Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Συναντήσεις του Προεδρείου της ΕΠΑΥΠΣ με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Μέλη του νεοσυγκροτηθέντος Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. στο πλαίσιο της έναρξης των επαφών τους με την πολιτική, πυροσβεστική ηγεσία και τα πολιτικά κόμματα για την ανάδειξη των ιδιαίτερα σοβαρών θεμάτων που απασχολούν τόσο το Π.Σ. όσο και το προσωπικό του, πραγματοποίησαν την 26/7/2016 συνάντηση με το Διευθυντή του Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαο Μάρκου και την 27/7/2016 συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Ιωάννη Καπάκη.
Στις παραπάνω συναντήσεις που έγιναν σε εξαιρετικά φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα οι κ.κ. Καπάκης και Μάρκου έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στις τεκμηριωμένες πάγιες απόψεις της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. αναφορικά με τα φλέγοντα ζητήματα που επηρεάζουν τις ζωές χιλιάδων συναδέλφων μας. Ειδικότερα αναπτύχθηκαν τα παρακάτω θέματα:

  • Ανάγκη προηγούμενης διαβούλευσης και διατύπωσης επιστημονικών απόψεων εκ μέρους της Ένωσής μας σχετικά με τη φημολογούμενη θεσμοθέτηση νέου ειδικού μισθολογίου για το πυροσβεστικό προσωπικό.  Πάγια θέση μας είναι η θεσμοθέτηση νέου μισθολογίου στη βάση της πραγματικής ανταμοιβής σε συνάρτηση με το παρεχόμενο πυροσβεστικό έργο.
  • Προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων, α) για την καθιέρωση του θεσμού των Διοικητικών Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Π.Σ. διαφόρων Ειδικοτήτων με την αντίστοιχη αξιοποίηση τους, β) για την εξασφάλιση του απαραίτητου επιπέδου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, γ) για ένα αξιόπιστο και αξιοκρατικό σύστημα κρίσεων και προαγωγών, βασισμένο στη συγκριτική και σφαιρική αξιολόγηση, δ) για τις εκτός έδρας αποζημιώσεις του πυροσβεστικού προσωπικού, ε) καθηκοντολόγιο και προσοντολόγιο για το πυροσβεστικό προσωπικό.
  • Αναπροσαρμογή των υπηρεσιακών δομών του Πυροσβεστικού Σώματος, εφαρμοστική αξιοποίηση των λειτουργικών διατάξεων του Ν. 4249/2014 (Α΄ 73) και αντικατάσταση των αντίστοιχων προβληματικών.
  • Υλοποίηση της νομοθετημένης αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Απόσυρση της τροπολογίας επί του άρθρου 119 του ν. 4249/2014 και άμεση σύσταση του Οργανισμού της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας και της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας.
  • Διατήρηση του ακαδημαϊκού χαρακτήρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άμεση προώθηση όλων των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών για την εισαγωγή πτυχιούχων μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων στην Πυροσβεστική Ακαδημία.

Αναφορικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Π.Σ. και την υλοποίησή του, επισημάνθηκε ότι έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί ειδικά προβλήματα και αδυναμίες που χρήζουν βελτίωσης ή αναθεώρησης κατά άμεση προτεραιότητα και θα αναδειχθούν συνολικά με την αποτίμηση της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου. 

Ο κ. Μάρκου επιφυλάχθηκε να απαντήσει επί των θιγόμενων θεμάτων, δεσμευόμενος ότι θα ακολουθήσει νέα συνάντηση όπου, μετά από μελέτη των θέσεων μας, θα μεταφέρει τις προθέσεις του Υπουργείου επ’ αυτών. 

O κ. Γενικός Γραμματέας έδειξε ότι συμμερίζεται την αγωνία μας για αρκετά από τα ανωτέρω θέματα και επαναδιατύπωσε τη βούληση του για την υιοθέτηση νέου θεσμικού πλαισίου για τη συνολική ρύθμιση των αναδειχθέντων θεμάτων, για τα οποία απαιτείται αυτό.
Εκτιμούμε ότι οι δύο συναντήσεις συνιστούν την απαρχή ενός εποικοδομητικού διαλόγου και ανάληψης μιας σειράς δράσεων για την αντιμετώπιση τρεχόντων αλλά και χρονιζόντων ζητημάτων για το Πυροσβεστικό Σώμα. 

Η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. ευελπιστεί ότι η πολιτική ηγεσία θα ανταποκριθεί σύντομα στα ώριμα και δίκαια αιτήματα των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου