Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Έρωτας Αγάπη Γάμος

Διασκευή του άρθρου του Απόστολου Β. Νικολαΐδη από τον  Πυραγό Λίβερη Χ. Χρήστο, Δημόσιο κατήγορο ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών, Θεολόγο – Κατηχητή


Ο έρωτας αποτελεί μία αναγκαία συνθήκη για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, που σκοπό έχει την διοχέτευση αγάπης και προς τον Θεό και προς τον πλησίον.
Είναι ένα θέμα που συνδέεται με τις σχέσεις ενότητας, συνάντησης και γνωριμίας των δυο φύλλων, δηλαδή με το γάμο, αλλά και με την <<εν Αγίω Πνεύματι>> συνειδητοποίηση της επικοινωνίας Θεού και Ανθρώπου ως υπέρτατη αγαλλίαση, η οποία τελειοποιείται στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού, Χριστού.
Η ουσία του έρωτα πραγματικά στις μέρες μας έχει υποστεί μεγάλο εξευτελισμό και πλήρη κακοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό αγαπητοί μου να ξεκαθαρίσουμε απ’ την αρχή ότι ο έρωτας δεν ταυτίζεται με την σεξουαλικότητα και τον άκρατο ηδονισμό όπως νομίζουν και θέλουν να νομίζουν οι πολλοί.

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Εναλλακτική ετήσια διαχείριση των γεωργικών υπολειμμάτων αντί της καύσης τους

Άρθρο – Πρόταση του Υποπυραγού  ΚαρτσωνάκηΕυάγγελου, Περιφερειακού Εκπροσώπου Κρήτης της ΕΠΑΥΠΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 9/2000 Πυροσβεστική Διάταξη «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις» (Β΄ 1459), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 9α/2005 όμοια (Β' 1554) και ισχύει,  αφενός α) από 01/11 μέχρι 30/04 έκαστου έτους, επιτρέπεται η καύση, χωρίς άδεια της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αφού όμως ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στις παρ. 1 & 2 του άρθρου 5 αυτής και αφετέρου β) από 01/05 μέχρι 31/10 απαγορεύεται, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε καύση, πλην μόνο ύστερα από ατομική ή ομαδική άδεια, που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στην παρ. 1 του ιδίου ως άνω άρθρου.
Περαιτέρω, σύμφωνα και με την Ενότητα 1.6 («Μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο») της υπ’ αριθ. 2132/17-03-2017 Εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017», «οι κατά τόπους Π.Υ. και για πυρκαγιές οφειλόμενες στην καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενημερώνουν εγγράφως τις περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για το συμβάν, με υπόδειξη του γεωγραφικού στίγματος των αγροτεμαχίων στα οποία σημειώθηκε και κατόπιν ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει την εφαρμογή των προβλεπομένων κυρώσεων για «Μη ορθή διαχείριση υπολειμμάτων καλλιεργειών».

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν

Άρθρο του Πυραγού Λίβερη Χ. Χρήστου, Δημόσιου κατήγορου ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών,  Θεολόγου – ΚατηχητήΓενικά αγαπητοί μου, ο σημερινός κοσμικός άνθρωπος όταν ακούει τη λέξη θάνατος τρομάζει, ταράζεται και ανησυχεί. Νομίζει ο ταλαίπωρος, κτυπώντας και κανένα ξύλινο τραπέζι που ίσως του βρίσκεται εκεί κοντά ή σταυροκοπώντας και φτύνοντας τον εαυτό του, ότι μπορεί να διώξει το θάνατο μακριά. Μα ο θάνατος έρχεται και είναι γεγονός αναμφισβήτητο.

  Έρχεται χωρίς να ξεχωρίζει ηλικίες, φύλλο, κοινωνική ή οικονομική θέση.

  Και ενώ οι άθεοι της Δύσης πιστεύουν ότι ο θάνατος είναι εκμηδένιση και πέρασμα στην ανυπαρξία, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ακράδαντα πιστεύουμε στην πέρα του τάφου κατάσταση και στην Αιώνια Ζωή, όπως εξάλλου μας έχει μιλήσει και υποσχεθεί ο νικητής του θανάτου Χριστός.

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Διοικητικοί Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί Π.Σ.: Προσδοκώ Ανάσταση "νεκρών"…


Επιστολή προς τον κ. Αν. Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα σχετική με τo γεγονός ότι η διάταξη νόμου περί Διοικητικών Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων παραμένει κενό γράμμα εδώ και πέντε χρόνια απέστειλε η Ένωση μας. 
Ακολουθεί το περιεχόμενο της επιστολής:
Αξιότιμε κ.Υπουργέ,
Με την παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63) συστάθηκαν για πρώτη φορά στο Πυροσβεστικό Σώμαθέσεις Διοικητικών Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, υπαγόμενων σε ξεχωριστή επετηρίδα και προερχόμενων από τις ειδικότητες των Νομικών, Οικονομολόγων, Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Αεροναυπηγών, Μηχανολόγων Ναυπηγών, Χημικών Μηχανικών, Χημικών, Φυσικών και Μαθηματικών. Οι εν λόγω συσταθείσες θέσεις που θα καλύπτονταν,σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη, είτε μέσω μετάταξης ήδη υπηρετούντων πυροσβεστικών υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντωνείτε μέσω κατάταξης ιδιωτών, θα εξυπηρετούσαν τις πραγματικές ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, στις Ειδικές Υπηρεσίες του Νομού Αττικής και στις έδρες των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων.

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Νομιμοποίηση άσκησης δεύτερης εργασίας: Θέμα ταμπού ή μήπως ώριμο φρούτο;

Επιστολή προς τον κ. Αν. Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα σχετική με την απόκτηση νόμιμης δυνατότητας για άσκηση δεύτερης εργασίας από τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος απέστειλε η Ένωση μας. 
Ακολουθεί το περιεχόμενο της επιστολής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρ. 1θ του άρθρου 62 του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99), όπως ισχύει, προβλέπεται ότι: «1.Πειθαρχικά παραπτώματα, ανεξάρτητα από το αξιόποινο ή όχι αυτών, είναι τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα: … θ. Η άσκηση άλλου επαγγέλματος και η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας ή τέχνης». Η ανωτέρω ρητή απαγόρευση κάμπτεται μόνο στις προβλεπόμενες από την παρ. 4 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/1973 (Α΄ 114) περιπτώσεις, ήτοι για τους υγειονομικούς Αξιωματικούς, τους υπηρετούντες στην Μουσική Μπάντα υπαλλήλους και τους διδάσκοντες σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές ή εκπαιδευτικά ιδρύματα, κατόπιν άδειας του Α.Π.Σ.