Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Συνάντηση του προεδρείου της ΕΠΑΥΠΣ σχετική με την τροποποίηση του πλαισίου κρίσεων-προαγωγών του Π.Σ..

Την 20-9-2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ένωσής μας και συγκεκριμένα του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία αυτής και με τον Σύμβουλο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Π. Αδακτυλίδη.
Αντικείμενο της ανωτέρω συνάντησης ήταν η διατύπωση μίας αντικειμενικής και λειτουργικά εφαρμόσιμης πρότασης για την εναρμόνιση της διαδικασίας κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών του Π.Σ. με την ισχύουσα ασφαλιστική και συνταξιοδοτική νομοθεσία, στο πλαίσιο της ενιαιοποίησης των ισχυουσών διατάξεων με τα λοιπά Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρουσία και εκπροσώπων του Προεδρείου της ΕΑΠΣ, υπήρξε έκφραση και ανταλλαγή επωφελών απόψεων στην κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής και ρεαλιστικά υλοποιήσιμης πρότασης για τη διευθέτηση της υπό διαμόρφωση κατάστασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου