Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 29 ΜΑΙΟΥ

Το δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως για όσα µέλη επιθυµούν και για τα υπόλοιπα µέλη, οπουδήποτε κι αν υπηρετούν, µε την «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» που είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.
Οποιοσδήποτε κι αν είναι ο τρόπος ψηφοφορίας, οι σταυροί προτίµησης σηµειώνονται µε στυλό μπλε ή μαύρης μελάνης άλλως υπάρχει ακυρότητα. Κάθε εκλογέας µπορεί να θέσει µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης σε υποψήφιους για το (Δ.Σ) και ένα (1) για την (Ε.Ε) και τους περιφερειακούς εκπροσώπους.

Αυτοπρόσωπη ψηφοφορία

  • Η αυτοπρόσωπη ψηφοφορία αρχίζει στις 10.00 το πρωί ώρα της Κυριακής 29 Μάιου 2016 και λήγει στις 16.00 ώρα της ίδιας ημερομηνίας, µπορεί όµως, εάν αυτό κρίνεται σκόπιµο, να παραταθεί µέχρι και δύο ώρες.
  • Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα γραφεία της Ένωσης:

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 6, 10678 ΑΘΗΝΑ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ
  • Κάθε εκλογέας παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο και αποσύρεται σε ειδικό χώρο (παραβάν), όπου σημειώνει δίπλα στο όνοµα ή ονόµατα του υποψηφίου ή υποψηφίων που επιθυµεί, σταυρό προτίµησης, και αφού βάλει το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο, κλείνει ερμητικά αυτόν.
  • Στη συνέχεια ο εκλογέας ρίχνει το φάκελο στην κάλπη, που υπάρχει µπροστά στην Εφορευτική Επιτροπή, υπογράφει σε ειδική κατάσταση, ότι ψήφισε και αποχωρεί.
  • Η ψηφοφορία γίνεται µε την επίδειξη του υπηρεσιακού δελτίου ταυτότητας ή άλλου δηµοσίου εγγράφου (π.χ. διαβατηρίου ή βιβλιάριου ασθενείας) και του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου, παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου και της Εφορευτική Επιτροπής.

Ψηφοφορία με σύστημα ηλεκτρονικής ψήφου

  • Όσοι επιθυμούν να ψηφίσουν στις εκλογές μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής ψήφου οφείλουν έως την Τετάρτη 25 Μαΐου και Ω/18.00 να το δηλώσουν αυτό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο epayps@gmail.com.
  • Η «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο η προετοιμασία της ψηφοφορίας από τη διεξάγουσα αρχή, όσο και η υποβολή της ψήφου από τους ψηφοφόρους, γίνονται απομακρυσμένα μέσω Διαδικτύου.
  • Το  κείμενο στον υπερσύνδεσμο (link) περιγράφει τη διαχείριση ψηφιακών ψηφοφοριών μέσω του συστήματος Ζευς όπου οι ψηφοφόροι μπορούν να βρουν μια ενδιαφέρουσα περιγραφή των λειτουργιών για μια καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας.


Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 10 του Καταστατικού της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.


Η Εφορευτική Επιτροπή
Πυραγός Λίβερης Χρήστος,
Υποπυραγός Ελευθεριάδης Μάριος, 
Ανθυποπυραγός Μιχαλάκης Χαράλαμπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου