Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 29 ΜΑΙΟΥ


Ταυτόχρονα µε τις εκλογές που διενεργούνται για την ανάδειξη του (Δ.Σ.) και της (Ε.Ε.) εκλέγονται και οι περιφερειακοί εκπρόσωποι για τις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) πλην της Αττικής.  Για κάθε Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση  εκλέγονται, χωρίς εκλογές,  ως τακτικός/ή εκπρόσωπος της Ένωσής μας όλοι/ες που έχουν θέσει υποψηφιότητα. Η δημοσιοποίηση τους θα γίνει μαζί με την ανακήρυξη και των υπολοίπων οργάνων της ένωσης μας. 

Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 29 ΜΑΙΟΥ

Το δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως για όσα µέλη επιθυµούν και για τα υπόλοιπα µέλη, οπουδήποτε κι αν υπηρετούν, µε την «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» που είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.
Οποιοσδήποτε κι αν είναι ο τρόπος ψηφοφορίας, οι σταυροί προτίµησης σηµειώνονται µε στυλό μπλε ή μαύρης μελάνης άλλως υπάρχει ακυρότητα. Κάθε εκλογέας µπορεί να θέσει µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης σε υποψήφιους για το (Δ.Σ) και ένα (1) για την (Ε.Ε) και τους περιφερειακούς εκπροσώπους.