Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας υπογράφτηκε μεταξύ της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. και του Πανεπιστημίου National Yunlin University of Science and Technology (YUNTECH)

Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας υπέγραψαν στην πόλη Douliu, την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. και το Πανεπιστήμιο της Ταιβάν National Yunlin University of Science and Technology (YUNTECH), στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Αντιπροέδρου της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. Μιχάλη Χάλαρη, στην Ταιβάν από 5 έως 9 Σεπτεμβρίου.
Στόχος του Μνημονίου είναι να τεθεί το πλαίσιο για τη δρομολόγηση των διαδικασιών συζήτησης που θα συνδράμουν ώστε να αναπτυχθεί και να επεκταθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. και του YUNTECH για την ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών προγραμμάτων, έργων και δραστηριοτήτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως:

  • Η προώθηση τεχνικής συνεργασίας για κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα και ερευνητικά έργα ή άλλες δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
  • Η ενίσχυση του διμερούς θεσμικού διαλόγου μέσω της ανταλλαγής προσκλήσεων για διαλέξεις, επισκέψεις και ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφοριών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
  • Ανταλλαγή προσκλήσεων για συμμετοχή σε κοινά συνέδρια, σεμινάρια, συμπόσια και εργαστήρια αμοιβαίου ενδιαφέροντος από εμπειρογνώμονες και ειδικευόμενους .
  • Ανταλλαγή πληροφοριών για τις βέλτιστες πρακτικές σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα δύο μέρη.

Το Μνημόνιο υπογράφτηκε κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του YUNTECH,  κκ Chun-Kan Hou και κκ Bob Neng-Shu Yang, αντίστοιχα. Από πλευράς ΕΠΑΥΠΣ υπογράφτηκε στην Ελλάδα από τον Πρόεδρό της Αντώνιο Κούκουζα και  κατά τη διάρκεια της τελετής από τον Αντιπρόεδρό της Μιχάλη Χάλαρη. Το Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας έχει ισχύ για περίοδο πέντε ετών, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν συμφωνίας.

Τέλος, στο πλαίσιο της πολιτικής εξωστρέφειας της E.Π.Α.Υ.Π.Σ. πραγματοποιήθηκαν θεσμικές συναντήσεις με τους ακόλουθους:
  • Τον Αρχηγό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Ταιβάν κ. Chen Wen-Long (National Fire Agency/ Ministry of Inetrior/Taipei),
  • Τον Πρύτανη του Κεντρικού Πανεπιστημίου Ασφάλειας, όπου ανήκει και η αντίστοιχη Σχολή Ανθυποπυραγών,  κ. Tiao, Chien-Sheng (President of Central Police University/Taoyuan),
  • Τον Περιφερειάρχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Taoyuan κ. Kent, Yin-da Hu (Director-Genera/Taoyuan Fire Department),
  • Τον Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης των Πυροσβεστών κ. Lee, Ming-Hsien (Director/Training Center /National Fire Agency/Zhustan Township, Nantou County), και
  • Τον Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Υδάτων κ. Ruey-Der Wang (Director-General/Water Resources Agency/Ministry of Economic Affairs/Taipei)

Κατά την διάρκεια των συναντήσεων συμμετείχαν από μέρους των υπηρεσιών υποδοχής πλήθος υψηλόβαθμων στελεχών όπου σε ένα ζεστό κλίμα έγινε ουσιαστική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου