Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Αναμένοντας με ανησυχία την τροποποίηση του πλαισίου κρίσεων-προαγωγών για το Π.Σ..


Αναφορικά με τις εν εξελίξει κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα διεργασίες για την τροποποίηση του π.δ. 305/1992, η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. αναμένει ευλόγως ότι η ρύθμιση η οποία τελικώς θα προωθηθεί και θα θεσπιστεί, θα καθορίζει την υπηρεσιακή εξέλιξη τόσο των υπηρετούντων όσο και των νεοεισερχόμενων στον πυροσβεστικό οργανισμό Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, συμβάλλοντας αντικειμενικά στην ορθολογική εναρμόνιση των κρίσεων-προαγωγών  αυτών  με την ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία, με γνώμονα πάντοτε την αξιοκρατία και έχοντας ως προτεραιότητα το υπηρεσιακό συμφέρον.
Πρόσφατα η Ελληνική Αστυνομία με το π.δ. 81/2016 (Α' 150) «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού» τροποποίησε το πλαίσιο κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών που υπηρετούν σε αυτήν και ρύθμισε κατά τρόπο αντικειμενικό, ορθολογικό και δίκαιο, τους χρόνους παραμονής και κρίσης ανά βαθμό, σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας αυτών ως Αξιωματικοί, με την απαραίτητη μεταβατικότητα σε βάθος τριετίας. Η συνολική μας εκτίμηση επί της προαναφερόμενης ρύθμισης είναι ότι αυτή κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση με ιδιαίτερη δομή, δικαιοκρατική αντίληψη και φιλοσοφία, επιτυγχάνοντας έτσι το μέγιστο βαθμό λειτουργικότητας.
Υπό το παραπάνω πρίσμα, θεωρούμε ως δεδομένο και κατά συνέπεια αποδεκτό ότι οι όποιες νέες συναφείς ρυθμίσεις επέλθουν στο Π.Σ., θα κινηθούν στη βάση του παραπάνω διαμορφωθέντος πλαισίου της ΕΛ.ΑΣ. και μόνο, και θα διασφαλίζουν έτσι την εξελικτική ομαλότητα σε βάθος χρόνου των νέων Αξιωματικών που ήδη υπηρετούν στο Σώμα αλλά και εκείνων που θα προέλθουν από το νέο τρόπο κατάταξης που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά φέτος, και οι απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις θα αποτελούν τον αναγκαίο σύνδεσμο εναλλαγής από τη μία κατάσταση στην επόμενη και δεν θα λειτουργούν διαφορετικά, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη υπηρεσιακή πραγματικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου