Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Απασχόληση ανέργων πτυχιούχων στο Πυροσβεστικό Σώμα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ


Με επιστολή μας προς την Υπουργό Εργασίας κ. Αχτσιόγλου Ε. και την πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία  του Π.Σ. παρουσιάζουμε την πρόταση μας για την απασχόληση ανέργων πτυχιούχων στο Πυροσβεστικό Σώμα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ . Ακολουθεί το πλήρες κείμενο :
Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
Στην πρόσφατα εκδοθείσα υπ’ αριθ. οικ. 52618/1218/12-10-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα», καίτοι τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τουρισμού και Υγείας και οι εποπτευόμενοι από αυτά δημόσιοι φορείς εμφανίζονται ως Φορείς Υποδοχής, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απουσιάζει.
Και ενώ οι ανωτέρω φορείς υποδοχής δύνανται να απασχολούν τους ωφελούμενους και να πιστοποιούν την απασχόληση τους στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος,  οι άνεργοι πτυχιούχοι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ - ΤΕΙ, ηλικίας 22-29 ετών, τους οποίους αφορά το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ στερούνται της δυνατότητας να παράσχουν τις υπηρεσίες και τις ειδικές γνώσεις τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, δυνατότητα που αν δινόταν θα ήταν αναμφίβολα αμοιβαία επωφελής για τους ίδιους και το Π.Σ.

Ενδεικτικά αναφέρεται εν προκειμένω ότι, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα πρόσληψης τακτικού πυροσβεστικού προσωπικού, στις σχολές Πυροσβεστών και Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατατάσσονται κατ’ έτος περί τους 130 νέους και νέες μέσω πανελληνίων και κατατακτηρίων εξετάσεων, τη στιγμή που υφίσταται αντίστοιχος αριθμός απομακρύνσεων λόγω συνταξιοδότησης ή οικειοθελούς αποχώρησης από το Πυροσβεστικό Σώμα. Αυτά σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των συμβάντων επιχειρησιακής ευθύνης του Π.Σ. συνεπεία της συνεχώς κλιμακούμενης κλιματικής αλλαγής, τις αναληφθείσες νέες αρμοδιότητες πυρασφάλειας αεροδρομίων και εθνικών οδών αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον Πολιτικής Προστασίας, καθιστούν τις ανάγκες του Π.Σ. σε επιστημονικό προσωπικό ειδικοτήτων, ενδεχομένως και με πρότερη εργασιακή εμπειρία, ιδιαίτερα αυξημένες.
Στόχοι της εν λόγω προτεινόμενης ουδέτερης δημοσιονομικά για το Π.Σ. δράσης είναι:
ü  Η ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Π.Σ. σε υποστηρικτικά –μη αμιγώς επιχειρησιακά- αντικείμενα μέσω πρόσληψης προσωπικού 12μηνης απασχόλησης, κατόχων πτυχίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προς κάλυψη θέσεων συναφών με το αντικείμενο σπουδών τους, αξιοποιώντας π.χ. τον ΚΑΕ 2493 του ΟΑΕΔ (για τα έτη 2019 και 2020).
ü  Η ανάσχεση του κλιμακούμενου brain drain, της διαρροής, δηλαδή, επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε χώρες του εξωτερικού προς αναζήτηση εργασίας το οποίο προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία γενικότερα.
ü  Η ανάδειξη του Π.Σ. ως εξωστρεφούς προς τους πολίτες φορέα της Δημόσια Διοίκησης, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης του.
ü  Η εν γένει αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας νέων πτυχιούχων που συνεχίζουν να πλήττονται από την υφιστάμενη οικονομική κρίση, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία τεχνική -επί της πρότασής μας- διευκρίνιση, αναμένουμε την από μέρους σας ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου