Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Ο Θεός αγάπη εστίν

Άρθρο του Πυραγού Λίβερη Χ. Χρήστου, Δημόσιου κατήγορου ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών,  Θεολόγου – Κατηχητή
Διασκευή: Λίβερης Χ. Χρήστος -Εργασία: Ειρήνη Σαλιβιέρου

Ὁ Θεός, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θέλοντας να αναπλάσει τις καρδιές μας επί το υψηλότερο, σύμφωνα με τον αληθινό τους προορισμό που είναι η ουράνιος Βασιλεία, και να εκριζώσει απ’ αυτές την επιθυμία της δουλείας των αισχρών παθών καὶ κάθε άλλης αγάπης, έπρεπε να προσφέρει στην καρδιά μας ένα αντικείμενο απείρου αγάπης. Έτσι πρόσφερε την αγάπη του άκρου αγαθού, του Ύψιστου Τριαδικού Θεού, ο όποιος είναι πηγή κάθε αγαθού.
Γι’ αυτό Θεός μας έδωσε εντολή να αγαπάμε τον Θεό δι’ όλων των ενεργειών καὶ δυνάμεων της ψυχής: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου, κα εξ όλης της ψυχής σου, κα εξ όλης  της διανοίας σου».  
     Η αγάπη του Θεού, ως πυρ άσβεστο εγχεόμενη εκ της Θείας καρδίας του Ιησού Χριστού, είναι αυτή που ανάφλεξε σε απερίγραπτο βαθμό τον ενθουσιασμό στους Αποστόλους, ώστε κατέστησαν πιστότατοι και θερμότατοι κήρυκες, καταφρονούντες και αδιαφορούντες για κάθε κίνδυνο ακόμη καὶ τον θάνατο, απέναντι της αγάπης τους προς τον Θεό.
Ὁ Ιησούς Χριστός όμως προγνωρίζοντας ως Θεός, ότι γρήγορα έμελλε ν’ ανάψει η προς τον Θεό αγάπη σ’ ολόκληρη την γη, αναφώνησε: «Πυρ ήλθα να βάλω στ γη, κα τί άλλο θέλω, αφού ήδη άναψε;».
             Από αυτή την αγάπη άναψαν οι καρδιές τόσων μυριάδων μαρτύρων καὶ τόσων Αγίων, οι οποίοι μετά χαράς έχυναν το αίμα τους από το ξίφους των δημίων καὶ με ευχαρίστηση έπεφταν στὴ φωτιά, ή γίνονταν τροφή στὰ ἄγρια θηρία.
            Απὸ την αγάπη αυτή φλεγόμενος καὶ ὁ Απόστολος των εθνών, Παύλος, αναφώνησε:  « ζωή μου είναι Χριστός·, ζω δε όχι εγώ, ζει δε μέσα μου Χριστός. Ποιός μπορεί να μας χωρίσει απ την αγάπη του Χριστού; Θλίψη στεναχώρια διωγμός λιμός (πείνα) γυμνότης κίνδυνος μάχαιρα;».(Ρωμ.η΄35-39).
Ὁ Ιησούς μετά την αγάπη προς τον Θεό συνέδεσε λαμπρότατα καὶ την προς τον πλησίον αγάπη, καὶ την ανέδειξε αναγκαιότατο γνώρισμα των μαθητών Του. (ωάν. ιγ΄ 35).
          Αληθινά, όποιος αγαπά τον Θεό, αγαπά κα την εικόνα Αυτού, τον πλησίον, όποιος δε μισεί τον αδελφό του, και αν λέγει, ότι αγαπά τον Θεό, ψευδς τούτο λέγει.(Α΄ωάν.δ΄ 20-21). Και όχι μόνον κήρυξε ο Ιησούς την Θεία αυτή αλήθεια με έμφαση στους μαθητές Του, αλλὰ και την σφράγισε δια του θανάτου Του, δίνοντας τον εαυτό Του ντίλυτρο υπέρ πάντων των ανθρώπων, καὶ έτσι υπέδειξε το μέγιστο καθήκον, δηλαδή να προσφέρουμε κα εμείς την ζωή μας υπέρ του πλησίον.
Η Χριστιανική αυτή αγάπη όντως έφερε ωραίους και γενναίους καρπούς, διότι από της συστάσεως του Χριστιανισμού, όχι μόνο εξαφανίστηκε η μέχρι θηριωδίας αγριότητα των βάρβαρων εθνών, τα οποία ασπάσθηκαν τον Χριστιανισμό και εφάρμοσαν αυτή την ήμερη φιλανθρωπία , αλλά ανεγέρθηκαν και διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα, όπως, νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, βρεφοκομία και διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, έως τότε άγνωστα στους μη πεφωτισμένους από το Ευαγγέλιο λαούς. 
Μεγάλο δε θαυμασμό προξενούσε στους εθνικούς το θέαμα των Χριστιανών, οι οποίοι φρόντιζαν για τη θεραπεία των ξένων, των πτωχών, των ασθενών, των γερόντων, των χηρών, των ορφανών, των υπέρ της πίστεως κρατουμένων στις φυλακές και υπέρ της απελευθερώσεως των αιχμαλώτων.
Μα πως θα μπορούσε να γίνει αλλιώς αφού ο Αρχηγός της πίστης μας Ιησούς Χριστός δίδαξε και την προς τους εχθρούς αγάπη.
Δια μέσου της αγάπης αυτής φθάνει ὁ άνθρωπος στον ύψιστο βαθμό της ευγένειας και γίνεται όντως υιός Θεού. Δια μέσου αυτής της αγάπης εκριζώνονται από την ψυχή, η έχθρα, το μίσος, ο φθόνος, η φιλαυτία, καθαρίζεται η καρδία και γίνεται ναός του Θεού. Γι’ αυτό και αποκαλούνται  μεγαλόψυχοι, όσοι έχουν γενναία ψυχή και συγχωρούν τους εχθρούς τους γιατί μιλούν τη γλώσσα της αγάπης. (Λουκ.κγ΄34). 
Μια γλώσσα υπάρχει λοιπόν που είναι παγκόσμια. Η γλώσσα της αγάπης η οποία έχει τις εκφράσεις της, τους τόνους της, τις προτάσεις της, τις συνθέσεις της, την συνεννόησή της και την αλληλοκατανόησή της.
Μόνο λοιπόν με την εντολή της αγάπης εξασφαλίζουν οι πιστοί το μέλλον στην Αιώνια Βασιλεία.
Αλλά και μη μας διαφεύγει ποτέ από το νου μας ότι την ύψιστη αυτή εντολή της αγάπης όχι μόνο τη δίδαξε ο Ιησούς Χριστός μας αλλά και πρώτος αυτός την επικύρωσε αφού συγχώρησε τους σταυρωτές Του Ιουδαίους. Αμήν!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου