Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Εορταστικές Ευχές | Season's Greetings


Cur Deus homo? | Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος;

Άρθρο του Πυραγού Λίβερη Χ. Χρήστου, Δημόσιου κατήγορου ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών,  Θεολόγου – Κατηχητή


Θα μου πει κανείς τί παράξενο ερώτημα είναι αυτό;
Ναι αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, αυτό είναι ένα παράξενο ερώτημα, μα είναι και συνάμα ένα απλό ερώτημα που ίσως, ως χριστιανοί, κανείς μας να μην το έχει θέσει ποτέ στον εαυτό του.
Ζούμε σήμερα σε μία άκρως καταναλωτική, υλιστική και συγχύσεως κοινωνία, γι΄αυτό ποτέ άλλοτε το ερώτημα αυτό δεν ήταν τόσο αναγκαίο και επίκαιρο όσο σήμερα.

Χριστούγεννα λοιπόν. Γεννάται ο Χριστός!!!

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Δημόσια διαβούλευση επί των κατατιθέμενων προτάσεών μας σχετικών με τον καθορισμό διαδικασίας μετάταξης πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων στην κατηγορία πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Διοικητικών

Στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου σκοπού της ΕΠΑΥΠΣ που συνίσταται στον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των δομών του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω της μέγιστης και ορθολογιστικής διαχείρισης και αξιοποίησης του πυροσβεστικού προσωπικού ανάλογα με τις επιστημονικές του γνώσεις, τα προσόντα, τις ικανότητες, δεξιότητες και εμπειρία του, προτείνουμε την υιοθέτηση και περαιτέρω προώθηση από την πυροσβεστική και πολιτική ηγεσία του Σώματος του παρακάτω κανονιστικού σχεδίου που αφορά στις διαδικασίες μετάταξης πυροσβεστικών υπαλλήλων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και στη γενικότερη στελέχωση του Κλάδου Διοικητικών του πυροσβεστικού προσωπικού.

Πιστή στις εξαρχής διατυπωθείσες θέσεις της, η ΕΠΑΥΠΣ θέτει την πρότασή της σε διαβούλευση στοχεύοντας στην ενημέρωση του κάθε ενδιαφερόμενου αλλά και στην όποια τεχνική και νομική βελτίωση προκύψει, θεωρώντας το συνολικό εγχείρημα ως ιδιαίτερης σημασίας ζήτημα που θα έπρεπε να είχε ρυθμισθεί και εξελιχθεί αρκετά χρόνια πριν. Άλλωστε, πέραν από την κοινώς αναγνωρίσιμη χρησιμότητα και ωφελιμότητα που προκύπτει για την Υπηρεσία από τη λειτουργία του εν λόγω θεσμού, η μέχρι σήμερα μη υιοθέτηση και ενεργοποίησή του αποτελεί ανεπίτρεπτη υπηρεσιακή και θεσμική ολιγωρία, αφού υφίσταται το αναγκαίο νομικό πλαίσιο ήδη από το 2012 με βελτίωσή του το 2014.

Θεωρείται από πλευράς μας ως σκόπιμη η επισήμανση και υπόδειξη ότι η παρουσίαση της συγκεκριμένης πρότασης αποτελεί την κύρια βάση έναρξης και λειτουργικής δόμησης του Κλάδου Διοικητικών, η οποία θα πρέπει άμεσα να εξελιχθεί και υποστηριχθεί από μία σειρά επικουρικών ρυθμίσεων με σημαντικότερες από αυτές τη θεσμοθέτηση εξειδικευμένου καθηκοντολογίου, την αύξηση του αριθμού θέσεων που θα συνιστούν τη διοικητική πυραμίδα του εν λόγω Κλάδου, τον καθορισμό μεγαλύτερου καταληκτικού βαθμού εξέλιξης του Κλάδου (και συγκεκριμένα του Αντιστρατήγου – Υπαρχηγού Υποστήριξης ή έστω του Υποστρατήγου – Συντονιστή Υποστήριξης) και την ανάλογη αναπροσαρμογή του ισχύοντος Κανονισμού Μεταθέσεων.

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

«Περί κατατακτηρίων εξετάσεων και Σχολής Επιμόρφωσης»

Επιστολή της ΕΠΑΥΠΣ (Α.Π. 50/14-12-2016) προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα «Περί κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και Λειτουργίας της Σχολής Επιμόρφωσης Αξιωματικών». Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Συνάντηση με Εκπροσώπους της K.O. του Κ.Κ.Ε πραγματοποίησε το προεδρείο της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Π.Σ.

Με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κ.Κ.Ε., κ. Αθανάσιο Παφίλη, και τον Βουλευτή Β΄ Αθηνών του Κ.Κ.Ε. κ. Χρήστο Κατσώτη, συναντήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2016 το προεδρείο (ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας) της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Π.Σ. (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.) στο πλαίσιο των επαφών της Ένωσης με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προκειμένου να τους κοινοποιηθούν με επιστημονική προσέγγιση οι επωφελέστερες δυνατές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που θα πρέπει να ληφθούν για την επίλυση των σύνθετων εκκρεμών ζητημάτων που απασχολούν το σύνολο του πυροσβεστικού οργανισμού και του προσωπικού του.

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

9 μηνη άδεια ανατροφής τέκνου πυροσβεστικών υπαλλήλων

Επιστολή (Α.Π. 49/05-12-2016) απηύθυνε η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα σχετική με την Άδεια ανατροφής τέκνου πυροσβεστικών υπαλλήλων

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής


Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου του χρόνου στρατιωτικής θητείας και του χρόνου σπουδών σε ΑΕΙ

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σε 30 μέρες ξεκινάει η πλήρης εφαρμογή του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπου ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας καθώς και τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος. Από την ψήφιση του ανωτέρου νόμου προκύπτουν, μεταξύ άλλων, ως θέματα προς διευκρίνιση το αν είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν ο χρόνος στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος απόκτησης πτυχίου σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και ποιός είναι ο τρόπος υπολογισμού τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εν λόγω νόμο. 
Τα εν λόγω θέματα -που κατά την εκτίμηση μας είναι καθοριστικής σημασίας για το συνταξιοδοτικό των πυροσβεστικών υπαλλήλων- έχουν θιγεί από την Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ με έγγραφο υπόμνημα στον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Πετρόπουλο και είμαστε σε αναμονή έκδοσης των σχετικών διευκρινιστικών εγκυκλίων για την ορθή εφαρμογή του ν. 4387/2016, οι οποίες θα ρυθμίζουν και τα προαναφερθέντα ζητήματα.