Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018

Ενημέρωση για δικαστική διεκδίκηση επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας

Σε συνέχεια του από 14-10-2018 ενημερωτικού σημειώματός μας με αφορμή την πρόσφατα διαμορφωθείσα νομολογία (βλ. ενδεικτικά ΕιρΑμαρ 21/2017, ΕιρΛευκ 128/2017, ΕιρΚαλαμ 7/2016, ΕιρΠατρών 258/2016, ΕιρΛαμίας 467/2016, ΕιρΑθηνών 619/2017, ΔΠρ Ναυπλίου 155/2016 κλπ), επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση που να επιλύει το ζήτημα της συνταγματικότητας της πλήρους κατάργησης των δώρων εορτών (Πάσχα και Χριστουγέννων) και των επιδομάτων αδείας για τα ειδικά μισθολόγια, πλην μόνο για άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.
Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι εν λόγω διατάξεις που στερούν τις σχετικές παροχές δεν έχουν αιτιολογηθεί πλήρως και επαρκώς στο ν. 4093/2012, αυτές θεωρούνται αντίθετες με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, καθώς η δημόσια ωφέλεια που επιδιώκεται να προκύψει από αυτές τις περικοπές δεν είναι υπέρτερης σημασίας από το δικαίωμα στην περιουσία με βάση το οποίο προστατεύονται και οι μισθολογικές παροχές παντός είδους.
Κατόπιν του έντονου ενδιαφέροντος και πληθώρας ερωτημάτων από μέλη της Ένωσής μας και λοιπούς συναδέλφους, σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται να κατατεθεί ομαδική αγωγή διεκδίκησης αυτών μέσω του δικηγόρου κ. Χρήστου Σκαρλάτου (Θεμιστοκλέους 4, Αθήνα - 210-3837183) για: α) το ποσό των 1.500,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο επίδομα Χριστουγέννων των ετών 2016, 2017 και 2018 (500,00 ευρώ Χ 3), β) το ποσό των 500,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο επίδομα Πάσχα των ετών 2017 και 2018 (250,00 ευρώ Χ 2) και γ) το ποσό των 500,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο επίδομα αδείας των ετών 2017 και 2018 (250,00 ευρώ Χ 2) και συνολικά το ποσό των 2.500,00 ευρώ. Σημειώνεται, εν προκειμένω, ότι η συμμετοχή στην αγωγή για τη διεκδίκηση των παραπάνω χρηματικών αξιώσεων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια ενός εκάστου των συναδέλφων, με το συνολικό κόστος συμμετοχής στην κάλυψη των εξόδων κατάθεσης, επίδοσης και εκδίκασης να ανέρχεται στα τριάντα ευρώ (30€) για κάθε υπάλληλο, χωρίς να οφείλεται ουδεμία περαιτέρω αμοιβή ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης της υπόθεσης.
Όσοι εκ των συναδέλφων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω δικαστική διεκδίκηση θα πρέπει να αποστείλουν ως την Πέμπτη 20-12-2018 στην ταχυδρομική διεύθυνση Θεμιστοκλέους 4, Αθήνα ΤΚ 10678 με παραλήπτη τον κ. Χρήστο Σκαρλάτο, τα ακόλουθα έγγραφα:

  • 2.  Εξουσιοδότηση για την κατάθεση και συζήτηση της αγωγής, θεωρημένη όσον αφορά στο γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα ή την Υπηρεσία σας (https://drive.google.com/open?id=11cOQ1CML5oj524okvIBPqpoWIaYC9y57 )

  • 3.  Αντίγραφο φύλλου μισθοδοσίας του μηνός Απριλίου 2016

  • 4.  Αίτηση για τη διακοπή της διετούς παραγραφής των απαιτήσεών τους, απευθυνόμενη προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή στο Γ.Λ.Κ. ή στη Διαχείριση Χρηματικού Α.Π.Σ., στην οποία να εμφαίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσής της (https://drive.google.com/open?id=1Xq3qRPUU3tJ_viGp-W1yvdrjTHgPdZR0 ).

Ειδικά σε περίπτωση επιθυμίας υποβολής της αίτησης διακοπής της παραγραφής προς το Ν.Σ.Κ. και προς διευκόλυνση των συναδέλφων κυρίως που διαμένουν εκτός Αττικής και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ομαδική αγωγή, αυτές θα πρέπει να έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εις διπλούν και υπογεγραμμένες στη διεύθυνση Θεμιστοκλέους 4, Αθήνα ΤΚ 10678 με παραλήπτη τον κ. Χρήστο Σκαρλάτο, έως την Παρασκευή 14-12-2018, προκειμένου στη συνέχεια να κατατεθούν αυθημερόν με τη συνδρομή της ΕΠΑΥΠΣ στο ΝΣΚ. Κατόπιν της παραπάνω ταχυδρομικής αποστολής συνιστάται να υπάρχει και τηλεφωνική επικοινωνία στο 6942067656 ή στο 6975865190 προς επιβεβαίωση της σχετικώς διενεργηθείσας αλληλογραφίας.  
Η κατάθεση αίτησης για τη διακοπή της διετούς παραγραφής των απαιτήσεών τους απευθυνόμενη προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή στο Γ.Λ.Κ. ή στη Διαχείριση Χρηματικού Α.Π.Σ. είναι απαραίτητο να κατατεθεί έως την Παρασκευή 14-12-2018 ακόμη και για τους συναδέλφους που χωρίς να προσφύγουν δικαστικά τη δεδομένη στιγμή επιθυμούν να κατοχυρώσουν το δικαίωμα δικαστικής διεκδίκησης για το προσεχές εξάμηνο (διασφαλίζοντας και το δώρο Χριστουγέννων 2016). 

Για κάθε διευκρίνιση επικοινωνήστε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epayps@gmail.com.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου