Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020

Κίνδυνος απώλειας (;) του ακαδημαϊκού εξαμήνου για τους δευτεροετείς και τριτοετείς Δόκιμους της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας


 Με επιστολή μας προς τον ιεραρχικό Προϊστάμενο και εποπτεύοντα την Πυροσβεστική Ακαδημία, κ. Υπαρχηγό ΠΣ μεταφέρουμε την εύλογη ανησυχία μας για τον κίνδυνο απώλειας του ακαδημαϊκού εξαμήνου για τους δευτεροετείς και τριτοετείς Δόκιμους της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: 

Αξιότιμε κ. Υπαρχηγέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών έτους 2020 της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΑΔΑ: ΩΗΕ346ΜΤΛΒ-04Ι), «4. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και δυο (2) εβδομάδες για εξετάσεις», ενώ κατά το άρθρο 2 του ιδίου Κανονισμού, «2. Μέρος της εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιείται σε Κεντρικές ή/και Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΠΣ, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθώς και σε ομόλογες σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής».

Περαιτέρω, στην παρ. 1 του άρθρου 146Α του π.δ. 174/1983 («Κανονισμός Πυροσβεστικής Ακαδημίας»), ορίζεται ότι «… Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και εφόσον το επιβάλλουν υπηρεσιακές ανάγκες οι Δόκιμοι Αξιωματικοί οποιουδήποτε έτους φοίτησης, δύναται, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησής τους, να διατίθενται σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Αττικής για εκτέλεση μάχιμης υπηρεσίας».

Ως γνωστόν, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, η φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών ξεκίνησε στις 21/9/2020 και διακόπηκε (ανεστάλη) όσον αφορά στο 2ο και 3ο έτος σπουδών στις 22/10/2020, οπότε και με Απόφαση του κ. Αρχηγού ΠΣ, 65 Δόκιμοι Αξιωματικοί των εν λόγω ετών διατέθηκαν και απασχολούνται (όχι εκπαιδεύονται) στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για σκοπούς είτε ενίσχυσης του Κέντρου Ιχνηλάτησης Κρουσμάτων COVID - 19 ή για αντίστοιχες ανάγκες διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», υπηρεσίες οι οποίες δεν θεωρούνται μάχιμες και δεν εκτελούνται σε Κεντρικές ή/και Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΠΣ, σύμφωνα με τον ν. 4662/2020.

Ευρισκόμενοι ήδη στην 5η εβδομάδα αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας για τα ως άνω έτη σπουδών, χωρίς να υφίσταται χρονικός ορίζοντας άρσης της μετά και την πρόσφατη νέα Απόφαση κ. Αρχηγού Π.Σ., και δεδομένης της εύλογης ανησυχίας των σπουδαστών και των γονέων τους, παρακαλούμε, ως ιεραρχικός Προϊστάμενος και εποπτεύων την Πυροσβεστική Ακαδημία, να μας γνωρίσετε πώς θα αποτραπεί η απώλεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020

Η ΕΠΑΥΠΣ εταίρος σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «HORIZON 2020» Τεχνολογιών για Πρώτους Ανταποκριτές


Η Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος με ιδιαίτερη περηφάνια ανακοινώνει ότι το διήμερο 21 και 22 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η έναρξη των εργασιών του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος με την ονομασία  «Search and Rescue: Emerging technologies for the Early location of Entrapped victims under Collapsed Structures and Advanced Wearables for risk assessment and First Responders Safety in SAR operations» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020 | HORIZON 2020», για το οποίο επελέγη με εξαιρετική βαθμολογία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέλος Κοινοπραξίας 28 εταίρων από 12 ευρωπαϊκές χώρες, στην οποία συμμετέχει, με επικεφαλής το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
Γενικά το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έχει ως στόχο να ενισχύσει την παγκόσμια υπεροχή της ΕΕ στο πεδίο της επιστήμης, προσελκύοντας τα καλύτερα μυαλά και βοηθώντας τους επιστήμονες να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες ανά την Ευρώπη. Θα βοηθήσει τα ταλαντούχα άτομα και τις καινοτόμες εταιρείες να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, δημιουργώντας, στην πορεία, θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας σε ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και γενικότερα προσφέροντας οφέλη σε όλους.
Για το δικό μας Project S&R οι εμπλεκόμενοι και οι τελικοί χρήστες του έργου που προέρχονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα, ερευνητικά κέντρα, εταιρίες εγνωσμένου κύρους της ιδιωτικής οικονομίας, οργανώσεις επαγγελματιών πρώτης απόκρισης και την κοινωνία των πολιτών,  διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και δυνατότητες καινοτομίας καθοριστικές για την επιτυχία του.  
Στόχος του Project, διάρκειας 36 μηνών, είναι ο σχεδιασμός, η δοκιμή και εφαρμογή, μέσω σειράς πιλοτικών σεναρίων μεγάλης κλίμακας, μιας διαλειτουργικής, αρθρωτής πλατφόρμας ανοιχτής αρχιτεκτονικής για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και τεχνολογικής υποδομής από τα έργα COncORDE και IMPRESS FP7 σε πρώτους ανταποκριτές.
Το μοντέλο διακυβέρνησης του θα σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικότερα, ενώ η αρχιτεκτονική δομή του θα επιτρέψει την εύκολη ενσωμάτωση λύσεων R&D και COTS επόμενης γενιάς που πιθανώς θα υιοθετηθούν στα μελλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Καταστροφών. 
#kickoff #online #meeting #H2020 #SearchandRescue

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020

Η πλάνη μιας ξεπερασμένης «μοναδικότητας» …


Στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης επί επαγγελματικών ζητημάτων που, ως ανεπίλυτα εδώ και χρόνια, ταλανίζουν την επαγγελματική καθημερινότητα όλων μας, κανένας από τους αξιοσέβαστους φορείς εκπροσώπησης των Στελεχών του Π.Σ δεν πρέπει να αισθάνεται είτε ΜΟΝΟΣ, είτε Ο ΜΟΝΟΣ εκφραστής των αναγκών των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ως Ένωση, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας, επενδύουμε στη διεισδυτική ανάγνωση των ζητημάτων, δίχως να εμπορευόμαστε την ελπίδα και με συστηματική παρακολούθηση της εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας στοχεύουμε στην ανεύρεση και στην ανάδειξη ρυθμίσεων και βέλτιστων πρακτικών, ικανών να προσδώσουν μια νέα δυναμική επίλυσης αυτών.
Αποφεύγουμε τις «επικίνδυνες, ανθυγιεινές και αναποτελεσματικές» επί σειρά ετών προσεγγίσεις, καλλιεργούμε ευέλικτο τρόπο σκέψης και με σύγχρονη επαγγελματική αντίληψη, νοοτροπία και εξωστρέφεια αναζητούμε και επεξεργαζόμαστε καινοτόμες ιδέες και δεδομένα (δίχως να τα υποβάλλουμε σε τεστ πατρότητας), που αν ενταχθούν στις ήδη συντελούμενες προσπάθειες, μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστής ισχύος των ενεργειών των φορέων εκπροσώπησης.
Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι ένα υψηλού επιπέδου προσωπικό, από άποψη τόσο επαγγελματικής κατάρτισης, όσο και παιδείας και ευρύτερης αντίληψης περί προσώπων και πραγμάτων. Το αντικείμενο της καθημερινής του επαγγελματικής δραστηριότητας απαιτεί πάθος, αφοσίωση και αρκετή ενέργεια. Στη ζωή του Πυροσβέστη δεν υπάρχει πλέον χώρος για θολές κουβέντες, εργατοπατέρες, διχαστικό, υβριστικό και εσωστρεφή λόγο. Ζητά αξιοπρέπεια, αναγνώριση της προσφοράς και κατάλληλες συνθήκες για δημιουργία.
Σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε από την πρώτη στιγμή. Σεβασμός, αξιοπρέπεια, προσήλωση στο στόχο και διάλογος αποτελούν πυξίδα και οδηγό, όχι μόνο γιατί αυτό μας εκφράζει ατομικά, αλλά εκφράζει το σύνολο του Πυροσβεστικού προσωπικού. Ευελπιστούμε πως στην κατεύθυνση αυτή θα συμπορευτούμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο, το αύριο που αξίζει στον Έλληνα Πυροσβέστη.
Με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης έναντι όλων των συναδέλφων, διατηρούμε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με τους καλοπροαίρετους και κακοπροαίρετους κριτές μας, πιστεύοντας ισχυρά στο αρχαίο ελληνικό ρητό «Ισχύς εν τη ενώσει», καλό όμως θα είναι να μην ξεχνάμε όλοι και το εξίσου γνωστό Δελφικό «Γνῶθι σαυτόν καὶ Μηδὲν ἄγαν».
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΑΥΠΣ

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020

Χορήγηση τιμητικής άδειας στους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς της ΠΥΡ.Α. που απασχολήθηκαν κατά τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης COVID-19


Με επιστολή μας προς τον κ. Υπαρχηγό ζητάμε τη χορήγηση τιμητικής άδειας στους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς της ΠΥΡ.Α. που απασχολήθηκαν κατά τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης COVID-19. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: 
     "Αξιότιμε κ. Υπαρχηγέ 
Το Πυροσβεστικό Σώμα, ως κατεξοχήν επιχειρησιακή δομή της Πολιτικής Προστασίας της χώρας, συμμετείχε κατά τους τελευταίους μήνες στη διαχείριση της πάνδημης υγειονομικής κρίσης COVID-19.  
 Από το συνολικά εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό του ΠΣ, ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει, εν προκειμένω, η αξιοποίηση των Δόκιμων Ανθυποπυραγών του 2ου, 3ου και 4ου έτους, οι οποίοι κλήθηκαν και συνεχίζουν αδιαλείπτως από 11 Μαρτίου 2020 να παρέχουν σημαντική συνδρομή στην κάλυψη έκτακτων επιχειρησιακών αναγκών στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων ΠΣ, στο Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθ. Βενιζέλος», ως κατεξοχήν πύλης εισόδου στη χώρα, και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μη λαμβάνοντας την προβλεπόμενη (στο άρθρο 145 του πδ 174/1983) για τους σπουδαστές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας άδεια των εορτών του Πάσχα και παρά το γεγονός ότι η τελευταία, όπως και όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, παρέμεινε κλειστή για το χρονικό διάστημα από 10-3-2020 έως και 31-5-2020. 
   Κατόπιν των ανωτέρω και ως ηθική αναγνώριση της παρασχεθείσας συνεισφοράς τους στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, παρακαλούμε αφενός για τη χορήγηση επταήμερης τιμητικής άδειας σε όλους τους ως άνω εμπλεκόμενους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς και αφετέρου για την εγγραφή των οφειλόμενων, εκ της εν λόγω απασχόλησης, ημερήσιων αναπαύσεων στους προερχόμενους εκ του Σώματος Δόκιμους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 
                                                                                           Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."

Συνάντηση εργασίας της ΕΠΑΥΠΣ με τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα ΜπακογιάννηΣυνάντηση με το Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη είχε την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας της Ένωσης μας, Αντώνιος Κούκουζας, Αναστάσιος Καναβός και Ιάσων Αλιφέρης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο ανάπτυξης ευρύτερων συνεργασιών σε διμερές επίπεδο. Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε στον κ. Δήμαρχο η εγγράφως κατατεθειμένη πρότασή μας προς την πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία περί της μετεγκατάστασης του Πυροσβεστικού Μουσείου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, προκειμένου αυτό, εντασσόμενο στο υλοποιούμενο σχέδιο πολεοδομικών παρεμβάσεων ανάπλασης της πρωτεύουσας, να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες της και να προβάλλει την πορεία στο χρόνο ενός ιστορικού Οργανισμού της Πολιτικής Προστασίας της χώρας.
Από τη συνάντηση διαπιστώθηκε η αμοιβαία διάθεση ανάπτυξης διαύλων περαιτέρω συνεργασίας, τονίστηκε δε από τους εκπροσώπους μας ότι η Ένωση θα σταθεί αρωγός και συνοδοιπόρος σε κάθε μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία και δράση του Μητροπολιτικού Δήμου των Αθηνών με γνώμονα αφενός την υλοποίηση του ιστορικής σημασίας σχεδίου ενοποίησης και ανάδειξης των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της πρωτεύουσας και αφετέρου την ανάδειξη του διαχρονικά καίριου ρόλου που το Πυροσβεστικό Σώμα επί 90 χρόνια επιτελεί επ’ ωφελεία της ελληνικής κοινωνίας.

Κυριακή, 24 Μαΐου 2020

Eξασφάλιση μέγιστου δυνατού αριθμού θέσεων σε παιδικές κατασκηνώσεις ανά την επικράτεια για τα τέκνα πυροσβεστικών υπαλλήλων

Με επιστολή μας προς τους κ.κ. Υπουργό και Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και την πυροσβεστική ηγεσία ζητάμε τη συνδρομή τους για την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού αριθμού θέσεων σε παιδικές κατασκηνώσεις ανά την επικράτεια για τα τέκνα πυροσβεστικών υπαλλήλων.
Ακολουθεί το είμενο της επιστολής:
"Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα και ειδικότερα από την 11/3/2020, όποτε, και εξαιτίας της έξαρσης και εξάπλωσης της πάνδημης νόσου Covid-19, ανεστάλη προληπτικά η λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, κυρίως, αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οικογένειες των πυροσβεστικών υπαλλήλων έχουν επιβαρυνθεί υπέρμετρα, υποχρεούμενοι σε ανατροπή της υπηρεσιακής και οικογενειακής καθημερινότητάς τους, με σκοπό τη φροντίδα των ανηλίκων τέκνων τους.
Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και συγκεκριμένα μετά τη λήξη της σχολικής περιόδου, λειτουργούν μερίμνη διαφόρων δημόσιων φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Ένοπλες Δυνάμεις, Δήμοι κλπ) κατασκηνώσεις, όπου φιλοξενούνται ανήλικα παιδιά, και στις οποίες μπορούν μέσω της κοινωνικής συναναστροφής και των εκεί ασκούμενων δραστηριοτήτων να ψυχαγωγηθούν και να βιώσουν το φυσικό περιβάλλον και την υπαίθρια ζωή.
Κατόπιν των ανωτέρω και προς διευκόλυνση των οικογενειών των πυροσβεστικών υπαλλήλων ανά την επικράτεια, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την εξασφάλιση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού θέσεων σε παιδικές κατασκηνώσεις για τα τέκνα αυτών.
 
Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."
 
 


Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

Μετεγκατάσταση του Πυροσβεστικού Μουσείου και διασύνδεσή του με το έργο αστικής παρέμβασης του Δήμου Αθηναίων «ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με επιστολή μας προς τον κ. Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον κ. Δήμαρχο Αθηναίων ζητάμε την "Μετεγκατάσταση του Πυροσβεστικού Μουσείου και διασύνδεσή του με το έργο αστικής παρέμβασης  του Δήμου Αθηναίων «ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ». 
Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

"Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η 18η Μαΐου έχει καθιερωθεί από το International Council of Museums ως «Διεθνής Ημέρα Μουσείων», με σκοπό να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος αυτών στη διαφύλαξη, ανάδειξη και προβολή της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και μνήμης, ως στοιχείο που προάγει την κοινωνική συνοχή και την εκπαίδευση των νέων αλλά και των παλαιότερων γενεών.

Το Μουσείο του Πυροσβεστικού Σώματος με 13 συναπτά έτη λειτουργίας και περισσότερους από 6000 επισκέπτες ετησίως, μέσω του μοναδικού αρχειακού υλικού πυροσβεστικών συλλογών, κειμηλίων, μέσων, μηχανολογικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού και άλλων αντικειμένων ιστορικής αξίας, καθώς και συγγραμμάτων πυροσβεστικού ενδιαφέροντος ή που έχουν σχέση με την πυροσβεστική ιστορία, συμβάλλει στην προβολή της ιστορικής πορείας και προσφοράς του Πυροσβεστικού Σώματος από ιδρύσεώς του, δίνοντας έμφαση και προτεραιότητα στην ευαισθητοποίησή του κοινού σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και πρόληψης πυρκαγιών.  

Μόλις πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε από τον κ. Δήμαρχο Αθηναίων, μία από τις μεγαλύτερες αστικές παρεμβάσεις που έγιναν ποτέ στην Αθήνα, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβίωσης και ενοποίησης του ιστορικού κέντρου («Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας»), που γεννά μια εξαιρετική ευκαιρία για το Πυροσβεστικό Σώμα και το Μουσείο του, καθώς ενδεχόμενη μετεγκατάστασή του από την Παλλήνη, όπου εδρεύει σήμερα, θα συμβάλλει στη ραγδαία αύξηση της επισκεψιμότητάς του, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολυάριθμους επισκέπτες της πόλης να γνωρίσουν από κοντά πέρα από τις ιστορικές γειτονιές της Αθήνας και τους παγκόσμιας εμβέλειας αρχαιολογικούς θησαυρούς της, και την πορεία στο χρόνο ενός ιστορικού Οργανισμού της Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

Με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα Μουσείων και σε συνδυασμό με το εν εξελίξει έργο οικιστικής ανάπλασης, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα μετεγκατάστασης του Πυροσβεστικού Μουσείου στις πυροσβεστικές εγκαταστάσεις της οδού Μουρούζη ή σε άλλο πρόσφορο χώρο του ιστορικού κέντρου, προκειμένου αυτό να αποτελέσει πόλο έλξης και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες της πόλης των Αθηνών.   Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."

Κυριακή, 17 Μαΐου 2020

Απονομή Μεταλλίου Ευδόκιμης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες

Με επιστολή μας προς τον κ. Αρχηγό ΠΣ ζητάμε την απονομή του, προβλεπόμενου στο άρθρο 87 του ΚΕΥΠΣ, Μεταλλίου Ευδόκιμης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:
"Αξιότιμε κ. Αρχηγέ 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του ΚΕΥΠΣ, στους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες απονέμεται για πολυετή ευδόκιμη υπηρεσία, που υπολογίζεται κατά τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την ιεραρχία και τις προαγωγές τους, το Μετάλλιο Ευδόκιμης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι το εν λόγω Μετάλλιο διακρίνεται σε Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης για 5 τουλάχιστον έτη ευδόκιμης υπηρεσίας Πυρονόμου, 5 τουλάχιστον έτη ευδόκιμης υπηρεσίας Υπαξιωματικού και 15 τουλάχιστον έτη ευδόκιμης υπηρεσίας Πυροσβέστη, αντίστοιχα. 
Με αφορμή τις πρόσφατες προαγωγές συναδέλφων των εν λόγω βαθμών αλλά και προηγούμενες αντίστοιχες κατά το παρελθόν προαγωγές, παρακαλούμε για την έκδοση σχετικών πράξεων για την απονομή των ως άνω Μεταλλίων Ευδόκιμης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στους πληρούντες τα κριτήρια του άρθρου 87 του ΚΕΥΠΣ, ως αναγνώριση της προσφοράς τους στο ΠΣ. 
Με εκτίμηση, 
Το ΔΣ της ΕΠΑΥΠΣ" 

Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2020

Οι δυναμικές προοπτικές ενός μεγαλόπνοου Σχεδίου Νόμου για την Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα


Από τη μελέτη του υπό δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Νόμου για την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και την Πολιτική Προστασία, διαπιστώνεται ότι μια σειρά πάγιων αιτημάτων της Ένωσής μας, καταρχήν, υλοποιούνται. Ειδικότερα:  

• Θεσπίζεται βαθμολόγιο για το χαμηλόβαθμο προσωπικό, το οποίο αποκτά πλέον, κατόπιν φοίτησης στις οικείες Σχολές, τη δυνατότητα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης, αποκαθιστώντας την υφιστάμενη ανισότητα με τους λοιπούς ένστολους. Το εν λόγω βαθμολόγιο που περιλαμβάνει και το βαθμό του Υπαρχιπυροσβέστη, τη θεσμική επαναφορά του οποίου ζητάμε από τον Οκτώβριο του 2017, αφορά τόσο στους νέους, προερχόμενους εκ πανελληνίων εξετάσεων, πυροσβεστικούς υπαλλήλους όσο και στους παλαιότερους που παρέμεναν για χρόνια εγκλωβισμένοι σε χαμηλή «βαθμολογική οροφή» με δυσμενείς μισθολογικές συνέπειες για τους ίδιους και τις οικογένειες τους.

• Η δια βίου εκπαίδευση των πυροσβεστικών υπαλλήλων καθίσταται προτεραιότητα και επιδίωξη μέσω της σύστασης οικείων Σχολών σε κάθε βαθμίδα εξέλιξης. Η Πυροσβεστική Ακαδημία, υπό την «ομπρέλα» της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων ως ΝΠΔΔ, αναβαθμίζεται ως φορέας πιστοποιημένης εκπαίδευσης και γνώσης για όλο το πυροσβεστικό προσωπικό, μέσω της πρόβλεψης προαπαιτούμενων για την προαγωγή σε επόμενους βαθμούς Σχολών (Σχολή Αρχιπυροσβεστών, Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης, Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών για προαγωγή σε βαθμούς ανώτερων και ανώτατων Αξιωματικών).

• Η Σχολή Πυροσβεστών ανωτατοποιείται εν τοις πράγμασι αποκτώντας ακαδημαϊκή υπόσταση, ενώ επιβραβεύεται η αριστεία μέσω της καθ’ υπέρβαση εισαγωγής των 3 πρώτων της Σχολής Πυροσβεστών στη Σχολή Αξιωματικών, ζήτημα που επίσης αποτελούσε αίτημά μας από το Μάρτιο του 2018.

• Ρυθμίζονται ειδικά ζητήματα πυροσβεστικού προσωπικού ειδικοτήτων που θα επιτρέψουν την ενεργοποίηση και λειτουργική αξιοποίηση Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων μέσω μετάταξης ή κατάταξης, επίσης αίτημα της Ένωσης μας που θα ικανοποιηθεί πλήρως με τη συμπερίληψη ορισμένων ακόμα αναγκαίων ειδικοτήτων που θα αναφερθούν στις προτάσεις μας επί της διαβούλευσης.

• Καθιερώνεται ένα σφαιρικό σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού μέσω ενσωμάτωσης μετρήσιμων δεικτών απόδοσης, από την εφαρμογή του οποίου ευελπιστούμε ότι θα απαλειφθούν στρεβλώσεις του παρελθόντος όσον αφορά στη διαδικασία κρίσεων και προαγωγών και η αξιοσύνη θα επιβραβεύεται επ’ ωφελεία του πυροσβεστικού οργανισμού και του δημοσίου συμφέροντος.

• Η σύσταση του Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ. (που προήλθε μεν από την ενοποίηση 3 διαφορετικών Κέντρων Επιχειρήσεων, θα πρέπει ωστόσο να υπάγεται στον Αρχηγό ΠΣ και να εποπτεύεται από το Γ.Γ.Π.Π.) αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη δομή στο επίπεδο διαχείρισης της πληροφορίας και άμεσης ανταπόκρισης, που διατηρεί το Πυροσβεστικό Σώμα στο κέντρο των επιχειρησιακών λειτουργιών της Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

• Ο επίσης νέος Κανονισμός Μεταθέσεων που θεσπίζεται κρίνεται στη σωστή κατεύθυνση (με ορισμένες αναγκαίες βελτιώσεις), καθώς, εφόσον εφαρμοστεί με ακεραιότητα και δίχως αστερίσκους, θεραπεύει παθογένειες στο ισοζύγιο ατομικού/οικογενειακού και δημοσίου/υπηρεσιακού συμφέροντος, πριμοδοτώντας ανάλογα τις όποιες υπηρεσιακές μεταβολές. 

• Αξιοσημείωτη θεωρείται και η αξιοποίηση σύγχρονων δυνατοτήτων ΤΠΕ π.χ. στην κατάθεση δικαιολογητικών πρόσληψης μέσω πανελληνίων εξετάσεων, στη σύνταξη ηλεκτρονικών ατομικών βιβλιαρίων υπηρεσιακών μεταβολών, στην ηλεκτρονική διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού και στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων απόσπασης/μετάθεσης.

Ως Ένωση Πτυχιούχων Π.Σ. χαιρετίζουμε τη σύσταση του Κέντρου Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων, μέσω του οποίου ενισχύεται το επιστημονικό προφίλ του πυροσβεστικού επαγγέλματος και προωθείται η έρευνα, η διδασκαλία και ενημέρωση σε ζητήματα Πολιτικής Προστασίας και διαχείρισης κρίσεων.

Περαιτέρω ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η σύσταση επιτελικής δομής ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας και Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Π., ενώ η άμεση λειτουργία της συστηνόμενης Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας, στη θέση της ΕΣΠΟΠ, που παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας στην πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία ουδέποτε ενεργοποιήθηκε, θα συμβάλει στην εκπαίδευση του συνόλου των εμπλεκόμενων με την Πολιτική Προστασία φορέων, πρόσωπων έως και των πολιτών, ως ανάγκη για την απόκτηση κοινής συνείδησης, που θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος σε περίπτωσης ανάγκης διαχείρισης των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, που δυστυχώς βιώνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, η Ένωση Πτυχιούχων Π.Σ. θα επανέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις επί ρυθμίσεων που χρήζουν βελτίωσης.

 

Το Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.