Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Καθ’ υπέρβαση εισαγωγή των πρώτων της Σχολής Πυροσβεστών στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας


Με επιστολή μας στην πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία ζητάμε την ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας για την κ
αθ’ υπέρβαση εισαγωγή των πρώτων της Σχολής Πυροσβεστών στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122), «Στην Σχολή Αξιωματικών (της Ελληνικής Αστυνομίας) εισάγονται καθ' υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις οι πέντε (5) πρώτοι κατά σειρά εξόδου από τη Σχολή Αστυφυλάκων, όπως καθορίζεται από τον οικείο κανονισμό, που εισάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και αποφοιτούν κατά το αμέσως προηγούμενο της εισαγωγής εκπαιδευτικό έτος».

Την ίδια στιγμή τόσο στην παρ. 4 του παραπάνω νόμου όσο και στο άρθρο 69 («Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας») του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) δεν υφίσταται όμοια πρόβλεψη για τους αποφοιτούντες από τη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, γεγονός που αφενός δημιουργεί προφανή δυσμενή διάκριση σε βάρος των πρώτων κατά σειρά εξόδου δοκίμων πυροσβεστών έναντι των αντίστοιχων δοκίμων αστυφυλάκων και αφετέρου δεν ενθαρρύνει την ανάπτυξη σχετικής άμιλλας μεταξύ των σπουδαστών της πρώτης και την επακόλουθη περαιτέρω βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνολικά.

Υπό το αυτό πρίσμα και ο πρώτος της Σχολής Ανθυποπυραγών θα μπορούσε θεσμοθετημένα να επιβραβεύεται με τη χορήγηση υποτροφίας για τη φοίτηση στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» της  Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας όπου ακόμα συνεργάζονται τέσσερα Τμήματα του ΤΕΙ ΑΜΘ (Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων).Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου του εκπεφρασμένου ενδιαφέροντός σας για την εκπαίδευση των πυροσβεστών, παρακαλούμε όπως προβείτε στην εν λόγω άμεση νομοθετική πρόβλεψη που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση του μαθησιακού επιπέδου της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου