Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Συνάντηση με το Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Εθελοντών Πυροσβεστών των Η.Π.Α. (N.V.F.C.), κ. Kevin Quinn, πραγματοποίησε το προεδρείο της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Π.Σ. (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.)

Με τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Εθελοντών Πυροσβεστών (N.V.F.C.) των Η.Π.Α., κ. Kevin Quinn, συναντήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2016 το προεδρείο (ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας) της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Π.Σ. (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.) στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Χώρα μας, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ε.Ε.Π.Σ.).
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, παρουσία του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Π.Ε.Ε.Π.Σ., κ.κ. Μάκη Τσιουγκρή και Δημήτρη Ζέρβα, συζητήθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με την οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση και λειτουργία των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών των ΗΠΑ καθώς και την ένταξη αυτών στο Εθνικό Σύστημα Πυρόσβεσης και Διάσωσης της χώρας.

Περαιτέρω, αντηλλάγησαν απόψεις σε θέματα επιχειρήσεων και βασικής -αλλά και δια βίου- πυροσβεστικής εκπαίδευσης καθώς και αναφορικά με την εν γένει ανάγκη και μέριμνα για τη διαρκή προώθηση, διάδοση και υποστήριξη του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη.
Έναντι της Π.Ε.Ε.Π.Σ., διατυπώθηκε η δέσμευση της Ένωσής μας -σύμφωνα εξάλλου και με την ιδρυτική διακήρυξή μας- περί της υποστήριξης, προβολής και προώθησης των δίκαιων αιτημάτων τους για χορήγηση από την Πολιτεία των απαιτούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας των Εθελοντών Πυροσβεστών, την εν γένει υλικοτεχνική ενίσχυση του έργου τους, την πλήρη εφαρμογή –αλλά και βελτίωση στα σημεία που κρίνεται απαραίτητο– του ν. 4029/2011 περί Εθελοντισμού στο Π.Σ.
Μετά την ανταλλαγή εθιμοτυπικών αναμνηστικών, συμφωνήθηκε να υπάρξει συνέχεια στην επαφή της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. με το Εθνικό Συμβούλιο Εθελοντών Πυροσβεστών των Η.Π.Α. στο πλαίσιο της ανταλλαγής εκπαιδευτικής και επιχειρησιακής τεχνογνωσίας, ώστε με επιστημονική προσέγγιση να δρομολογηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμιστικές δράσεις για την ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του πυροσβεστικού οργανισμού προς τον πολίτη. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου