Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Αγιορείτες Πατέρες

Άρθρο:Νεκτάριου Μαστρογιαννίδη
Διασκευή: Πυραγός Λίβερης Χ. Χρήστος (Θεολόγος – Κατηχητής)

Εμείς οι άνθρωποι, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, έχουμε κρατημένα κάποια μυστικά πράγματα για τον εαυτό μας, όπως λογισμούς, καταστάσεις, πράξεις, που είναι ερμητικά κλεισμένα και σκεπασμένα με ένα πέπλο μέσα στον προσωπικό χώρο της καρδιάς και της υπάρξεώς μας.
Κάποτε όμως αυτό το πέπλο θα ανασυρθεί και τα μυστικά αυτά θα γίνουν φανερά. Όλα τότε θα δημοσιοποιηθούν και θα κριθούν.
Μιλάμε φυσικά για την κρίση του Θεού, για την παρουσία του Κυρίου μας, που θα πραγματοποιηθεί για κάθε άνθρωπο και θα αφορά την συνολική του εικόνα. «Όταν έρθει ο Υιός του Ανθρώπου μέσα στη δόξα του και μαζί του όλοι οι άγιοι άγγελοι, θα καθίσει σε θρόνο δόξας και θα συγκεντρωθούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα τους ξεχωρίσει όπως ο βοσκός ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια. Και θα βάλει τα πρόβατα στα δεξιά του και τα κατσίκια στ’ αριστερά του. Τότε, ο βασιλιάς θα πει σ’ αυτούς που θα βρίσκονται δεξιά του: «Ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε το βασίλειο που έχει ετοιμαστεί για σας, διότι πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με μαζέψατε, γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και με επισκεφτήκατε, φυλακισμένος και ήρθατε σε μένα». 
Και οι δίκαιοι θα του απαντήσουν. «Πότε, Κύριε, σε είδαμε να έχεις όλα αυτά τα προβλήματα και σε βοηθήσαμε;». Κι εκείνος θα τους πει: «Αλήθεια σας λέω, εφόσον το κάνατε σε έναν από τους ελάχιστους αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε.
Ας ρίξουμε πολύ γρήγορα όμως λίγο φως σε δύο μυστικούς κόσμους μας.

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Άρθρο:Νεκτάριου Μαστρογιαννίδη
Διασκευή: Πυραγός Λίβερης Χ. Χρήστος (Θεολόγος – Κατηχητής)

Σε επιστολή του ο Απόστολος των εθνών Παύλος έγραφε: «εν παντί θλιβόμενοι, αλλ’ου στενοχωρούμενοι» μιλώντας για την ζωή του και για την ιερά περιπέτεια του στον αμπελώνα του Χριστού. Έβλεπε τις διάφορες θλίψεις, δοκίμαζε συχνά – πυκνά τα βέλη των θλίψεων και πειρασμών, αλλά είχε την επίγνωση ότι όλα οδηγούν στην σωτηρία και στην επικράτηση του θελήματος του Θεού στην ζωή του.
Γι’ αυτό έδιωχνε την χωρίς νόημα στενοχώρια, δηλαδή την απελπισία. Και θέλοντας να δείξει ότι θλίψη και πνευματική ζωή ταυτίζονται, αγώνας και πειρασμός εναρμονίζονται, παραθέτει σε μας τους αγώνες των ευλαβών και ενάρετων της Π.Δ.. Γνωρίζουμε τα κατορθώματα των Αγίων, των Μαρτύρων και τα θαυμάζουμε, ίσως όμως σπάνια να ανατρέχουμε στα «της ευσεβείας αρχέτυπα», που δηλώνουν την διαχρονική αξία και το δυναμισμό της Πίστεως.Οι Πατέρες της Εκκλησίας μας λέγουν ξεκάθαρα ότι όλες οι θεοφανείες και οι θαυμαστές ενέργειες στην Π.Δ. ήταν του Υιού. Ήταν εμφανίσεις του Άσαρκου Λόγου που δήλωνε την παρουσία και την πνευματική Του βοήθεια. Αυτός είναι που τους δυνάμωνε σε κάθε τους βήμα.
Ας αναφέρουμε λοιπόν πρώτα τους Ισραηλίτες και την ταλαιπωρία τους μέσα στην έρημο.
Ο Θεός τους έστελνε τροφή, τους σκέπαζε με νεφέλη, τους οδηγούσε πύρινος στύλος και τους ξεδίψαγε με νερό μέσα από την πέτρα. Τί ερμηνεύει ο Παύλος; «έπινον εκ της πνευματικής ακολουθούσης πέτρας η δε πέτρα ην ο Χριστός». Εκείνος λοιπόν, κατ’ εντολή του Θεού, παρακολουθούσε και βοηθούσε τον εκλεκτό Ισραήλ.   

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Μεταθέσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων - γονέων τέκνων που προετοιμάζονται για συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις

Επιστολή προς τον κ. Αν. Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα με θέμα «Μεταθέσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων - γονέων τέκνων που προετοιμάζονται για συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις» απέστειλε η Ένωση μας. 

Ακολουθεί το περιεχόμενο της επιστολής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με την παρ. 2 του άρθρου 2 («Προϋποθέσεις, Περιορισμοί Μεταθέσεων και Εξειδίκευση Κριτηρίων») της υπ’ αριθ. Φ.411/253437/Σ.2358/13/1-7-2013 Απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας με θέμα «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των Κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β΄ 1631), προβλέπεται ότι «2. Ο σχεδιασμός των μεταθέσεων για την κάλυψη των κατά Κλάδο κενών θέσεων λαμβάνει υπόψη το σύνολο των κριτηρίων του άρθρου 5 του νόμου 3883/2010 (Α΄167) και ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία παραμετροποιούνται στα παραρτήματα της παρούσας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των Κλάδων: α. …, …, η. Τέκνα που θα φοιτήσουν στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου κατά το επόμενο από την υλοποίηση των μεταθέσεων σχολικό έτος, προκειμένου να μην αλλάζουν σχολικό περιβάλλον».