Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟ ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.

Με τον Αρχηγό του Π.Σ., Αντιστράτηγο Καρατζιά Γιάννη συναντήθηκε στις 3 Μαρτίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Π.Σ. (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.) για να  ευχηθεί στο νέο Αρχηγό, επί τη αναλήψει των καθηκόντων του, καλή επιτυχία, και να εκθέσει τα θεσμικά ζητήματα που απασχολούν το Πυροσβεστικό Σώμα.

Ειδικότερα, η  Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. εξέθεσε σειρά θεσμικών ζητημάτων που απασχολούν το σύνολο των συναδέλφων μέσω συστηματικής ανάλυσης με τεκμηριωμένη ανταλλαγή απόψεων για τα παρακάτω θέματα:

  • Δομές και λειτουργία του Π.Σ., αναπροσαρμογή των υπηρεσιακών δομών, εφαρμοστική αξιοποίηση του Ν. 4249/2014, νομοτεχνικές διορθωτικές παρεμβάσεις.

  • Ορθολογική ανακατανομή του προσωπικού, καθηκοντολόγιο και προσοντολόγιο.

  • Εξασφάλιση του απαραίτητου επιπέδου υγείας και ασφάλειας στην εργασία για το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

  • Αναβάθμιση της πυροσβεστικής εκπαίδευσης. Διασφάλιση για την άμεση εισαγωγή στις Σχολές Πυροσβεστών και Ανθυποπυραγών μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων. Άμεση λειτουργία της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης των Αξιωματικών.

  • Θεσμοθέτηση ενός διαφανούς και αξιοκρατικού συστήματος κρίσεων και προαγωγών.

  • Θεσμοθέτηση νέου μισθολογίου με συσχέτιση της αμοιβής με την αποτελεσματικότητα.

  • Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις που θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του συστήματος δεν θα θίγουν τα θεμελιωμένα δικαιώματα, τις κύριες  και επικουρικές συντάξεις .

  • Άμεση σύσταση και ενεργοποίηση του θεσμού του συνηγόρου του πυροσβεστικού υπαλλήλου.

  • Εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου του Πυροσβεστικού Σώματος.

  • Αξιοποίηση των 2.000 περίπου Εθελοντών Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος.


Ο  κ. Αρχηγός Π.Σ. τοποθετήθηκε γενικά στα παραπάνω θέματα, αναζητώντας ευρύτερη συνεργασία προς όλες τις κατευθύνσεις.

Αναμένουμε το διοικητικό προγραμματισμό για την κατά το δυνατό συντομότερη επίτευξη των παραπάνω δράσεων αλλά και όποιων άλλων μεταρρυθμιστικών προτάσεων τυχόν υπάρχουν και στοχεύουν στην ουσιαστική αναβάθμιση του Σώματος, προσμένοντας πραγματικό έργο και αποτελεσματικότητα.

Η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. θα συνεχίσει τον κύκλο επαφών που έχει ξεκινήσει ήδη για τα ασφαλιστικά, εργασιακά αλλά και συνταξιοδοτικά ζητήματα που απασχολούν το σύνολο των  πυροσβεστικών υπαλλήλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου