Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

Διεξαγωγή της εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2017


Η εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2017 της Ένωσής μας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου και Ω: 17.00, στα Γραφεία αυτής επί της οδού Πειραιώς 31 (4ος όροφος), ΤΚ 10553, με το ακόλουθο πρόγραμμα εργασιών: