Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Ένταξη πυροσβεστικών υπαλλήλων στο καθεστώς χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής υπηρεσίας

Με επιστολή μας στον κ. Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ζητάμε την ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας για την ένταξη των πυροσβεστικών υπαλλήλων στο καθεστώς χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής υπηρεσίας.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Μόλις προχθές κυκλοφόρησε η υπ’ αριθ. 2/14511/0004/2018 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα τη «Συγκρότηση και ορισμό μελών Διυπουργικής Επιτροπής για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας», η οποία σκοπεί στην πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων όπου παρατηρούνται οι συνθήκες αυτές.

Έργο της εν λόγω Επιτροπής είναι ιδίως α) ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους, β) ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος και γ) η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.
Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι,αν και καθημερινά έρχονται αποδεδειγμένα αντιμέτωποι με δεκάδες φανερούς ή αφανείς κινδύνους από επιχειρήσεις σε δασικές και αστικές πυρκαγιές, σε  εργοστασιακά ατυχήματα με επικίνδυνα τοξικά υλικά καθώς και σε κάθε είδους τεχνικές διασώσεις συνανθρώπων μας, δεν στερούνται μόνο των αναγκαίων ρυθμίσεων που εξασφαλίζουν το απαραίτητο επίπεδο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία αλλά επίσης δεν θεωρούνται από την πολιτεία έως σήμερα ως «εκτειθέμενοι σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους», παρά τους δεκάδες νεκρούς, τραυματίες και νοσούντες από επαγγελματικές ασθένειες συναδέλφους εν υπηρεσία και εξαιτίας αυτής.
Κατόπιν των ανωτέρω και σε συμμόρφωση προς τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, παρακαλούμε για την από μέρους σας άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας για την συμπερίληψη του πυροσβεστικού επαγγέλματος στην υπό επεξεργασία πρόταση μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ως ελάχιστη έμπρακτη αναγνώριση του έργου των πυροσβεστών στην ελληνική κοινωνία.

Το Δ.Σ. της Ε.Π.Α.ΥΠ.Σ.

Σχετικό Άρθρο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου