Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών – εκπροσώπων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων 2017-2018

Ενόψει των επικείμενων εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών–εκπροσώπων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων του άρθρου 19 του π.δ. 170/1996 (Α΄ 131), η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. δηλώνει συνειδητά την άρνησή της να συμμετάσχει στην εν λόγω διαδικασία μέσω της υποβολής υποψηφιοτήτων από μέλη της, καθότι είναι γνωστό πλέον τοις πάσι ότι ο θεσμός αυτός έχει διαμέσου των ετών εμφανίσει ιδιαίτερα σημάδια κόπωσης, χαμηλή και αμφίβολη αποδοτικότητα, ενώ και η λειτουργία των ανωτέρω Συμβουλίων ως εν πολλοίς και κατ’ ουσία ανέλεγκτη και εν τοις πράγμασιν επιλεκτική και στοχευμένη, δεν είναι δυνατό εντός του πλαισίου της νομιμότητας να εξυπηρετήσει ουσιαστικά και στον επιδιωκόμενο βαθμό τα οικογενειακά, κοινωνικοοικονομικά και υπηρεσιακά συμφέροντα των πυροσβεστικών υπαλλήλων με ισότητα και διαφάνεια.
Επισημαίνεται ότι για την Ένωσή μας, δεν συνιστά προτεραιότητα η κατάληψη θέσεων όπως οι προαναφερθείσες, πολλώ δε μάλλον όταν έχουμε ενστάσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας αυτών. Αντ’ αυτού πάγια επιδίωξη της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. – μέσω και επεξεργασμένων προτάσεων που διαθέτουμε – αποτελεί η αντικατάσταση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει τις μεταθέσεις και αποσπάσεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων, η προσαρμογή του στα σύγχρονα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα και η καθιέρωση ενός καθολικού τρόπου διεξαγωγής αυτών με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια δια του οποίου θα εμπεδώνεται το αίσθημα της διαφάνειας και εμπιστοσύνης του ένστολου προσωπικού του πυροσβεστικού οργανισμού.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου