Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προς: Μέλη Ε.Π.Α.ΥΠ.Σ.


Αγαπητή/έ συνάδέλφισσα/ε,
Επ’ ευκαιρία της συνάντησης στις 3 Νοεμβρίου 2016 του προεδρείου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Ταμίας) της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Π.Σ. (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.) με τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Εθελοντών Πυροσβεστών (N.V.F.C.) των Η.Π.Α., κ. Kevin Quinn, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Χώρα μας, του προτάθηκε η απονομή του τιμητικού τίτλου του Επιτίμου μέλους της Ένωσής μας, την οποία και προφορικά απεδέχθη. Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 3 του καταστατικού της Ένωσης, το Δ.Σ. αυτής καλεί τα μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 29 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στην έδρα μας, επί της οδού Πειραιώς 31, στην Αθήνα για συζήτηση, ψηφοφορία και λήψη απόφασης επί του μοναδικού παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:
  • Απονομή του τιμητικού τίτλου του Επίτιμου μέλους της Ένωσής μας στον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Εθελοντών Πυροσβεστών (N.V.F.C.) των Η.Π.Α., κ. Kevin Quinn.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο κ. Kevin D. Quinn κατετάγη το 1976 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (Union Fire District) της πόλης South Kingstown, που έχει έκταση 206 τ.χλμ. και πληθυσμό 30.000 κατοίκους. Η εν λόγω Υπηρεσία διαρθρώνεται σήμερα σε 6 εθελοντικούς πυροσβεστικούς σταθμούς και έχει έναν Διοικητή (Chief) και 3 αναπληρωτές Διοικητές (Deputy Chiefs). Ο κ. Quinn, που τερμάτισε πρόσφατα την θητεία του ως Αναπληρωτής Διοικητής του Union Fire District και παραμένει ενεργός εθελοντής πυροσβέστης στον 3ο πυροσβεστικό σταθμό, διατηρεί σήμερα τη θέση του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Εθελοντών Πυροσβεστών των ΗΠΑ (National Volunteer Fire Council), το οποίο αποτελείται από 49 μέλη (ένας εκπρόσωπος από κάθε πολιτειακή ένωση πυροσβεστών) και εκπροσωπεί το 71% του πυροσβεστικού και διασωστικού προσωπικού που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ που ισοδυναμεί σε 812.000 εθελοντές. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του διετέλεσε: Πρόεδρος στην Ένωση Πυροσβεστών της Πολιτείας του Ρόουντ Άϊλαντ, Εκπρόσωπος της Πολιτείας του Ρόουντ Άϊλαντ στο πρόγραμμα “Everyone Goes Home- Courage to be safe” (Όλοι επιστρέφουν σπίτι – Θάρρος για να είσαι ασφαλής) του Εθνικού Ιδρύματος Πεσόντων Πυροσβεστών, Μέλος της πολιτειακής ομάδας του Ιδρύματος για την τοπική βοήθεια του Ρόουντ Άϊλαντ, Μέλος της ομάδας ΧΒΡΠ του Ηοpe Valey και Μέλος ομάδων σχεδιασμού και διαχείρισης ασκήσεων σε ομοσπονδιακό, πολιτειακό και τοπικό επίπεδο. Περαιτέρω, υπηρέτησε στο Συμβούλιο Εκπροσώπων του NVFC για πάνω από 30 χρόνια ως εκπρόσωπος των Εθελοντικών ΠΥ της Πολιτείας του Ρόουντ Άϊλαντ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη συμβουλευτική και στην εκπαιδευτική ψυχολογία και μεταπτυχιακού διπλώματος στην εκπαίδευση.


Τα σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται από το άρθρο 7 του καταστατικού της Ένωσης και για την απαρτία ισχύει ό,τι και για τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.

Όσοι αδυνατούν την καθοριζόμενη ημερομηνία να παραστούν στον τόπο της συνεδρίασης, δύνανται να συμμετέχουν στη λήψη απόφασης για το μοναδικό ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης μέσω ηλεκτρονικής ψήφου δια του συστήματος Doodle στον υπερσύνδεσμο: http://doodle.com/poll/inyei5p8uxsqhu2f


Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γενικός Γραμματέας
           Αντώνης Κούκουζας                                                      Τάσος Σωτήρχος
             6942067656                                                                   6937210329

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου