται απαραίτητα κοντά στον χώρο του συμβάντος ενώ τα επίπεδα έκθεσης ποικίλουν ανάλογα με την απόσταση από την πηγή αλλά και τη χημική σύσταση των αερίων με πολλές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία και το περιβάλλον. Σημαντικότερες από τις επιβλαβείς χημικές ουσίες που παράγονται κατά την καύση ελαστικών είναι οι διοξίνες, τα φουράνια, οι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, το μονοξείδιο του άνθρακα τα βαρέα μέταλλα και τα μικροσωματίδια PM10 και PM2.5. Συγκεκριμένα:

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια των Κυπρίων συναδέλφων Ανδρέα Σοφοκλέους και Μάριου Αριστοτέλους

Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε το θάνατο εν ώρα υπηρεσίας δύο δασοπυροσβεστών κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς που έλαβε χώρα στην Κύπρο, στην περιοχή της Σολέας. 

Εκφράζουμε τα βαθιά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια τόσο προς τις οικογένειες του 49χρονου Ανδρέα Σοφοκλέου και του 44χρονου Μάριου Αριστοτέλους όσο και προς τους συναδέλφους τους. 

Τις δύσκολες αυτές ώρες βρισκόμαστε δίπλα στην συναδέλφους μας και το λαό της Κύπρου που δοκιμάζονται. 

Καλό κατευόδιο και καλό Παράδεισο Ανδρέα Σοφοκλέους και Μάριε Αριστοτέλους.

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Καταπολέμηση πυρκαγιών υγρών καυσίμων σε δεξαμενές πλωτής και κωνικής οροφής σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εμπορίας υγρών καυσίμων.

Η διατριβή του Επιπυραγού (12719) Παναγιώτη Τιάγκου του Νεοφύτου στο πλαίσιο της 22ης Ε.Σ. της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών του Π.Σ.
Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή του τρόπου εκδήλωσης πυρκαγιάς υγρών καυσίμων, ανάλογα με το είδος της δεξαμενής αποθήκευσής τους, καθώς και η εκτίμηση των επιπτώσεων κυρίως από άποψη θερμικής ακτινοβολίας, έτσι ώστε να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις με τις οποίες θα εφοδιασθούν οι πυροσβέστες στο δύσκολο έργο της καταπολέμησης τέτοιων πυρκαγιών με τα μέσα που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 29ης ΜΑΙΟΥ 2016 ΤΗΣ ΕΠΑΥΠΣ

Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας για την εκλογή οργάνων Διοίκησης, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Ομοσπονδίας συμμετείχε το 75,5% των μελών που έχουν, σύμφωνα με το καταστατικό, το δικαίωμα να ψηφίσουν.
Στην ψηφοφορία μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης Ζευς» συμμετείχε το 75% και μέσω αυτοπρόσωπης παρουσίας συμμετείχε το 25%  των ψηφισάντων
Εκ της διαλογής και της ηλεκτρονικής καταμέτρησης εκλέχθηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας οι παρακάτω :

 Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣ
ΠΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΥΡΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, ΠΥΡΟΝΟΜΟΣ
ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

Η Προστασία Των Κρίσιμων Υποδομών Της Ελλάδας -Μια Έρευνα

Ποιες υποδομές αποκαλούνται "κρίσιμες"; Ποιοι κίνδυνοι τις απειλούν; Η διαΝΕΟσις αναζητά τις απαντήσεις, και προτείνει μια Εθνική Στρατηγική προστασίας των Κρίσιμων Υποδομών της χώρας μας.


Η μελέτη αποτελείται από μια επιτελική σύνοψη που παρουσιάζει τα κυριότερα ευρήματα και συμπεράσματα, και τρία διακριτά μέρη.
Στο Α' Μέρος ("Καταγραφή Κρίσιμων Εθνικών Υποδομών και Διασυνδέσεων") περιέχεται μια επισκόπηση των μεθόδων καταγραφής των κρίσιμων υποδομών, μια καταγραφή των εμπλεκόμενων φορέων (ευρωπαϊκών και εθνικών) και μια αναλυτική λίστα υποψηφίων κρίσιμων υποδομών στην Ελλάδα με έμφαση στους κλάδους της Ενέργειας, τις Μεταφορές και τις Τεχνολογίες Πληροφοριών κι Επικοινωνιών.
Στο Β' Μέρος περιγράφεται μια δομημένη μεθοδολογία εντοπισμού και αξιολόγησης κρίσιμων υποδομών, και μια αξιολόγηση των υποψηφίων εθνικών κρίσιμων υποδομών που είχαν αναφερθεί στο Α' Μέρος.
Στο Γ' Μέρος περιγράφεται μια ολοκληρωμένη πολιτική για την προστασία των κρίσιμων υποδομών της χώρας η οποία περιέχει συγκεκριμένες δράσεις ταξινομημένες σε τομείς προτεραιότητας. Προκύπτει ένα ρεαλιστικό σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της, λαμβάνοντας υπ' όψιν τους υφιστάμενους φορείς πολιτικής προστασίας.

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

"Ζήσε μακριά από τις καχυποψίες"

Άρθρο του Πυραγού Λίβερη Χ. Χρήστου, Θεολόγου – Κατηχητή


Κανείς, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο σημερινός αδιαφώτιστος άνθρωπος καταθλίβεται και κατατυραννείται, πολλές φορές εντελώς άσκοπα, από μικροπαρεξηγήσεις και μικροπράγματα τα οποία σχεδόν όλα τα δημιουργεί ο ίδιος, λόγο της καχυποψίας που έχει, και για να γίνουμε σαφέστεροι εξηγούμε ευθύς αμέσως τι εννοούμε, ξεκινώντας από τον ορισμό της καχυποψίας.
        Καχυποψία λοιπόν είναι η τάση και η ροπή να υποψιάζεσαι παντού και πάντοτε το κακό εκ μέρους του άλλου. Είναι ένας διαρκής φόβος που νομίζεις ότι οι άλλοι σε αποστρέφονται και δεν θέλουν να σε βλέπουν. Είναι ένας διαρκής φόβος που νομίζεις ότι όλοι σε κυνηγούν και διαρκώς σχεδιάζουν κάτι πονηρό εναντίον σου. Στην πραγματικότητα όμως όλα αυτά που φαίνονται φοβερά και τρομερά, κατά το πλείστον είναι υποθέσεις της φαντασίας.

Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 29 ΜΑΙΟΥ


Ταυτόχρονα µε τις εκλογές που διενεργούνται για την ανάδειξη του (Δ.Σ.) και της (Ε.Ε.) εκλέγονται και οι περιφερειακοί εκπρόσωποι για τις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) πλην της Αττικής.  Για κάθε Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση  εκλέγονται, χωρίς εκλογές,  ως τακτικός/ή εκπρόσωπος της Ένωσής μας όλοι/ες που έχουν θέσει υποψηφιότητα. Η δημοσιοποίηση τους θα γίνει μαζί με την ανακήρυξη και των υπολοίπων οργάνων της ένωσης μας. 

Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 29 ΜΑΙΟΥ

Το δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως για όσα µέλη επιθυµούν και για τα υπόλοιπα µέλη, οπουδήποτε κι αν υπηρετούν, µε την «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» που είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.
Οποιοσδήποτε κι αν είναι ο τρόπος ψηφοφορίας, οι σταυροί προτίµησης σηµειώνονται µε στυλό μπλε ή μαύρης μελάνης άλλως υπάρχει ακυρότητα. Κάθε εκλογέας µπορεί να θέσει µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης σε υποψήφιους για το (Δ.Σ) και ένα (1) για την (Ε.Ε) και τους περιφερειακούς εκπροσώπους.

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 29 MAIOY


Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος της 06/4/2016 και με βάση το άρθρα 8, 9 και 10 του Καταστατικού της Ένωσης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Εκλογές για την ανάδειξη των νέων µελών του (Δ.Σ.), της (Ε.Ε.), των αντιπροσώπων για δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (ομοσπονδία) και των Εκπροσώπων Περιφερειακών Οργανώσεων Υπηρεσιών πλην της Αττικής.

Οι εκλογές θα γίνουν την Κυριακή 29 Μάιου 2016 από ώρα 10:00 έως ώρα 17:00 στα γραφεία της Ένωσης

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 6, 10678 ΑΘΗΝΑ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Καταστατικού της Ένωσης, δηλώσεις υποψηφιοτήτων γίνονται δεκτές μέχρι τις 22 Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Ένωσης είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο epayps@gmail.com, στα ειδικά έντυπα που διατίθενται για το σκοπό αυτό.

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Ενημέρωση για την 1η Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ - ΕΚΛΟΓΕΣ 22 ΜΑΗ 

Με επιτυχία διεξήχθη η 1η Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. την Τετάρτη 6 Απριλίου στην Αθήνα.
Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε τόσο με δια ζώσης παρουσία όσο και μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης από τρία σημεία της επικράτειας.
Αφού πραγματοποιήθηκε ο απολογισμός της δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο έλεγχος της λογοδοσίας του για τα πεπραγμένα της περιόδου λειτουργίας του και ο οικονομικός απολογισμός της αυτής περιόδου, ακολούθησε εκτενής διάλογος μεταξύ των παρευρισκομένων όπου,