Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

14 Ερωτήματα ψάχνουν απαντήσεις - λύσεις

Με επιστολή μας στον κ. Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ζητάμε είτε να προγραμματίσει σχετική προς τούτο συνάντησή ή έστω όπως μας ενημερώσει εγγράφως περί την εξέλιξη των 14 αναπάντητων ερωτημάτων...Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Η Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Π.Σ., πιστή και συνεπής στην εξαρχής διατυπωθείσα προγραμματική θέση της για ανάδειξη και υποβολή ουσιαστικών, ρεαλιστικών και σύμφωνων με τα τρέχοντα δημοσιονομικά δεδομένα προτάσεων και αιτημάτων που εντοπίζονται και δυσχεραίνουν, συχνά δυσανάλογα, τη διοικητική λειτουργία και την υπηρεσιακή καθημερινότητα του πυροσβεστικού προσωπικού, σας έχει κατά το τελευταίο έτος απευθύνει εγγράφως σειρά συγκεκριμένων αιτημάτων τα οποία είτε δεν έχουν διευθετηθεί ή έστω δεν γνωρίζουμε τυχόν πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Ειδικότερα:

α. Πότε θα πραγματοποιηθεί η πολυθρύλητη και πολλάκις εξαγγελθείσα από μέρους σας ενεργοποίηση και λειτουργική αξιοποίηση υπέρ του Π.Σ. του θεσμού των Διοικητικών Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων;
β. Τι γίνεται με την επαναθεσμοθέτηση του βαθμού του Υπαρχιπυροσβέστη, η οποία πέραν της δυσμενούς διάκρισης και μεταχείρισης λόγω του υφιστάμενου βαθμολογικού κενού για τους πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων έναντι των συναδέλφων τους Ειδικών Καθηκόντων αλλά και από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα λοιπά Σώματα Ασφαλείας, προκαλεί σε αυτούς περαιτέρω μισθολογικές απώλειες λόγω της αδυναμίας τους να υπαχθούν στα μισθολογικά κλιμάκια του ν. 4472/2017, που προβλέπονται για το βαθμό του Επιλοχία και αντιστοίχων;
γ. Θα αντικατασταθούν τα Υπηρεσιακά Δελτία Ταυτότητας των πυροσβεστικών υπαλλήλων με νέα που θα αποτελούν ταξιδιωτικά έγγραφα, καθόσον είναι οι μόνοι εκ των ενστόλων που δεν μπορούν να ταξιδέψουν με αυτά στο εξωτερικό;
δ. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπογραφή της προβλεπόμενης Κ.Υ.Α. για την ελεύθερη μετακίνηση του πυροσβεστικού προσωπικού με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δεδομένου ότι πλέον η χρήση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή;
ε. Υπάρχει πραγματική πρόθεση θεσμοθέτησης νομικού πλαισίου Υγείας και Ασφάλειας στο Π.Σ.;
στ. Πότε πρόκειται να λειτουργήσει στην πράξη η συσταθείσα από το ν. 4249/2014 Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας, η οποία μεταξύ άλλων θα επιφέρει και έσοδα για την Πυροσβεστική Ακαδημία;
ζ. Θα λειτουργήσει επιτέλους η Σχολή Αρχιπυροσβεστών προκειμένου να καλυφθεί το δημιουργηθέν διοικητικό και επιχειρησιακό κενό λόγω έλλειψης υπαλλήλων του εν λόγω βαθμού και πότε πρόκειται να θεσμοθετηθεί βαθμολόγιο για τους Υπαξιωματικούς και πυροσβέστες;
η. Προτίθεστε να προβείτε σε νομοθετική αποκατάσταση της υφιστάμενης αδικίας σε βάρος των πυροσβεστικών υπαλλήλων έναντι των συναδέλφων της ΕΛ.ΑΣ. όσον αφορά στη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή, κατόπιν άδειας του Αρχηγού Π.Σ.;
θ. Θα υπάρξει όμοια με την ΕΛ.ΑΣ. πρόβλεψη για την καθ’ υπέρβαση εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών των πρώτων της Σχολής Πυροσβεστών που θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη σχετικής άμιλλας μεταξύ των σπουδαστών και θα συμβάλλει στην περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση του μαθησιακού επιπέδου της τελευταίας;
ι. Προτίθεστε να μεριμνήσετε για τη λειτουργική αξιοποίηση πυροσβεστικών υπαλλήλων για την αποτελεσματικότερη δυνατή διαχείριση ζητημάτων Πολιτικής Προστασίας μέσω ορισμού συνδέσμων του Π.Σ. στις Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας;
ια. Θα εκδοθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΥΓ.Υ.Π.Σ.;
ιβ. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός των οικογενειών των ανδρών πυροσβεστικών υπαλλήλων, σε μια χρονική περίοδο που οι ανάγκες ενός νεογέννητου παιδιού είναι ιδιαίτερα αυξημένες και προφανώς δεν δύνανται να ανασταλεί, υπάρχει περίπτωση αποκατάστασης της άνισης μεταχείρισης αυτών στο ζήτημα της άδειας ανατροφής κατά την περίοδο 15/6 – 15/9;
ιγ. Υφίσταται κάποια μέριμνα για πρόβλεψη στο π.δ. 170/1996 διάταξης που να εξαιρεί τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους - γονείς τέκνων που θα φοιτήσουν στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου κατά το επόμενο από την υλοποίηση των μεταθέσεων σχολικό έτος, με σκοπό τη διατήρηση της συνοχής του οικογενειακού ιστού, προϋπόθεση απαραίτητη για την ψυχολογική και όχι μόνο υποστήριξη του έφηβου-μαθητή στην εν γένει δοκιμασία του, δίχως περαιτέρω να προκαλείται εκτροπή και επιπλέον επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού;
ιδ. Θα αναλάβετε σχετική νομοθετική πρωτοβουλία για τη σύσταση Λογαριασμού Νεότητας για τα τέκνα των πυροσβεστών, με τη διαρκή «διαρροή εγκεφάλων» στο εξωτερικό και το υπαρκτό πρόβλημα υπογεννητικότητας να αποτελεί μια δυσμενή πραγματικότητα για τη χώρα;

Δεδομένης της ανάγκης ενημέρωσης επ’ αυτών των συναδέλφων πυροσβεστικών υπαλλήλων συνολικά αλλά και των μελών μας ενόψει της επικείμενης ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσής μας, παρακαλούμε όπως προγραμματίσετε σχετική προς τούτο συνάντησή μας ή έστω όπως μας ενημερώσετε εγγράφως περί την εξέλιξη αυτών.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου