Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

Οι «προπονητές της εξέδρας» σε πρώτο πλάνο

Τις δύο τελευταίες μέρες με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στον Κάλαμο Αττικής και όχι μόνο γινόμαστε μάρτυρες πολλών ευτράπελων καταστάσεων. 
Οι «προπονητές της εξέδρας» προκειμένου να κερδίσουν λίγα λεπτά δημοσιότητας ή για να ικανοποιήσουν την εκλογική τους πελατεία προχωρούν τόσο στο σχολιασμό της κρίσιμης κατάστασης όσο και σε παροχή σχολίων και συμβουλών σε θέματα της επιχειρησιακής αντιμετώπισης της πυρκαγιάς, αγνοώντας το εγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών για το ν. Αττικής, τους διαθέσιμους εναέριους και επίγειους πόρους με τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες και λειτουργίες καθώς επίσης και τις κατά νόμο αρμοδιότητες του κάθε φορέα.
Καλούμε την ηγεσία του Π.Σ. να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου που να αποδίδει "Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ"

Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

«Όλα του γάμου δύσκολα και ο «μουτζούρης» πάλι στον Πυροσβέστη… »

Με έκπληξη διαπιστώνουμε τις τελευταίες ημέρες ότι το Πυροσβεστικό Σώμα και το παρεχόμενο έργο του τίθεται στο πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης με δηλώσεις που φτάνουν στο σημείο να αμφισβητούν το βαθμό επαγγελματικής κατάρτισης και επάρκειας έως και το αξιόμαχο του πυροσβεστικού προσωπικού που εν μέσω μιας δύσκολης, από άποψης κλιματολογικών συνθηκών και διατιθέμενων μέσων, αντιπυρικής περιόδου δίνει καθημερινά μάχες σε περισσότερες από 50 δασικές πυρκαγιές, μη συνυπολογιζόμενων των αστικών συμβάντων. 
Ως Ένωση δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν υφίστανται παθογένειες στο Π.Σ. ή ότι δεν υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω εκπαίδευσης, ειδικά σήμερα που οι σύγχρονες προκλήσεις, συχνά, ξεπερνούν τα σενάρια οποιασδήποτε εκπαίδευσης. Οι γενικεύσεις, ωστόσο, που φτάνουν στο σημείο απαξίωσης σχετικά με το αξιόμαχο και το επίπεδο εκπαίδευσης των πυροσβεστών εν γένει δεν ταιριάζουν στο νηφάλιο πολιτικό λόγο και διαψεύδονται από την καθολική αναγνώριση της αποτελεσματικότητας του Π.Σ. από την ελληνική κοινωνία.
Θα περιμέναμε, λοιπόν, σήμερα με την αντιπυρική περίοδο να βρίσκεται στην κορύφωσή της και «εν αναμονή της εξαγγελθείσας έλευσης των εξ Αμερικής ή άλλων εκπαιδευτών», ο πολιτικός κόσμος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να σεβαστεί ιδίως τον επαγγελματισμό και την υπερπροσπάθεια, που φτάνει στα όρια της αυτοθυσίας, του πυροσβεστικού προσωπικού, μεγάλο μέρος του οποίου βρίσκεται υπό συνεχή μετακίνηση που υπερβαίνει τα 500 χιλιόμετρα, εργαζόμενο συχνά πλέον των 40 συνεχόμενων ωρών.

Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Χρόνος απασχόλησης και αποδοχές Δοκίμων Ανθυποπυραγών προερχόμενων εκ του Πυροσβεστικού Σώματος

Κατόπιν πρωτοβουλιών της Ένωσής μας με επιμονή και επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις, επήλθε η αποκατάσταση της τρωθείσας νομιμότητας και της συντελεσθείσας αδικίας αναφορικά με το χρόνο απασχόλησης και τις αποδοχές των προερχόμενων εκ του Σώματος Δοκίμων Ανθυποπυραγών, μέσω της έκδοσης σχετικής Διαταγής ΑΠΣ(Η ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΓΗ), δια της οποίας δύναται πλέον οι προαναφερθέντες πυροσβεστικοί υπάλληλοι να εργάζονται πέραν των πέντε (5) ημερών ανά εβδομάδα καθώς και κατά τη Γ΄ Φυλακή (νυχτερινή απασχόληση).

Εξ αρχής η Ένωσή μας είχε υποστηρίξει με μεθοδικότητα στα αρμόδια όργανα της Διοίκησης ότι, όπως προκύπτει από τη γραμματική ερμηνεία της ειδικής διάταξης της παρ. 6γ του άρθρου 126 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), οι προερχόμενοι εκ του Σώματος Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί (Γ΄ και Δ΄ Έτους) που εκτελούν κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου πλήρη πυροσβεστικά καθήκοντα, οριζόμενοι ως Αξιωματικοί Υπηρεσίας στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Αττικής και όχι απλά πρακτική άσκηση ως παρατηρητές ή ασκώντας δευτερεύοντα καθήκοντα, θα πρέπει εξ αυτού του λόγου να συνεχίσουν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών που αντιστοιχεί στον κατεχόμενο από αυτούς βαθμό (Πυροσβέστη ή Αρχιπυροσβέστη) και στο παρεχόμενο έργο.

Ύστερα από τη θετική αυτή εξέλιξη, η Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Π.Σ. θα συνεχίσει τον αγώνα της ώστε, στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας, να υπάρξει σχετική ρύθμιση για την ισότιμη μεταχείριση και των λοιπών Δοκίμων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.