Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Υγειονομική Υπηρεσία Π.Σ., ο μεγάλος ασθενής

Με επιστολή μας στην πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία ζητάμε την ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας για τον προσδιορισμό του τρόπου λειτουργίας της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Π.Σ. επ’ ωφελεία των πυροσβεστικών υπαλλήλων, ώστε αυτοί να πάψουν να αποτελούν «ικέτες» του αναφαίρετου, συνταγματικά κατοχυρωμένου και μη αποδεχόμενου «μνημονιακών προκρούστιων κλινών» αγαθού της υγείας.
Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73), για την εύρυθμη λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.) απαιτείται η έκδοση «απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην οποία καθορίζονται θέματα εσωτερικής οργάνωσης, διάρθρωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της».
Η έκδοση της εν λόγω απόφασης τέσσερα χρόνια μετά την ψήφιση του ανωτέρω νόμου συνεχίζει να αγνοείται, με αποτέλεσμα αυτό σε συνδυασμό με λοιπές παθογένειες να δημιουργούν εύλογα ερωτήματα αναφορικά με το ρόλο που επιτελεί (;) η ΥΓ.Υ.Π.Σ. για λογαριασμό και επ’ ωφελεία του προσωπικού του Π.Σ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι καθημερινά γινόμαστε δέκτες παραπόνων από συναδέλφους σχετικά με το απροσδιόριστο, συντμημένο ή ανύπαρκτο ωράριο εργασίας των ιατρών, την ανάγκη προγραμματισμού ραντεβού ακόμα και όταν δεν υφίσταται προφανής φόρτος εργασίας αυτών, τη δύστροπη, απαξιωτική έως και αρνητική αντιμετώπιση πυροσβεστών όσον αφορά στη συνταγογράφηση ιατρικών εξετάσεων ή φαρμάκων, την έλλειψη αναλωσίμων ακόμα και ευτελούς αξίας που καθιστούν τα υφιστάμενα ιατρικά μηχανήματα ουσιαστικά αδρανή, τη μη πιστοποίηση των εναπομεινάντων -μετά από την πρόσφατη παραχώρηση στο ΕΚΑΒ- ασθενοφόρων του Π.Σ. κλπ.
Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι εν ενεργεία πυροσβέστες καίτοι δικαιούχοι των υπηρεσιών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας αντιμετωπίζονται από το τελευταίο, όσον αφορά στην πρόσβαση σε υπηρεσίες και φάρμακα, ως προσωπικό β΄ κατηγορίας, καθιστούν γι’ αυτούς συχνά την παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας ως όνειρο απατηλό. Ειδικά στην τρέχουσα δυσμενή δημοσιονομική συγκυρία και δεδομένου του κόστους παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, θεωρείται αδιανόητο ο πυροσβέστης και τα μέλη της οικογένειάς του να αντιμετωπίζονται ως πολίτες ενός κατώτερου θεού, τη στιγμή μάλιστα που το ύψος των σχετικών κρατήσεων στις πενιχρές αποδοχές του δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου η ΥΓ.Υ.Π.Σ. να συνεχίσει να έχει λόγο ύπαρξης, παρακαλούμε για την διερεύνηση των ανωτέρω και την έκδοση της εκ του νόμου προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης για τον προσδιορισμό του τρόπου λειτουργίας αυτής επ’ ωφελεία των πυροσβεστικών υπαλλήλων, ώστε αυτοί να πάψουν να αποτελούν «ικέτες» του αναφαίρετου, συνταγματικά κατοχυρωμένου και μη αποδεχόμενου «μνημονιακών προκρούστιων κλινών» αγαθού της υγείας.  

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου