Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Δημόσια διαβούλευση επί των κατατιθέμενων προτάσεών μας σχετικών με την εφαρμογή της Ασφάλειας και Υγείας στις δραστηριότητες του ΠΣ που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες

Η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ., πιστή στις εξ αρχής διατυπωθείσες θέσεις της, αποφεύγοντας τις στείρες αντιπολιτευτικές κορώνες, ενεχείρισε στις 13-10-2016 στον κ. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος την επιστημονική πρότασή της αναφορικά με το αναγκαίο προς προώθηση θεσμικό πλαίσιο για τα «Μέτρα ασφάλειας και προστασίας της υγείας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά τις δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες».
Το εν λόγω ζήτημα συνιστά μέγιστη προτεραιότητα για την Ένωσή μας, χρήζει άμεσης διευθέτησης και δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση αντικείμενο εθιμοτυπικών πλην όμως ευκαιριακών ανακοινώσεων και ευχολογίων στη μνήμη πυροσβεστών που χάνονται με αυτοθυσία στο βωμό του καθήκοντος.
Δεδομένου αφενός ότι η ασφάλεια των Ελλήνων πυροσβεστών είναι αδιαπραγμάτευτη και εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και επειδή «το προνοείν και προλαμβάνειν κρείττον εστί του θεραπεύειν», η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. εγκαινιάζει σήμερα τη διαδικασία της ελεύθερης και ανοικτής - για όλους τους συναδέλφους και μη - διαβούλευσης επί των κατατιθέμενων προτάσεών της για ζητήματα που απασχολούν τον πυροσβεστικό οργανισμό, η οποία θα έχει διάρκεια 15 ημερών και θα αποσκοπεί στην πλουραλιστική κριτική θεώρηση και βελτίωση αυτών. Μπορείτε μέχρι της 13 Νοεμβρίου να καταθέσετε τις προτάσεις και τα σχόλια σας, στη διαθέσιμη εφαρμογή του blog Δημοσίευση σχολίου, επί των 19 άρθων του προτεινόμενου σχεδίου π.δ.. 


Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

Καύση ή ταφή των κεκοιμημένων;

Άρθρο του Πυραγού Λίβερη Χ. Χρήστου, Δημόσιου κατήγορου ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών,  Θεολόγου – Κατηχητή


  Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι γνωστό τοις πάσι ότι η στάση που θα κρατήσει μία κοινωνία απέναντι στους νεκρούς της είναι δείκτης πολιτισμού της κοινωνίας που έζησαν.
   Η ποιότητα αντιμετώπισης απέναντι στο άψυχο σώμα του συνανθρώπου μας μπορεί κάλλιστα να αντιστοιχηθεί με την ποιότητα της στάσης απέναντι στους ζωντανούς συνανθρώπους μας.
   Στις μέρες μας, και ας αναρωτηθεί κανείς μόνος του το γιατί, πολλά ακούγονται για το δίλημμα: Καύση ή ταφή.

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Συνάντηση της Ένωσης μας με το νέο Αρχηγό του Π.Σ., Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Καπέλιο

Αντιπρόεδρος-Γενικός Γραμματέας-Αρχηγός Π.Σ.- Πρόεδρος 
Με το νέο Αρχηγό του Π.Σ., Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Καπέλιο συναντήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2016 το προεδρείο της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Π.Σ. (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.) για να  ευχηθούν, επί τη αναλήψει των καθηκόντων του, καλή επιτυχία και να του εκθέσουν τις απόψεις της Ένωσης για τα θεσμικά ζητήματα που απασχολούν το Πυροσβεστικό Σώμα.
Ειδικότερα, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, υπήρξε με αφετηρία το σχετικό ενημερωτικό υπόμνημα θέσεων που κατατέθηκε από μέρους μας, εποικοδομητική και λεπτομερής ανταλλαγή απόψεων για θέματα άμεσης προτεραιότητας όπως η θεσμοθέτηση μέτρων ασφάλειας και προστασίας της υγείας στην Εργασία του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά τις δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες, η καθιέρωση ενός αξιόπιστου, διαφανούς και αξιοκρατικού συστήματος κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών και βαθμολογίου εξέλιξης των Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών, ο προσδιορισμός των αναγκαίων διορθωτικών νομοτεχνικών παρεμβάσεων για την αναπροσαρμογή των υπηρεσιακών δομών και της λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος εν συνόλω μέσω και της καθιέρωσης καθηκοντολογίου και προσοντολογίου, η άμεση προώθηση και ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών για την εισαγωγή πτυχιούχων μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων στην Πυροσβεστική Ακαδημία και η καθιέρωση του θεσμού των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Π.Σ. Ειδικών Καθηκόντων που θα αξιοποιηθούν σε θέσεις και καθήκοντα αντίστοιχα του επιστημονικού αντικειμένου τους.

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών – εκπροσώπων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων 2017-2018

Ενόψει των επικείμενων εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών–εκπροσώπων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων του άρθρου 19 του π.δ. 170/1996 (Α΄ 131), η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. δηλώνει συνειδητά την άρνησή της να συμμετάσχει στην εν λόγω διαδικασία μέσω της υποβολής υποψηφιοτήτων από μέλη της, καθότι είναι γνωστό πλέον τοις πάσι ότι ο θεσμός αυτός έχει διαμέσου των ετών εμφανίσει ιδιαίτερα σημάδια κόπωσης, χαμηλή και αμφίβολη αποδοτικότητα, ενώ και η λειτουργία των ανωτέρω Συμβουλίων ως εν πολλοίς και κατ’ ουσία ανέλεγκτη και εν τοις πράγμασιν επιλεκτική και στοχευμένη, δεν είναι δυνατό εντός του πλαισίου της νομιμότητας να εξυπηρετήσει ουσιαστικά και στον επιδιωκόμενο βαθμό τα οικογενειακά, κοινωνικοοικονομικά και υπηρεσιακά συμφέροντα των πυροσβεστικών υπαλλήλων με ισότητα και διαφάνεια.
Επισημαίνεται ότι για την Ένωσή μας, δεν συνιστά προτεραιότητα η κατάληψη θέσεων όπως οι προαναφερθείσες, πολλώ δε μάλλον όταν έχουμε ενστάσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας αυτών. Αντ’ αυτού πάγια επιδίωξη της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. – μέσω και επεξεργασμένων προτάσεων που διαθέτουμε – αποτελεί η αντικατάσταση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει τις μεταθέσεις και αποσπάσεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων, η προσαρμογή του στα σύγχρονα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα και η καθιέρωση ενός καθολικού τρόπου διεξαγωγής αυτών με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια δια του οποίου θα εμπεδώνεται το αίσθημα της διαφάνειας και εμπιστοσύνης του ένστολου προσωπικού του πυροσβεστικού οργανισμού.