Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

Άσκηση ιδιωτικού έργου επ' αμοιβή

 Επιστολή της Ένωσης Πτυχιούχων Π.Σ. προς τον κ. Αρχηγό Π.Σ. μέσω της οποίας ζητάμε την άμεση εξέταση των νόμιμων αιτημάτων εκατοντάδων συναδέλφων για άσκηση ιδιωτικού έργου επ' αμοιβή ώστε να πάψει η εν λόγω διάταξη να αποτελεί ουσιαστικά κενό γράμμα. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:
" Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Με το άρθρο 1 του π.δ. 32/2019 (Α΄ 58) προβλέφθηκε για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους η «κατ’ εξαίρεση, μετά από άδεια του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν σύμφωνης αιτιολογημένης γνώμης του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων, δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή, εφόσον αυτά συμβιβάζονται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παραβλάπτουν την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους».
Αν και από τη θέσπιση της εν λόγω διάταξης έχουν παρέλθει περί τους 7 μήνες και παρά την πληθώρα σχετικών αιτημάτων που έχουν διατυπωθεί από συναδέλφους πανελλαδικά και ενδεχομένως να ανέρχονται σε εκατοντάδες, η Διοίκηση παραλείπει να απαντήσει επ’ αυτών, στερώντας τους ενός νόμιμου δικαιώματός τους, εν μέσω πραγματικών σε πολλές περιπτώσεις βιοποριστικών ζητημάτων.
Κατόπιν τούτων, αναμένουμε όπως τα εν λόγω νόμιμα αιτήματα εξεταστούν άμεσα, ώστε η διάταξη να πάψει να αποτελεί ουσιαστικά κενό γράμμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου