Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Καταπολέμηση πυρκαγιών υγρών καυσίμων σε δεξαμενές πλωτής και κωνικής οροφής σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εμπορίας υγρών καυσίμων.

Η διατριβή του Επιπυραγού (12719) Παναγιώτη Τιάγκου του Νεοφύτου στο πλαίσιο της 22ης Ε.Σ. της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών του Π.Σ.
Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή του τρόπου εκδήλωσης πυρκαγιάς υγρών καυσίμων, ανάλογα με το είδος της δεξαμενής αποθήκευσής τους, καθώς και η εκτίμηση των επιπτώσεων κυρίως από άποψη θερμικής ακτινοβολίας, έτσι ώστε να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις με τις οποίες θα εφοδιασθούν οι πυροσβέστες στο δύσκολο έργο της καταπολέμησης τέτοιων πυρκαγιών με τα μέσα που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου