Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Εφαρμογή στους πτυχιούχους πυροσβεστικούς υπαλλήλους της εγκύκλιου διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών για το διορισμό αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές

Με επιστολή μας προς την κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ζητούμε την εφαρμογή στους πτυχιούχους πυροσβεστικούς υπαλλήλους της εγκύκλιου διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών για το διορισμό αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και τις επαναληπτικές τους της 2ας Ιουνίου 2019Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
Ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους, εξεδόθη η κατεπείγουσα υπ’ αριθ. πρωτ. 27736/12-4-2019 Εγκύκλιος του κ. Υπουργού Εσωτερικών, που σε συμφωνία με την υπ’ αριθ. 1086/10-4-2019 Εγκύκλιο του Αρείου Πάγου (Τμήμα Α1), ορίζει τον τρόπο συλλογής στοιχείων δημοσίων υπαλλήλων για το διορισμό τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής για τις συγκεκριμένες εκλογικές διαδικασίες.   
Δεδομένου ότι, σύμφωνα το άρθρο 68§4 του π.δ. 26/2012 στην περίπτωση κατά την οποία εκείνοι που πρωταρχικά διορίζονται ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στις εκλογές (δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.λ.π.) δεν επαρκούν, διορίζονται μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι (όπως είναι και οι ένστολοι υπηρετούντες στο Π.Σ.) κάτοχοι τίτλων σπουδών, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε προκειμένου οι αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Π.Σ. να συλλέξουν το ταχύτερο δυνατό σχετικές αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσης από τους πληρούντες τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, ώστε τα στοιχεία αυτά να προωθηθούν εγκαίρως και έως το πολύ την 19-4-2019 στον Άρειο Πάγο, όπως ορίζεται στη σχετική εγκύκλιο.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου