Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Συναντήσεις του Προεδρείου της ΕΠΑΥΠΣ με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Μέλη του νεοσυγκροτηθέντος Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. στο πλαίσιο της έναρξης των επαφών τους με την πολιτική, πυροσβεστική ηγεσία και τα πολιτικά κόμματα για την ανάδειξη των ιδιαίτερα σοβαρών θεμάτων που απασχολούν τόσο το Π.Σ. όσο και το προσωπικό του, πραγματοποίησαν την 26/7/2016 συνάντηση με το Διευθυντή του Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαο Μάρκου και την 27/7/2016 συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Ιωάννη Καπάκη.
Στις παραπάνω συναντήσεις που έγιναν σε εξαιρετικά φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα οι κ.κ. Καπάκης και Μάρκου έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στις τεκμηριωμένες πάγιες απόψεις της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. αναφορικά με τα φλέγοντα ζητήματα που επηρεάζουν τις ζωές χιλιάδων συναδέλφων μας. Ειδικότερα αναπτύχθηκαν τα παρακάτω θέματα:

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Συγκρότηση του νέου Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. και ορισμός Περιφερειακών Εκπροσώπων

Στις 29 Ιουνίου 2016 συγκροτήθηκε σε σώμα στην Πάτρα, κατόπιν εσωτερικών εκλογών που διενεργήθηκαν μεταξύ των νεοεκλεγέντων μελών του, ύστερα από τις αρχαιρεσίες της 29-5-2016, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο(Δ.Σ.) της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Π.Σ. το οποίο θα έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Αντώνης Κούκουζας, Υποπυραγός, Νομικός L.L.M, M.B.A.

Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Χάλαρης, Αντιπύραρχος, Δρ. Χημικός

Γεν. Γραμματέας: Τάσος Σωτήρχος, Αντιπύραρχος Δρ. Μηχανικός -  Νομικός

Ταμίας:           Παναγιώτης Πετρόπουλος, Ανθυποπυραγός, Νομικός L L M

Μέλη:             Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιπύραρχος, Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός

                       Τάσος Καναβός, Επιπυραγός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μ.Β.Α.

                       Κώστας Παχίδης, Πύραρχος,  Χημικός

Περαιτέρω ορίστηκαν ως Περιφερειακοί Εκπρόσωποι και σύνδεσμοι της Ένωσης οι κάτωθι:

Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

Ορθόδοξη Θεώρηση περί πενίας (φτώχειας) & πλεονεκτικής συμπεριφοράς του ανθρώπου

Άρθρο του Πυραγού Λίβερη Χ. Χρήστου, Θεολόγου – Κατηχητή

Θα αναρωτηθεί κανείς. Από πότε υπάρχει η πενία πάνω στο πλανήτη γη. Η απάντηση είναι ότι η πενία έχει την ίδια ηλικία του πεπτωκότος ανθρώπου και δεν υπάρχει περίπτωση να εκλείψει, όσο οι κοινωνικές δομές διέπονται από μηχανισμούς σχεδιασμένους από τον εκπεσόντα άνθρωπο.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ο πλούτος και η πενία θα εναλλάσσονται μέχρι ο παρόν κόσμος να αφήσει πίσω του το χρονικά και τοπικά πεπερασμένο και να εισέλθει σε τροχιά αιωνιότητας.
Ο πλούτος και η πενία αποτελούν δε αφύσικες καταστάσεις αφού στο φυσικό περιβάλλον πχ ο αέρας, η γη, το νερό κλπ ανήκουν σε όλα τα φυσικά όντα χωρίς να παρεμβάλλονται ανθρώπινες προϋποθέσεις.
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφέρει ότι,’’ ο άνθρωπος δημιουργεί την ανισότητα γιατί δεν αρκείται στα αναγκαία αλλά θέλει, σφετερίζοντας τους φυσικούς θησαυρούς ,να ελέγχει να εξουσιάζει και να υπερέχει των άλλων ανθρώπων.  Και δεν φτάνει μόνο αυτό αλλά ούτε τα περισσεύματα του δεν τα εναποθέτει στα πόδια των φτωχών’’.