Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Πρόσβαση Υπηρεσιών στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική πύλη psnet.gr

Επιστολή (Α.Π.39/22-11-2016) απηύθυνε η ΕΠΑΥΠΣ προς τον κ. Αρχηγό σχετική με την Πρόσβαση Υπηρεσιών στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική πύλη psnet.gr

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

Κατόπιν σχετικών οχλήσεων που έχει δεχθεί η Ένωσή μας αναφορικά με τη δυνατότητα πρόσβασης Υπηρεσιών του Σώματος στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική πύλη psnet.gr και δεδομένης της ανάγκης προσπέλασης στα αναρτώμενα προς ενημέρωση ή ενέργεια υπηρεσιακά έγγραφα του συνόλου του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, παρακαλούμε για την, κατά το ταχύτερο δυνατό, διευθέτηση του ζητήματος της πρόσβασης των Πυροσβεστικών Κλιμακίων, Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών καθώς και των Δοκίμων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στο εσωτερικό υπηρεσιακό δίκτυο (psnet.gr).

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας στο εν λόγω αίτημά μας και παραμένουμε στη διάθεση σας για οιαδήποτε συνεργασία σε θέματα που απασχολούν τόσο τον πυροσβεστικό οργανισμό όσο και το προσωπικό του.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.

              Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γενικός Γραμματέας

        Αντώνης Κούκουζας                                                        Τάσος Σωτήρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου