Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019

Διαβούλευση επί του Σχεδίου Νέου Ποινικού Κώδικα (άρθρα 264, 265 και 268 περί εμπρησμού και πλημμύρας)Θέτουμε υπόψη των συναδέλφων το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου που αφορά στην τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και παρακαλούμε για τη διατύπωση τυχόν σχολίων-παρατηρήσεων έως τις 27/3 αναφορικά με τα άρθρα 264 (εμπρησμός), 265 (εμπρησμός σε δάση) και 268 (πλημμύρα) που σχετίζονται με το υπηρεσιακό έργο, είτε υπό την παρούσα ανάρτηση ή στο epayps@gmail.com