Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Μεταθέσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων - γονέων τέκνων που προετοιμάζονται για συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις

Επιστολή προς τον κ. Αν. Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα με θέμα «Μεταθέσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων - γονέων τέκνων που προετοιμάζονται για συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις» απέστειλε η Ένωση μας. 

Ακολουθεί το περιεχόμενο της επιστολής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με την παρ. 2 του άρθρου 2 («Προϋποθέσεις, Περιορισμοί Μεταθέσεων και Εξειδίκευση Κριτηρίων») της υπ’ αριθ. Φ.411/253437/Σ.2358/13/1-7-2013 Απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας με θέμα «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των Κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β΄ 1631), προβλέπεται ότι «2. Ο σχεδιασμός των μεταθέσεων για την κάλυψη των κατά Κλάδο κενών θέσεων λαμβάνει υπόψη το σύνολο των κριτηρίων του άρθρου 5 του νόμου 3883/2010 (Α΄167) και ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία παραμετροποιούνται στα παραρτήματα της παρούσας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των Κλάδων: α. …, …, η. Τέκνα που θα φοιτήσουν στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου κατά το επόμενο από την υλοποίηση των μεταθέσεων σχολικό έτος, προκειμένου να μην αλλάζουν σχολικό περιβάλλον».

Σκοπός της εν λόγω διάταξης, που όμοιά της εκλείπει του ισχύοντος Κανονισμού Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού (π.δ. 170/1996), είναι αναμφίβολα και πρωτίστως η αποφυγή διατάραξης -από μια ενδεχόμενη μετάθεση- των ισορροπιών του εκπαιδευτικού και κοινωνικού βίου των τέκνων των στρατιωτικών, που φοιτούν στις δυο τελευταίες τάξεις του Λυκείου και προετοιμάζονται να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας. Μέσω της συγκεκριμένης ρύθμισης επιτυγχάνεται, υπό την ανωτέρω έννοια, η διατήρηση της συνοχής του οικογενειακού ιστού, προϋπόθεση απαραίτητη για την ψυχολογική και όχι μόνο υποστήριξη του έφηβου-μαθητή στην εν γένει δοκιμασία του, δίχως περαιτέρω να προκαλείται εκτροπή και επιπλέον επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Με τις αδυσώπητες συνέπειες των μνημονιακών μισθολογικών μειώσεων και των όψιμων ετσιθελικών μετακινήσεων προς στελέχωση πυροσβεστικών υπηρεσιών των περιφερειακών αεροδρομίων, αυτοκινητοδρόμων και λοιπών υπηρεσιών της χώρας να αποτελούν μια αλγεινή πραγματικότητα και δεδομένων των σχετικών οχλήσεων εκ μέρους των μελών μας, παρακαλούμε όπως, στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας, προβείτε στην άμεση πρόβλεψη στο π.δ. 170/1996 της εν λόγω περίπτωσης υπέρ των πυροσβεστικών υπαλλήλων και των οικογενειών τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου